Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1997. október

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 191. Mérjük meg az 50 forintos pénzérme anyagának fajhőjét!

Közli: Zábrádi Antal, Győr, Jedlik Ányos fizikaverseny)

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3089 Miért szeletelhető kisebb erővel a szalámi, ha vágás közben a kést nemcsak lefelé nyomjuk, hanem eközben előre-hátra mozgatjuk?

Közli: Vida József, Eger

FGy. 3090 A Stockholm közelében elsüllyedt VASA nevű csatahajót acéltartályok segítségével emelték ki. Egy-egy ilyen tartály űrtartalma 1500 m3 tömege 300 tonna volt. Mekkora emelőerő kifejtésére volt képes egy-egy tartály?

Közli: Kopcsa József, Debrecen

FGy. 3091 Egy átfúrt test súrlódásmentesen mozoghat az ábrán látható függőleges rúdon. Ha a testet óvatosan egy elég hosszú rugóra engedjük, akkor az 1 cm-t nyomódik össze. Milyen h magasságból kell elengedni a testet, hogy a rugó legnagyobb összenyomódása 8 cm legyen?

Közli: Varga István, Békéscsaba

FGy. 3092 Egy csőbe egy vékonyabb csövet tolunk, és mindkét végüket egymáshoz rögzítjük. A csövek lazán illeszkednek, egyenlő hosszúak, anyaguk viszont különböző. Mekkora az így kialakított kettős cső hosszmenti lineáris hőtágulási együtthatója? A csőfalak keresztmetszete A_1 és A_2, a két különböző anyag lineáris hőtágulási együtthatója, illetve Young-modulusa , illetve E1 és E2.

Közli: Kovács Krisztián, Békéscsaba

FGy. 3093 Egy egyenletesen telepakolt, M tömegű, L hosszúságú és h magasságú faládát az oldallap közepéhez rögzített kötéllel vízszintesen húzunk (lásd az ábrát). Ugyanezen oldallap alá kis átmérőjű, henger alakú görgőt helyeztünk. A láda és a padló között a súrlódási együttható , a gördülő súrlódás elhanyagolható. Mekkora F erővel lehet a ládát elindítani?

Közli: Károlyházy Frigyes, Budapest

FF. 3094 Azonos előjelű pontszerű töltések összeérintéséhez a Coulomb-törvény alapján végtelen nagy erőre lenne szükség. Mi a helyzet akkor, ha a töltések egy-egy kicsiny körlemezen vannak egyenletesen elosztva? Mekkora erővel lehet a két Q töltésű, r sugarú körlemezt lapjával összetolni?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

FF. 3095 80 liter, 5.105 Pa nyomású és 32 oC hőmérsékletű oxigéngázt adiabatikusan összenyomtunk, aminek hatására hőmérséklete 78 oC lett. Mekkora munkát végeztünk?

Közli: Holics László, Budapest

FF. 3096 Becsüljük meg, hogy mekkora lehetett a 0,4 kg tömegű és 5.104 Pa túlnyomású focilabda maximális térfogatváltozása egy olyan kapáslövés során, aminek eredményeképpen a 30o-os szögben elrúgott labda 50 m messzire szállt!

Közli: Mihalovics Sándor, Esztergom

FF. 3097 Egy egyenes mentén mozoghat három azonos tömegű, kisméretű test. Kezdetben a középső test nyugalomban van, majd ugyanakkora nagyságú sebességgel csaknem egyidőben nekiütközik a másik két test. A bal oldali ütközés teljesen rugalmas, a jobb oldali teljesen rugalmatlan. Hogyan mozoghatnak a testek az ütközés után?

Közli: Bihari Zsolt, Budapest

FN. 3098 Milyen magasra emelkedik a víz egy függőleges, sima falon, ha tökéletesen nedvesíti azt? Mekkora erőt fejt ki a fal a vízre? Mekkora a vízfelület görbületi sugara az emelkedési magasság felénél (a falra merőleges síkban)?

Közli: Gnädig Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1997. november 11.