Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Matematikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2004. december

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.


A K pontversenyben kitűzött gyakorlatok

A K-jelű feladatokat csak 9-edik osztályosok küldhetik be. Minden K-jelű feladat helyes megoldásáért 6 pont jár.

K. 19. Vegyünk egy kétjegyű számot, szorozzuk össze a számjegyeit, majd a kapott számmal ezt addig ismételjük, míg egy egyjegyű számot kapunk. Hány olyan kétjegyű szám van, amelynél a végén kapott egyjegyű szám 0?

K. 20. Ököritófülpös-felső vasútállomásán minden évben állítanak karácsonyfát. Az állomásfőnöknek van hét különböző színű karácsonyfa-lámpácskája, amelyek egymástól függetlenül kapcsolhatók fel és le; szépérzéke azonban nem engedi, hogy a rózsaszín és a lila lámpácska egyszerre legyen a fán. Az állomásfőnök december 7-én felhelyez néhány lámpát a fára. Hányféleképpen választhatja ki őket, ha azt akarja, hogy a felhelyezett lámpák január 6-ig minden nap más kombinációban világítsanak a fán a megadott feltétel szerint?

K. 21. 19 darab szabályos dobókockát egy olyan alakzattá ragasztunk össze, melyet egy 3x3x3-as kocka sarokkockáinak elhagyásával kaphatunk meg. Úgy ragasztottuk össze a dobókockákat, hogy a kapott testen kívülről a lehető legkevesebb pötty legyen látható. Mennyi pöttyöt számolhatunk össze ekkor? (A szabályos dobókocka bármely két szemközti lapján összesen 7 pötty van.)

K. 22. Egy négyzetes oszlopnak van 49 cm2 és 84 cm2 területű lapja. Mekkora a térfogata?

K. 23. A táblázat az ezévi naptár decemberi lapját mutatja.

HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

A táblázatban valamely 3x3-as négyzetcsoportban álló számok összege 160. Mennyi ezen számok közül a legkisebb?

K. 24. Két, henger alakú, egyforma magasságú tartály áll egymás mellett. Az egyik 4 m átmérőjű, és 12,5 m magasan áll benne a víz. A másik 3 m átmérőjű és üres. Az első tartályból a másodikba szivattyúzzuk át a vizet egy 10 m3/perc teljesítményű szivattyúval. Hány perc múlva lesz egyforma magasan a két tartályban a víz?


A C pontversenyben kitűzött gyakorlatok

Minden C-jelű feladat helyes megoldásáért 5 pont jár.

C. 785. Melyik az a legkisebb pozitív egész szám, amelyik oszható 111-gyel és az utolsó négy jegye 2004?

C. 786. Rögzíteni szeretnénk a függönyt a karnisra. Az egyenlő távolságokat akkor tudjuk egyszerűen biztosítani, ha a két szélső csipesz odacsíptetése után a maradékban van középső, sőt azt is megköveteljük, hogy ez minden további kettéosztásnál, a középső csipesz rögzítése után is teljesüljön. Hány csipeszt tehetünk a karnisra, ha így szeretnénk rögzíteni a függönyt?

Javasolta: Zentai Gábor - Kiss Géza, Budapest

C. 787. Igazoljuk, hogy ha x és y pozitív számok, akkor

\(\displaystyle \frac{x+y}{\sqrt{xy}}\le\frac{x}{y}+\frac{y}{x}. \)

C. 788. Ábrázoljuk az

x5-10x3y2+5xy4=0

egyenlet megoldáshalmazát a derékszögű koordinátarendszerben.

Javasolta: Hraskó András, Budapest

C. 789. Vízszintes síkra helyeztünk 8 darab r sugarú golyót úgy, hogy középpontjaik egy szabályos 8-szög csúcsaiban vannak, a szomszédos golyók pedig érintik egymást. Mekkora annak a gömbnek a sugara, amelyik érinti a síkot és a golyókat?

Javasolta: Németh László, Fonyód


A B pontversenyben kitűzött feladatok

A B-jelű feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Minden hónapban a 6 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

B. 3772. Hány olyan (n;k) számpár van, amelyre n>k, továbbá az n és k oldalú szabályos sokszögek belső szögének az eltérése 1o?

(4 pont)

B. 3773. Osztható-e

202004+162004-32004-1

323-mal?

