Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2006. decemberi informatika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


I-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. január 15-én LEJÁRT.


I. 145. Készítsük el egy informatika eszközöket forgalmazó cég adatbázisát és válaszoljunk az ahhoz kapcsolódó kérdésekre. Az adatbázis első táblája (ARUK) hardver és szoftver termékeket tárol: a termékek cikkszámát, nevét és eladási egységárát. Az adatbázis második táblája (BEHOZ) azt adja meg, hogy az egyes termékeket mely cégektől, milyen áron vásároltuk: a termék cikkszáma, egységára, a vásárlás ideje, a vett termékek darabszáma, és a szállító kódja. A harmadik táblában (SZALL) a szállítók adatai találhatók: a szállító kódja, a cég neve, telephelye (város), a kapcsolattartó személy neve. Az adatbázishoz kapcsolódó feladatok a következők:

a) készítsük el az ARUK táblát;

b) hozzuk létre a BEHOZ táblát;

c) adjuk meg a SZALL táblát;

d) listázzuk ki azoknak a termékeknek a nevét és szállítójuk telephelyét, amelyekben szerepel a ,,modem'' szó;

e) írjuk ki azoknak a szállítóknak a nevét, amelyek 1500 Ft-nál alacsonyabb egységárú termékeket szállítanak;

f) adjuk meg azoknak a termékeknek a nevét, amelyeket legalább három szállítótól vásárolnak;

g) listázzuk ki az egyes termékek cikkszámát, nevét, összesített darabszámát;

h) adjuk meg, hogy az egyes cégektől összesen hány terméket, és milyen értékben vásárolnak - a listát rendezzük a termékek száma szerint csökkenő sorrendbe;

i) írjuk ki azoknak a kapcsolattartóknak, valamint cégüknek a nevét, akiktől több mint egy éve nem vásároltak semmit;

j) listázzuk ki minden egyes termék nevét, cikkszámát, valamint a legolcsóbb beszállítási egységárát, és az ilyen áron szállító cég nevét - a termékek neve szerint növekvő sorrendben.

Beküldendő egy I145.txt szöveges állomány, amely soronként, a kitűzés sorrendjében a)-tól j)-ig tartalmazza a feladatokat megoldó SQL parancsot.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 146. Készítsünk programot színeket bemutató weblap generálásához. A program kérje be, melyik kódtól melyik kódig szeretnénk a színeket látni, és mekkora lépésközzel ugorjunk a kódok között. A bemenet két HTML színkód, formája pl.: A160BB (hexadecimálisan), illetve lépésköz pl.: 120 (decimálisan). A színek a beírt paraméterek sorrendjétől függetlenül, emelkedő sorrendben jelenjenek meg. A kimenet (i146.html) egy 8 oszlopból álló táblázatot tartalmazzon, az egyes cellák háttere az adott színkódnak megfelelően kiszínezve jelenjen meg, a cellába pedig fekete betűkkel a kód legyen kiírva.

Beküldendő a HTML oldalt generáló program forráskódja (i146.pas, i146.cpp, ...).

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 147. ,,Vándorló'' spirálokat a következő algoritmussal kaphatunk: Egy vízszintes szakaszból indulunk ki, majd minden lépésben a szakasz végpontjához illesztjük a következő (n-edik) szakaszt, úgy, hogy az az előzővel bn szöget zárjon be. Az egyes szakaszok hossza megegyezik. Az egymás mellett lévő szakaszok bezárt szögei számtani sorozatot alkotnak: bn-bn-1=d, ahol d állandó. Készítsünk programot, mely a felhasználótól bekéri a d állandót (valós szám), illetve a szakaszok hosszát L (valós szám), majd kirajzolja az így kapható ,,vándorló'' spirált, a megadott módon. Amennyiben a program az összes szakaszt kirajzolta a képernyőre, vagyis a szakaszok már csak ismétlődnének, írjon ki a felhasználó számára egy üzenetet, hogy a rajzolást befejezte.

Példa:

d=24,01   L=1,5

d=177   L=10

Beküldendő a program forráskódja (i147.pas, i147.cpp, ...).

Török Turul ötlete nyomán

(10 pont)

megoldás, statisztika


S-jelű feladatok

A beküldési határidő 2007. január 15-én LEJÁRT.


S. 22. Térbeli testet készíthetünk papírból, ha síkba rajzolt testhálóját papírból kivágjuk, majd megfelelően hajtogatjuk.

Készítsünk programot, mely egy pontjaival és éleivel meghatározott konvex poliéder (síkok által határolt 3 dimenziós test) testhálóját néhány helyen felvágva, torzítás nélkül síkba rajzolja a képernyőre. A síkba rajzolt ábra síkidomai legyenek egybevágóak a test oldallapjaival, ne fedjék egymást, és alkossanak egy összefüggő tartományt.

A program a bemeneti fájl nevét parancssori argumentumként kapja meg: s22.exe Bemenet.txt.

A bemeneti fájl első sora két egész számot tartalmaz: 3<n<30 és 6<k<300. Az ezután következő n sorban három egész szám található szóközzel elválasztva, melyek a test egy-egy csúcsának koordinátái (x;y;z). Az ezt követő k sor mindegyikében két egész szám található, melyek a test egy élén fekvő két pontjának sorszámai. A legkisebb sorszám az 1, mely a bemeneti fájl 2. sora által meghatározott pontra utal.

Példa:

Beküldendő a program megjegyzésekkel ellátott forráskódja (s22.pas, s22.cpp, ...), valamint rövid dokumentációja (s22.txt, s22.pdf, ...).

(10 pont)

megoldás, statisztika


Figyelem!

Az informatika feladatok megoldásait ne e-mailben küldd be! A megoldásokat az Elektronikus munkafüzetben töltheted fel.