Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1998. április

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 197. Vizsgáljuk meg, hogyan függ a kerékpár-dinamó által különböző állandó ellenállásokon leadott elektromos teljesítmény a forgórész fordulatszámától!

Közli: Radnai Gyula, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3150. A folyón lefelé halad egy evezős, a parthoz képest 8 m/s sebességgel. Szembe jön vele egy motorcsónak, a vízhez viszonyított 10 m/s sebességgel. Találkozásuk után 10 másodperccel 160 méterre vannak egymástól. Mekkora sebességgel folyik a folyó?

Közli: Farkas László, Keszthely

FGy. 3151. Egy újfajta, energiatakarékos fényforrást szétszedtünk, és megállapítottuk, hogy belül sorba van kötve egy 0,25 wattos, 27 ohmos ellenállás és egy (a világító részt is tartalmazó) bonyolult áramkör. Az új fényforrás ugyanakkora fénnyel világít, mint egy 60 wattos izzólámpa. Legalább hány százalékkal fogyaszt kevesebbet?

Közli: Pál András, Budapest

FGy. 3152. Amikor egy folyadékkal félig telt tartálykocsi egyenletesen gyorsul, milyen irányú benne a felhajtóerő?

Közli: Koncz Károly, Pécs

FGy. 3153. Egy -10 oC-os jégdarabot bizonyos mennyiségű energia befektetésével -1 oC-osra melegítünk. Ezután még 20-szor annyi energiára van szükség, hogy végül vizet kapjunk. Felhasználva, hogy a jég fajhője a víz 4,2 kJ/(kg oC) fajhőjének a fele, a fenti mérési adatokból határozzuk meg a jég olvadáshőjét!

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3154. Egy körzőt az egyik végénél fogva felfüggesztünk egy fonálon. Milyen szögben kell kinyitni a körzőt, hogy csuklója a lehető legmagasabban legyen? Hogyan áll ekkor a körző alsó szára? (A körző szárait közelítsük homogén rudakkal.)

Közli: Bercsek Zoltán, Budapest

FF. 3155. Becsüljük meg, mekkora annak a vízcseppnek a sugara, amelyben a görbületi nyomás miatt a víz sűrűsége egy ezrelékkel megnőtt! (A víz kompresszibilitása 5.10-10  Pa-1.)

Közli: Varga István, Békéscsaba

FF. 3156. Egy gömb alakú bolygóról úgy lövünk ki egy mesterséges holdat, hogy annak sebességvektora a bolygóra való visszaérkezéskor párhuzamos a kilövési sebesség vektorával. A kilövési és az érkezési pont szögtávolsága . Mekkora időt tölt az űrben a hold, ha a bolygó felszíne közelében körpályán keringő műhold keringési ideje T0? Legfeljebb mekkora távolságra jut el a műhold a bolygó felszínétől, ha a bolygó sugara R? Vizsgáljuk meg az határesetet!

Közli: Bihari Zsolt, Budapest

FF. 3157. Vannak diódák, melyek 2,5 V alatt nem vezetnek, 2,5 V feszültségen pedig csak az áramforrás belső ellenállása korlátozza a rajtuk átfolyó áramot, miközben e diódák (LED-ek) világítanak. Tervezzünk egy egyszerű áramkört két ilyen dióda és különböző ohmos ellenállások felhasználásával úgy, hogy ha az áramkörre 4,25 V és 5,5 V közötti feszültséget kapcsolunk, akkor csak az egyik, 5,5 V és 6 V között mindkettő, 4,25 V alatt pedig egyik LED sem világít. A diódákon átfolyó áram nem lehet nagyobb 25 mA-nél.

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

FF. 3158. Egy száloptika vége a szálakra merőlegesen van levágva. Legalább mekkora kell legyen az üveg törésmutatója, hogy a szál végére tetszőleges irányból érkező fény behatoljon a szálba, de ne tudjon kilépni a szál palástján?

Közli: Rácz György, Mezőkövesd

FN. 3159. Vékony, szigetelt acélhuzalból N menetes, R sugarú, l0 hosszúságú, D direkciós erejű rugót készítünk. A rugó menetei nem fekszenek egymáson, tehát a rugót nemcsak széthúzni, hanem összenyomni is lehet. Mi lesz a rugó új egyensúlyi hossza, ha I erősségű áramot vezetünk át a rajta?

Közli: Tavaszi Gábor, Budapest


Áprilisi pótfeladat. (pontversenyen kívül). Az egyik hazai ,,időfizikus'' azt állította, hogy a Newton-féle gravitációs törvény nem jó, hiszen e törvény szerint a Nap és a Hold között több, mint kétszer akkora vonzóerő hat, mint a Föld és a Hold között; a Hold mégis a Föld, s nem a Nap körül kering. Az ,,időfizikus'' melyik állítása érvényes máskor is, mint április elsején?

Közli: Simon Péter, Pécs


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1998. május 11.