Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2002. januári informatika feladatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


I. 13. Egész számokat a 10-es mellett -10-es számrendszerben is felírhatunk, a következőképpen:

x=x0+(-10).x1+(-10)2.x2+...+(-10)n.xn

ahol 0\(\displaystyle le\)xi\(\displaystyle le\)9. Ebben a számrendszerben minden egész szám felírható előjelnélküli egész számként. Készítsünk programot (I13.pas, I13.c, ...), amely egy legfeljebb négyjegyű 10-es számrendszerbeli számot -10-es számrendszerbelivé vált, illetve fordítva: -10-esből 10-esbe?

Példák:

10-es(-10)-es számrendszer
33 
-614(=-10+4)
34174(=100-70+4)
-7288(=-80+8)
163243(=200-40+3)
-5271533(=-1000+500-30+3)
152619686(=10000-9000+600-80+6)
199418014(=10000-8000+0-10+4)

(10 pont)

Forrásértelmezés:

Program JAN1;
  Konstans
   MaxN=100;
  Típus

Itt tároljuk a számot, olyan formátumban, hogy tároljuk a hosszát, vagyis a számjegyek számát, illetve a számjegyeket.

   Szám = Rekord( db : Egész; jegy : Tömb(0..MaxN:Egész))

Kiíratjuk, hogy milyen lehetőségek közül lehet választani.

  Ki: Menü(Számrendszer konverzió,		
 1. Tízesből mínusz tízesbe,			
 2. Mínusz tízesből tízesbe)

Beolvassuk a választott menüpont számát, majd annak megfelelően elágazunk és elvégezzük a tízesből mínusztízesbe vagy a második pont választása esetén a mínusztízesből tízes számrendszerbe történő átváltást.

  Be: c						
  Ha c='1'					
   akkor tizminusz				
   különben Ha c='2'				
    akkor minusztiz;			
 Program vége.

 Eljárás tizminusz;
  Változók
   tizes, mtizes : Szám;
   i, j: Egész;
  Ki: A szám tízes számrendszerben?

Beolvassuk a tízes számrendszerben levő számot.

  beolvas(tizes);

A mínusztízes számrendszerben levő számnak legalább annyi lesz a számjegyei száma, mint a tízes számrendszerben levőnek.

  mtizes.db:=tizes.db;				
  Ciklus i:=0-tól MaxN-ig

Kinullázzuk a számjegyeket.

   mtizes.jegy[i]:=0;				
  Ciklus vége;
  Ciklus i:=mtizes.db-tól 0-ig -1-esével

A jegyek indexe az jelenti, hogy a számjegy, melyik helyiértékhez tartozik, vagyis az alap hányadik hatványát kell a számjeggyel megszorozni. Ezért a balról jobbra való feldolgozásnál a páros indexű helyen levő számjegy megegyezik a tízes és mínusz tízes számrendszerben. Viszont a páratlan index esetén komolyabb feldolgozásra van szükség. Paraméterként kapjuk meg a mínusz tízes számrendszerben felírt számot, átadjuk az indexet és a tízes számrendszerben felírt szám aktuális számjegyét.

    Ha i mod 2=0				
     akkor  mtizes.jegy[i]:=tizes.jegy[i]
     különben negativ(mtizes,i,tizes.jegy[i]);
    Elágazás vége
  Ciklus vége;

Végül kiíratjuk a számot.

  Ki: A szám mínusztízes számrendszerben:	
  kiir(mtizes);
 Eljárás vége

 Eljárás negativ(sz: Szám; i, mit: Egész;);

Ha a számjegy 0, akkor a mínusz tízes számrendszerben felír számjegy is az.

  Ha mit=0					
   akkor  sz.jegy[i]:=0			
   különben Ciklus

Különben a mínusz tízes számrend-szerben úgy tudjuk felírni a jegyet,hogy ezen a helyi értékű helyen szereplő számot kivonjuk tízből és az eggyel nagyobb helyen szereplő számjegyet növeljük eggyel.

         sz.jegy[i]:=10-mit;		
         i:=i+1;				
         sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+1;

Ha ez tíz, akkor már nem tudjuk egy jeggyel leírni, ezért ez nulla lesz, az azutáni pedig eggyel kisebb, hiszen mínusz tízes számrend-szerbe írjuk fel a számot.

