Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2006. decemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. január 11-én LEJÁRT.


M. 274. Mérjük meg, hogyan függ egy ruhaszárító csipesz, vagy fésűs csipesz (hajcsat) által kifejtett forgatónyomaték a csipesz szárai által bezárt szögtől! Mekkora mechanikai munkával lehet a csipeszt teljesen kinyitni?

Közli: Varga István, Békéscsaba

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. január 11-én LEJÁRT.


P. 3933. Egy ötküllős kerék 1200-at fordul percenként. A megvilágítást hálózati árammal táplált fénycső adja. Mekkora a kerék látható fordulatszáma?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(3 pont)

statisztika


P. 3934. Egy síkkondenzátor lemezei vízszintesek, a lemezek közötti térben középen egy kisméretű, töltött olajcsepp lebeg. Merre mozdul el az olajcsepp, ha az állandó feszültségű telepre kapcsolt kondenzátor lemezeit közelebb visszük egymáshoz?

Bay Zoltán fizikaverseny, Sarkad

(3 pont)

statisztika


P. 3935. Kúp alakú jégtömb úszik a vízen úgy, hogy a szimmetriatengelye függőleges. Magasságának hányad része áll ki a vízből?

Cornides István emlékverseny, Révkomárom (Szlovákia)

(4 pont)

statisztika


P. 3936. A Földről nézve hányszor nagyobbnak láthatjuk a Hold átmérőjét, mint a Marsét?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

statisztika


P. 3937. Vízszintes, egyenes sínpályán gurul egymás felé az m1 és az m2 tömegű vagon, v1 és v2 sebességgel.

a) Összekapcsolódás után mekkora sebességgel haladnak tovább?

b) Mekkora lesz egy-egy ütköző maximális benyomódása, ha mind a négynek a rugóállandója D?

c) Ha a két vagon tömegének összege adott, milyen tömegarány esetén lesz az ütközők maximális benyomódása a lehető legnagyobb?

Közli: Csete Lajos, Markotabödöge

(5 pont)

statisztika


P. 3938. Vízszintes, sima síkon (pl. jégpályán) fekszik az ábrán látható \textsf{U} alakú, M tömegű nyugvó test. Tömegközéppontja a félkörív R sugarú körének középpontjába esik, a belső rész egyenes szakaszainak hossza 2R. A test egyik szárának A pontjához érintőlegesen egy m tömegű, kisméretű korong csúszik v sebességgel.

a) Hol lesz az A pont, amikor a korong a másik szár B pontjába kerül?

b) Ábrázoljuk a két test pályáját!

c) Adjuk meg a két test sebességét és gyorsulását az idő függvényében!

(A súrlódás és a közegellenállás mindenütt elhanyagolható. Adatok: M=m=1 kg, R=0,1 m, v=0,5 m/s.)

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

statisztika


P. 3939. Két, egyenként 100 ohmos fogyasztó egymással sorba kötve, állandó feszültségű áramforrásról üzemel. Egyikük sarkaira változtatható ellenállású fogyasztót kapcsolunk. Mekkora ennek a fogyasztónak az ellenállása, amikor maximális teljesítménnyel működik?

Közli: Szombathy Miklós, Eger

(4 pont)

statisztika


P. 3940. Két áramforrást párhuzamosan kapcsolunk ugyanarra a fogyasztóra. Az egyik áramforrás üresjárati feszültsége U1, belső ellenállása R1, a másiké U2, illetve R2. Mekkora legyen a fogyasztó R ellenállása, hogy a teljesítménye a lehető legnagyobb legyen?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(4 pont)

statisztika


P. 3941. Kétatomos molekulákból álló ideális gázzal az ábrán látható körfolyamatot hajtjuk végre. Az 1. állapotban a gáz nyomása 100 kPa, hőmérséklete 350 K. A 2. állapotban a nyomás 300 kPa. Mennyi e körfolyamatot végző gép hatásfoka?

Közli: Veres Dénes, Szolnok

(5 pont)

statisztika


P. 3942. Egy kísérleti állatot 15 h felezési idejű radioaktív izotópot tartalmazó oldattal injekcióznak be. Az oldat aktivitása 2100 Bq. 5 óra múlva vért vesznek tőle, és azt találják, hogy a vér 3 cm3-ének aktivitása 0,25 Bq. Hány liter vére van az állatnak, ha ennyi idő alatt az izotópot tartalmazó oldat fele szívódott fel a szervezetében?

Wigner Jenő fizikaverseny, Békéscsaba

(4 pont)

statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)