(3 pont)

B. 3774. Az egyenlő szárú derékszögű ABC háromszög AB átfogóján adottak a K és az M pontok. K az A és az M között van, továbbá KCM\(\displaystyle \angle\)=45o. Bizonyítsuk be, hogy AK2+MB2=KM2.

(3 pont)

B. 3775. Oldjuk meg az

y3=x3+8x2-6x+8

egyenletet a nemnegatív egészek körében.

(4 pont)

B. 3776. Az ABCD húrnégyszög BD átlója egyben a körülírt kör átmérője. Az ABC háromszög oldalainak a hossza legalább 1. Bizonyítsuk be, hogy a négyszög területe nagyobb, mint \(\displaystyle \frac{1}{2}\) területegység.

(4 pont)

Klein Eszter és Terry Tao (Sidney, Ausztrália)

B. 3777. Az ABC egyenlő szárú háromszög szárszöge BAC\(\displaystyle \angle\)=\(\displaystyle \alpha\). A BC alapot B-től C felé haladva n egyenlő részre osztó pontok D1, D2,..., Dn-1. Az AB szárat 1:(n-1) arányban osztó pont E. Igazoljuk, hogy

\(\displaystyle AD_1E\sphericalangle+AD_2E\sphericalangle+\dots+AD_{n-1}E\sphericalangle= \frac{\alpha}{2}. \)

(4 pont)

B. 3778. Az ABCD konvex négyszög átlói az E pontban metszik egymást. Igazoljuk, hogy

\(\displaystyle \big|t(ABE\triangle)-t(CDE\triangle)\big|\le\frac{1}{2}AD\cdot BC. \)

(4 pont)

B. 3779. Tekintsük azokat a síkokat, amelyek a 2 egység élű kocka egy-egy csúcsából kiinduló élek felezőpontján mennek át. Mekkora a síkok által határolt konvex test térfogata?

(3 pont)

B. 3780. Igazoljuk, hogy az x, y, z pozitív számokra teljesül az alábbi egyenlőtlenség:

\(\displaystyle \frac{x+y+z}{\sqrt[3]{xyz}}\le\frac{x}{y}+\frac{y}{z}+\frac{z}{x}. \)

(5 pont)

Elemente der Mathematik, Basel

B. 3781. Határozzuk meg a \(\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}\mathop{\rm arcctg}\,(2n^2)\) összeg értékét.

(5 pont)


Az A pontversenyben kitűzött nehezebb feladatok

Minden A-jelű feladat helyes megoldásáért 5 pont jár.

A. 359. Az \(\displaystyle f\colon R\to R\) monoton függvényre és c1, c2>0 konstansokra teljesül, hogy

f(x)+f(y)-c1\(\displaystyle \le\)f(x+y) \(\displaystyle \le\)f(x)+f(y)+c2

minden x, y valós számra. Mutassuk meg, hogy létezik olyan k szám, melyre f(x)-kx korlátos függvény.

A. 360. 50 szenátor szavaz három alternatív javaslatról, mindegyikük pontosan az egyikre szavaz. El kell készíteni a ,,forgatókönyvet'', azaz megmondani, hogy a szavazás alapján melyik alternatíva győz. Ehhez egy 51 soros és 350 oszlopos táblázatot készítünk, az első ötven sorban a szenátorok lehetséges szavazataival, az utolsó sorban pedig a szavazatok ilyen alakulása mellett a nyertes alternatívával. A táblázatnak a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

 • egyhangúság: ha mindenki ugyanarra szavaz, akkor az eredmény is az legyen

 • konzisztencia: ha mindenki megváltoztatja a szavazatát, akkor az eredmény is változzon meg

 • demokrácia: ne legyen olyan szenátor, akinek a szavazata minden esetben eldönti az eredményt.

  Igazoljuk, hogy nem lehet ilyen táblázatot készíteni.

  A. 361. Bizonyítsuk be az alábbi, prímekre vonatkozó egyenlőtlenséget n\(\displaystyle \ge\)3 esetén:

  \(\displaystyle \sum_{\substack{p\le n\\p\text{prím}}}\frac{1}{\sqrt{p}}\ge\frac{1}{2}\log n- \log\log n, \)

  ahol log  a természetes logaritmus.

  A matematika gyakorlatok és feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

   KöMaL Szerkesztőség
   Budapest 112, Pf. 32.  1518
  illetve
   megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

  A beküldési határidő:

   A K-jelű feladatoknál 2005. január 10.,

   Az A-, B- és C-jelű feladatoknál 2005. január 15.,