         Ha sz.jegy[i]=10			
          Akkor sz.jegy[i]:=0;	
             i:=i+1;			
             sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-1	

         Elágazás vége;

Ha nullánál kisebb a következő számjegy, akkor úgy ismételjük ezta részt, mintha egyet kellene átírnunk ezen a helyiértéken.

         Ha sz.jegy[i]<0			
          akkor mit:=1;
         Elágazás vége;

Ezt kell ismételnünk, amíg nullánál kisebb a következő számjegy.

        amíg sz.jegy[i]<0			
        Ciklus vége;

Ha közben nőtt a számjegyek száma, akkor azt elmentjük.

        Ha i>sz.db				
         Akkor sz.db:=i;			
        Elágazás vége;
  Elágazás vége;
 Eljárás vége;

 Eljárás minusztiz;
  Változók
   tizes, mtizes: Szám;
   i,j: Egész;
  Ki: A szám mínusztízes számrendszerben?

Beolvassuk a mínusz tízes számrendszerben felírt számot, amit feldolgozunk.

  beolvas(mtizes);

A tízes számrendszerben felírt szám számjegyeinek száma kezdetben nulla.

   tizes.db:=0;	

Kinullázzuk a számjegyeket.

  Ciklus i:= 0-tól MaxN-ig
   tizes.jegy[i]:=0;				
  Ciklus vége

Az összes számjegyet fel kell dolgoznunk. A legnagyobb helyi értékűtől a legkisebbig.

  Ciklus i:=mtizes.db-től 0-ig -1-esével	

A páros és páratlan indexű helyen álló számjegyeket máshogy kell feldolgozni.

   Ha i mod 2=0				
    akkor  hozzaad(tizes,i,mtizes.jegy[i])	
    különben levon(tizes,i,mtizes.jegy[i]);	
   Elágazás vége;
  Ciklus vége;
  Ki: A szám tízes számrendszerben:;

Végül kiíratjuk a tízes számrendszerben felírt számot.

  kiir(tizes);					
 Eljárás vége;

 Eljárás hozzaad(sz: Szám; i, mit: Egész);
  Változók

Ha az egyesek, százasok és így tovább a mínusz tíz páros hatványon szereplő helyi értékű jegyét vesszük, akkor ezzel a számjeggyel növelnünk kell a már ott szereplő számot. Van ott szám. Legalább a nulla, de előfordulhat, hogy a feldolgozás során már kapott értéket ez a jegy.

   j: Egész;

Tehát hozzáadjuk.

  sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+mit;

Majd megvizsgáljuk a számjegyeket, hiszen csak egyjegyű szerepelhet számjegyként. Ezért a kilencnél nagyobb számokbólkivonunk 9-et, majd a következő, egyel magasabb helyi értéken szereplő jegyhez hozzáadunk egyet. És megismételjük az ellenőrzést.

  Ciklus amíg sz.jegy[i]>9			
    sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-10;			
   i:=i+1;					
   sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+1;		
  Ciklus vége;

Végül ha nőtt az értékes számjegyek száma, akkor azt elmentjük.

  Ha i>sz.db					
   akkor sz.db:=i;				
  Elágazás vége;
 Eljárás vége;

 Eljárás levon(sz: Szám; i, mit: Egész);
  Változók

Másik esetben - amikor a mínusz tízesek, mínusz ezresek, stb -, vagyis amikor páratlan indexű jegyekkel foglalkozunk.

   j: Egész;

Csökkentjük az aktuális számjegy értékét.

  sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-mit;

Majd itt is ellenőrzést hajtunk végre, hiszen a számjegy nem lehet negatív. Vagyis hozzá kell adnunk tízet. A következő jegyet pedig eggyel csökkentjük.

  Ciklus amíg sz.jegy[i]<0			
    sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+10;			
   i:=i+1;				
   sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-1;			
  Ciklus vége;
 Eljárás vége;

 Eljárás beolvas(sz: Szám);
  Változók
   s: szöveg;
   i,j: Egész;

Beolvasunk egy számokból álló szöveget, melynek összes karakterét feldolgozzuk, vagyis mindegyik karaktert egy-egy számjegyé alakítunk. A legutolsó karakter lesz a számjegyek között a nulla indexű, hiszen ez felel meg az egyeseknek (10 a nulladikon).

