Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2004. november

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 255. Határozzuk meg egy befőttesüveg tehetetlenségi nyomatékát az egyik alkotójára nézve! A mérés pontosítása érdekében végezzük el a mérést minél többféle módon!

(6 pont)

Közli: Kobzos Ferenc, Dunaújváros


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3743. Egy autó kilométerórája 24 942 km-t mutatott. Pontosan két óra múlva a vezető észrevette, hogy az óra ismét szimmetrikus számot mutat. Mekkora átlagsebességgel tette meg az autó a kétórás utat?

(3 pont)

Közli: Jármezei Tamás, Nyíregyháza

P. 3744. Egy hosszabb utazás alkalmával az egész út 10%-át lakott területen tesszük meg \(\displaystyle 40~\mbox{\rm km/óra}\) sebességgel, 90%-át pedig országúton \(\displaystyle 90~\mbox{\rm km/óra}\) sebességgel.

Mennyi az egész útra számított átlagsebesség? Hogyan módosul a válasz, ha nem az út, hanem a teljes menetidő 10%-ában haladunk 40  km/óra sebességgel és 90%-ában pedig \(\displaystyle 90~\mbox{\rm km/óra}\) sebességgel? Melyik esetben érünk oda hamarabb?

(4 pont)

Közli: Szegedi Ervin, Debrecen

P. 3745. Be tudja-e ,,venni'' egy \(\displaystyle 36~\mbox{\rm km/óra}\) sebességű kerékpáros a 21 m sugarú hajtűkanyart, ha \(\displaystyle \mu\)=0,5?

(4 pont)

Közli: Báhidszky István, Budapest

P. 3746. Egy fűtőtest felett felfelé szálló, 1 mm/s sebességű levegőben vízcseppek lebegnek. Ha két ilyen egyforma vízcsepp egyesül, mekkora állandósult sebességgel fog süllyedni?

(5 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3747. Két különböző sugarú, de azonos anyagú tömör golyó közül a nagyobb tömege M. A golyókat hosszú, vékony fonállal összekötjük és magasról elengedjük. Sebességük állandósulása után mekkora erő feszíti a fonalat? Mekkora tömegarány esetén lesz a legnagyobb a feszítőerő?

(5 pont)

Közli: Légrádi Imre, Sopron

P. 3748. Egy hajlékony, homogén kötelet helyezünk el egy kettős lejtőre az ábra szerint. Határozzuk meg a kötél gyorsulását az elengedés pillanatában! (A súrlódás elhanyagolható.)

(4 pont)

Közli: Pálfalvi László, Pécs

P. 3749. Kétatomos ideális gáz speciális folyamatait láthatjuk az a) és a b) ábrán. Határozzuk meg a gáz mólhőjét mindkét folyamat esetében!

(4 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3750. C kapacitású, feltöltött kondenzátorral párhuzamosan kapcsolunk egy nC kapacitású, töltetlen kondenzátort (n\(\displaystyle \ge\)1). Utána a kondenzátorokat szétkapcsoljuk, majd fordított polaritással ismét összekötjük.

Hasonlítsuk össze a végállapotbeli feszültséget és a rendszer elektrosztatikus energiáját a C kapacitású kondenzátor kezdeti feszültségével és energiájával! Milyen arányú a feszültség és az energia csökkenése?

(4 pont)

Közli: Veres Zoltán, Margitta (Románia)

P. 3751. Hányszor nagyobb a mágneses indukcióvektor B0 nagysága a köráram középpontjában, mint B egy olyan pontban, amely a köráram síkjában, a kör középpontjától r távolságban van, ha r\(\displaystyle \gg\)R?

(5 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3752. Mekkora távolságra közelítheti meg az 5,3 MeV energiájú \(\displaystyle \alpha\)-részecske a réz atommagját?

(4 pont)

Román feladat


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2004. december 11.