Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2006. márciusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2006. április 11-én LEJÁRT.


M. 268. A legegyszerűbb fémfűrészlapok kb. 30 cm hosszúak, végeiknél kisméretű lyukak vannak. Kössük össze a lyukakat különböző hosszúságú, erős zsinegekkel. Hogyan függ a fűrészlap maximális behajlása (y) a két lyuk közötti x távolságtól? Mérjük meg azt is, hogyan függ a zsineget feszítő F erő az x távolságtól!

Közli: Varga István, Békéscsaba

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2006. április 11-én LEJÁRT.


P. 3874. Hogyan működik a libella (vízmérték)? Használhatnánk erre a célra Mikola-csövet?

Lánczos Kornél fizikaverseny, Székesfehérvár

(3 pont)

statisztika


P. 3875. Miért kapcsol be nyáron a hűtőgép többször, mint télen?

Közli: Szűcs Zsuzsanna, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 3876. Kötött kesztyűben hiába tapsolunk, alig hallatszik a tapsolás hangja. Vajon miért? Hogyan keletkezik a hang tapsoláskor?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3877. A repülőtéren a nagy gépeket viszonylag kis méretű, betontömbökkel megterhelt vontatókocsik húzzák. Mekkora gyorsulást képes elérni a 70 tonna tömegű repülőgépet húzó, m tömegű vontató? Legalább mekkora tömegű vontató képes megmozdítani a 70 tonna tömegű repülőgépet, ha a tapadási súrlódási együttható vizes betonon 0,4, száraz betonon 0,8, a gördülési együttható pedig 0,02?

Közli: Vladár Károly, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3878. Egyenes forgáskúp alakú tölcsér a függőleges tengelye körül \omega=10 s-1 szögsebességgel forog. Hol helyezkedhet el egy picsiny test a tölcsérben úgy, hogy együtt forogjon a tölcsérrel?

Adatok: \mu0=0,2; a fél nyílásszög 30o.

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

statisztika


P. 3879. Súrlódásmentes, vízszintes lapon csúszó testet egy rá erősített fonal tartja körpályán. A körpálya közepénél a lapon egy lyuk található; a lyukon átvezetett fonal másik végét alul a kezünkkel tartjuk. A fonalat meghúzva a csúszó test r1 sugarú pályáról r2 sugarú körpályára tér át. Hányszorosára változik a körmozgást végző test mozgási energiája? Hányszorosára változik a fonalat feszítő erő?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3880. A Föld körül ellipszispályán keringő űrhajó legkisebb távolsága a Föld középpontjától 6870 km, sebessége ekkor 10 km/s.

a) Mekkora az űrhajó legnagyobb távolsága a Föld középpontjától?

b) Mekkora az űrhajó legkisebb sebessége?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3881. Két egyforma, \alpha hajlásszögű lejtőt összetolunk úgy, hogy az alsó széleik összeérjenek. A lejtőkre egy vékony, r sugarú, homogén tömegeloszlású korongot teszünk vízszintes helyzetben. A korongot egyensúlyi helyzetéből kicsit kimozdítva csúszásmentes rezgésbe hozzuk. Mekkora a rezgésidő?

Közli: Szabó Endre és Kajtár Gergely, Révkomárom, Szlovákia

(5 pont)

statisztika


P. 3882. Egy állandó térfogatú tartályban bizonyos mennyiségű kétatomos gáz található. Egy kísérletben a gáz hőmérsékletét jelentősen megnöveltük, aminek következtében a molekulák egy része atomokra esett szét, miközben a gáz nyomása 9,2-szeresére, belső energiája 8,24-szorosára növekedett.

a) A molekulák hány százaléka disszociált?

b) Hányszorosára növekedett a gáz abszolút hőmérséklete?

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

statisztika


P. 3883. A maghasadás során keletkező 2.107 m/s sebességű neutronokat nehézvízzel 103 m/s sebességűre akarjuk lefékezni. Legalább hány ütközés szükséges ehhez?

Közli: Vastagh György, Balatonfüred

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)