  Be: s;					
  sz.db:=Hossz(s)-1;				
  Ciklus i:=0-től sz.db-ig			
   val(s[sz.db-i+1],sz.jegy[i],j);		
					
						
  Ciklus vége;
 Eljárás vége;

 Eljárás kiir(sz: Szám);
  Változók
   i,j: Egész;

Fordított sorrendben íratjuk ki a számjegyeket, de csak azokat, melyek nem nullák.

  i:=sz.db;					
  Ciklus amíg (i>0) ÉS (sz.jegy[i]=0)		
   i:=i-1;
  Ciklus vége;

Az összes többi kiíratásra kerül.

  Ciklus j:=i-től 0-ig -1-esével		
   Ki: sz.jegy[j];
  Ciklus vége;
 Eljárás vége;

Pascal program:

Program negativ;
 uses newdelay,crt;
 const maxn=100;
 type szam=record
       db: integer;
       jegy: array [0..maxn] of integer;
      end;
 var c: char;

 Procedure beolvas(var sz: szam);
  var s: string;
    i,j: integer;
 begin
  readln(s);
  sz.db:=length(s)-1;
  for i:=0 to sz.db do val(s[sz.db-i+1],sz.jegy[i],j);
 end;

 Procedure kiir(sz: szam);
  var i,j: integer;
 begin
  i:=sz.db; while (i>0) and (sz.jegy[i]=0) do i:=i-1;
  for j:=i downto 0 do write(sz.jegy[j]);
  writeln;
 end;

 Procedure tizminusz;
  var tizes,mtizes: szam;
    i,j: integer;
  Procedure negativ(var sz:szam; i: integer; mit: integer);
  begin
   if mit=0 then sz.jegy[i]:=0 else
   begin
    repeat
     sz.jegy[i]:=10-mit; i:=i+1; sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+1;
     if sz.jegy[i]=10 then
     begin
      sz.jegy[i]:=0; i:=i+1; sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-1
     end;
     if sz.jegy[i]<0 then mit:=1;
    until sz.jegy[i]>=0;
    if i>sz.db then sz.db:=i;
   end
  end;
 begin
  write('A szám tizes számrendszerben?');
  beolvas(tizes); mtizes.db:=tizes.db;
  for i:= 0 to maxn do mtizes.jegy[i]:=0;
  for i:=mtizes.db downto 0 do
   if i mod 2=0 then mtizes.jegy[i]:=tizes.jegy[i]
          else negativ(mtizes,i,tizes.jegy[i]);
  write('A szám minusz tizes számrendszerben:');
  kiir(mtizes)
 end;

 Procedure minusztiz;
  var tizes,mtizes: szam;
    i,j: integer;

  Procedure hozzaad(var sz: szam; i: integer; mit: byte);
   var j: integer;
  begin
   sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+mit;
   while sz.jegy[i]>9 do
   begin
    sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-10; i:=i+1; sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+1;
   end;
   if i>sz.db then sz.db:=i;
  end;

  Procedure levon(var sz: szam; i: integer; mit: byte);
   var j: integer;
  begin
   sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-mit;
   while sz.jegy[i]<0 do
   begin
    sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]+10; i:=i+1; sz.jegy[i]:=sz.jegy[i]-1;
   end;
  end;

 begin
  write('A szám minusz tizes számrendszerben?');
  beolvas(mtizes); tizes.db:=0;
  for i:= 0 to maxn do tizes.jegy[i]:=0;
  for i:=mtizes.db downto 0 do
   if i mod 2=0 then hozzaad(tizes,i,mtizes.jegy[i])
          else levon(tizes,i,mtizes.jegy[i]);
  write('A szám tizes számrendszerben:');
  kiir(tizes);
 end;

begin
 clrscr; writeln('        Számrendszer konverzió'); writeln;
 writeln('1. Tizesből minusz tizesbe');
 writeln('2. Minusz tizesből tizesbe');
 writeln; write('Melyiket kéred?'); readln(c);
 if c='1' then tizminusz else if c='2' then minusztiz;
 readkey;
end.


