Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2004. január

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 248. Állítólag a mélyhűtőbe helyezett forró víz hamarabb fagy meg, mint a hideg víz. Ellenőrizzük ezt az állítást azonos (viszonylag kis) tömegű, de különböző hőmérsékletű vízmintákkal!

(6 pont)


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3672. Két rakétát azonos időpontban indítanak el egymás felé az egymástól 60 km távolságra levő kilövőhelyekről. A rakéták sebessége 116 km/h, illetve 184 km/h. Mekkora távolságra vannak egymástól a rakéták összeütközésük előtt másfél perccel?

(3 pont)

Közli: Takács Gábor, Budapest

P. 3673. Egy víztartályban H magasságban áll a víz. A tartály oldalában, az aljától mért h magasságban kis lyuk van, ahol vízszintesen lövell ki a vízsugár. Mekkora h érték esetén csapódik be a vízszintes talajon legmesszebb a vízsugár, és mekkora ez a távolság?

(4 pont)

Tornyai Sándor fizikaverseny, Hódmezővásárhely

P. 3674. Végezhet-e három égitest egyenletes körmozgást úgy, hogy keringés közben azonos távolságra maradnak egymástól?

(5 pont)

Közli: Horváthy Péter, Tours (Franciaország)

P. 3675. Egy elhanyagolható tömegű tengely két végén egy-egy m tömegű, R sugarú, tömör, vékony korong foroghat. A  rendszert vízszintes asztalra helyezzük és középpontja körül forgásba hozzuk úgy, hogy a korongok az asztalon tisztán gördüljenek. Egy-egy korong középpontja v0 sebességgel halad az r sugarú körpályán.

Mennyi a rendszer teljes mozgási energiája?

(5 pont)

Közli: Pálfalvi László, Pécs

P. 3676. Két pontszerű hangforrás azonos fázisban, azonos frekvenciájú hangot sugároz. A hangforrások AB=40 m távolságra vannak egymástól. Ha a frekvenciát 670 Hz és 690 Hz között változtatjuk, az AB szakaszon, A-tól 5 méterre levő C pontban erősítés tapasztalható.

a) Mekkora frenvenciánál jön létre az erősítés?

b) Mit tapasztalunk abban a D pontban, amely az AB szakasztól 12 m távolságra van a C pontba állított merőleges egyenesen?

(A hang terjedési sebessége 340 m/s).

(4 pont)

Közli: Molnár Miklós, Szeged (Szakács Jenő fizikaverseny, Kecskemét)

P. 3677. Állandó tömegű ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi, amely során hőmérséklete növekszik, majd csökken. Mekkora térfogatú állapotban éri el a gáz a maximális hőmérsékletet?

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3678. Két hosszú, egymással párhuzamos, egymástól 0,1 m távolságra lévő vezető elektromosan töltött, méterenként 10-7 C, illetve 2.10-7 C töltés helyezkedik el rajtuk. Mekkora elektromos erő hat az egyik vezeték 0,5 m hosszú darabjára?

(4 pont)

Közli: Szegedi Ervin, Debrecen (Nagy László fizikaverseny, Kazincbarcika)

P. 3679. Fémből készült, vékonyfalú, R sugarú gömbhéjhoz két hosszú, egyenes, a gömb középpontja felé irányuló, egymásra merőleges vezetéket csatlakoztattunk. Az egyik vezetéken a gömbhöz I áramot vezetünk, a másikon pedig elvezetjük azt. Mekkora és milyen irányú a mágneses indukcióvektor a gömbhéj középpontjában?

(5 pont)

Közli: Vigh Máté, Pécs, PTE Babits M. Gyak. Gimn.

P. 3680. Vízszintes talajon egy egyenes mentén egymással szemben v0=4,20 m/s sebességgel csúszásmentesen gördül két azonos sugarú és azonos tömegű tömör, érdes felületű golyó. Egy adott pillanatban a golyók d=12,60 m távolságban vannak. Ettől számítva mennyi idő múlva lesznek ismét d távolságra egymástól, ha az ütközésük pillanatszerű és abszolút rugalmas? A csúszási súrlódási együttható mindenütt 0,16, a gördülő ellenállás és a légellenállás elhanyagolható.

(5 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3681. A Napból érkező elektronneutrínók (\(\displaystyle \nu\)e) kimutatására klórt tartalmazó anyagot használnak a fizikusok:

\(\displaystyle \nu_{\rm e}+{\null}^{37}{\rm Cl}~\to~{\null}^{37}{\rm Ar}+{\rm e}^-. \)

Az energia- és impulzusmegmaradás figyelembevételével határozzuk meg, hogy legalább mekkora energiájú részecske egy ilyen neutrínó!

(Adatok: a klóratommag tömege 39,94560 ATE, az argon atommagjának tömege 36,94647 ATE.)

(5 pont)

Közli: Simon Péter, Pécs


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2004. február 11.