I. 14. Az arkhimédeszi spirális jellemzője, hogy a körbetekeredő spirál pontjai az előző körbelitől mindig azonos távolságra vannak. A logaritmikus spirális esetén pedig ezek a távolságok körbe-fordulásonként egy konstanssal szorzódnak.

Készítsünk programot (I14.pas, I14.c, ...), amely beolvassa a körbefordulások számát, majd ilyen arkhimédeszi és logaritmikus spirálist rajzol a képernyőre?

Arkhimédeszi spirál Logaritmikus spirál

(10 pont)

Forrásértelmezés:

Program JAN2;
  Változók
   a, k, r, f, N: Valós;
   x, y, xa, ya, xl, yl: Egész;

  Eljárás Arkhimedeszi(r, f: Valós);

Az Arkhimédeszi spirál képlete: r=a.\(\displaystyle varphi\). Az f fokban szerepel, ezért radiánba számoljuk át.

   r:=a*pi*f/180;				
 
  Eljárás vége;

  Eljárás Logaritmikus(r, f: Valós);

A Logaritmikus spirál képlete: r=a\cdot
e^{k\cdot\varphi}. f itt is fok, amit ugyancsak átszámítunk radiánba. k értékét számítjuk, míg a konstans 10.

   r:=10*exp(k*pi*f/180);			
 
  Eljárás vége;

  Eljárás Polar2Descartes(r, f: Valós; x, y: Egész);

A polárkoordinátákkal megadott pont távolság és szög értékeiből kiszámítjuk a derékszögű koordinátarendszerben levő x és y koordinátákat.

   x:=Kerekít(r*cos(pi*f/180));	

Ez egyszerű a szögfüggvényekkel. Egész értékekre kerekítünk, hiszen csak egész koordinátákat tudunk kirajzolni.

   y:=Kerekít(r*sin(pi*f/180));		
						
  Eljárás vége;

Beolvassuk a körbefordulások számát.

  Be: N;					
  Grafikus_felület_beállítása;

Feketével fogunk rajzolni.

  SzínBeállítás(FEKETE);	

Választó vonal a két spirális között a 640x320-as rajzlapon.

  Vonal(320,0,320,320);

Az Arkhimédeszi spirálhoz ki kell számítanunk az egyes fordulatoknál levő konstans értékét. Ennyivel kell szorozni a szöget.

  a:=150/N/2/pi;	

A Logaritmikus spirál kitevőjében szereplő konstans kiszámítása, hogy kiférjen a képernyőre az ábra.

  k:=ln(15)/N/2/pi;

Nulla szögnél kezdünk.

  f:=0;

Kezdetben a középpontban állunk.

  xa:=160;

Kezdetben a középpontban állunk.

  ya:=160;

Kezdetben a középpontban állunk.

  xl:=480;

Kezdetben a középpontban állunk.

  yl:=160;					
  Ciklus amíg f<N*360

Kiszámítjuk az ehhez a szöghöz tartozó sugarat az Arkhimédeszi spirális esetén.

   Arkhimedeszi(r,f);

Kiszámítjuk a polárkoordinátákhoz tartozó Descartes koordinátákat.

   Polar2Descartes(r,f,x,y);

Eltoljuk a megfelelő középpontba a spirálist.

   x:=160-x;					
   y:=160-y;	

Vonalat rajzolunk az előző és az új pont között.

   Vonal(xa,ya,x,y);

Lementjük az Arkhimédeszi spirális új pontjának koordinátái.

   xa:=x;					
   ya:=y;	

Kiszámítjuk az ehhez a szöghöz tartozó sugarat a Logaritmikus spirális esetén.

   Logaritmikus(r,f);

Kiszámítjuk a polárkoordinátákhoz tartozó Descartes koordinátákat.

   Polar2Descartes(r,f,x,y);

Eltoljuk a megfelelő középpontba a spirálist.

   x:=480-x;					
   y:=160-y;	

A legelsőt nem, de a többi vonalat kirajzoljuk az előző pont és az új pont között.

   Ha f<>0					
    akkor Vonal(xl,yl,x,y);			
   Elágazás vége;

Lementjük a Logaritmikus spirális új pontjának koordinátáit is.

   xl:=x;					
   yl:=y;

A szög növelése.

   f:=f+1;					
  Ciklus vége;
  Grafikus_felület_bezárása;
 Program vége.


I. 15. Egy állatpopuláció tagjai maximum 10 évig élnek, a 10 korosztály létszámát tároljuk. Minden egyes korosztályhoz megadjuk, hogy egy egyede milyen eséllyel hal meg egy-egy évben (halálozási ráta), illetve átlagosan hány utódja születik (születési ráta).

Készítsünk táblázatot (I15.xls), amely tartalmazza a születési és halálozási rátákat, a kezdő létszámot, majd billentyű (billentyűkombináció) lenyomására számolja a következő évbeli korosztály-létszámokat és diagramot rajzol az egyes korosztályok összpopuláción belüli arányáról? Egy másik billentyű (billentyűkombináció) hatására pedig álljon vissza újra az 1. időpontba, a kezdőlétszámmal? Ha a létszámok számolásakor valós számok jönnének ki, azokat egészre kell kerekíteni?

Példa: (az 1. időegységben minden korosztályban 1000 állat volt)

Születési
ráta:
Halálozási
ráta:
Idő: 2
0,10,11. korcsoport:2080
0,10,12. korcsoport:900
0,40,33. korcsoport:900
1,10,34. korcsoport:700
0,90,45. korcsoport:700
0,40,56. korcsoport:600
0,30,87. korcsoport:500
0,20,88. korcsoport:200
0,10,99. korcsoport:200
0 1 10. korcsoport:100
  Létszám:6880

(10 pont)

Megoldás:

A kezdeti állapotot legegyszerűbben úgy állíthatjuk vissza, ha egy különálló területen lementjük az adatokat, és a megfelelő billentyűkombinációra visszamásoljuk a kezdeti értékeket. Ezt legegyszerűbben egy Visual Basic makróval tehetjük meg.

 Sub Ujra()

Erre a területre mentettük a kezdeti értékeket, amit most ki kell jelölnünk.

   Range("D21:D32").Select

A vágólapra kell másolnunk.

   Selection.Copy

Majd a helyére, jelen esetben a D6-os cellától kezdődően be kell másolni a Munkalapra.

   Range("D6").Select				
   ActiveSheet.Paste				
 End Sub

A következő időpont állapotát pedig ugyancsak kiszámolhatjuk egy másik területre, például a mellette levő oszlopba, amit ismét csak át kell másolnunk, ha leütünk egy másik billentyűkombinációt. A Visual Basic makró itt is egyszerű:

 Sub MASOL()

Ezen a területen található következő időpont korcsoportjainak egyedszámai, amit kijelölünk, vágólapra másolunk, majd a helyére, a szomszédos oszlopba, ugyanekkora területre másoljuk irányított beillesztéssel úgy, hogy csak az értékeket másoljuk, nem végzünk semmilyen műveletet, nem ugorjuk át az üreseket és nincs transzponálás.

   Range("E6:E17").Select			
   Selection.Copy				
   Range("D6:D17").Select			
   Selection.PasteSpecial _			
   Paste:=xlValues, _				
   Operation:=xlNone, _			
   SkipBlanks:=False, _			
   Transpose:=False				
 End Sub

Ezeket a makrókat meg is írhatjuk, de az Eszközök/Makró >/Új makró rögzítése... menüpont választásával ki is menthetjük.

[E7] =SZORZATÖSSZEG(E8:E16;$A7:$A15) a következő időpontban az első korcsoportba tartozó egyedek száma függ az összes többi korcsoporttól, hiszen bárhonnan születhet új egyed. Így itt egy összeget kell képeznünk. Mégpedig a megfelelő egyedszámot kell a születési rátával megszoroznunk és azok összegét vennünk. Persze csak az életben maradottaknak lehet utóduk.

[E10] =D9*(1-$B$9) a következő időpontban ezen korosztály egyedeinek a száma, hiszen a az előző időpontban levő egyedek közül annyi marad életben, amennyit az összes mínusz a halálozási rátával számolt egyedszámból tudunk megadni. Persze eltolás van közben, hiszen a következő időpontban ez a korcsoport már a következő lesz.

[E17] =SZUM(E7:E16) Az összes egyed száma nagyon egyszerű, hiszen ez az összegük.

A megoldás letölthető innen.