Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2012. májusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. június 11-én LEJÁRT.


M. 324. Mérjük meg egy kerékpár gumiabroncsa és a száraz aszfalt közötti csúszási súrlódási együtthatót!

Közli: Homoki-Nagy Olga, Monor

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. június 11-én LEJÁRT.


P. 4444. Két város pontosan 60 km távolságra van egymástól műúton. Az út egy része lakott területen is vezet, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h. Lakott területen kívül legfeljebb 90 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. Leghamarabb - szabályosan - 46,4 perc alatt lehet az egyik városból a másikba eljutni.

Adjuk meg az út lakott területen kívüli és belüli részeinek arányát!

Közli: Simon Péter, Pécs

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4445. Az ábrán egy 56 cm magasságú, homogén anyageloszlású egyenes körkúp látható. Hol lesz a súlypontja annak a csonkakúpnak, amelyet úgy nyerünk, hogy a kúpot fele magasságában kettévágjuk, és a felső részét eltávolítjuk?

Varga István (1952-2007) feladata

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4446. Egy álló neutronnak ütközik egy lassú neutron, amely az ütközés után eredeti mozgásirányával \alpha szöget bezáró irányban halad tovább. Merre indul el a másik neutron?

Közli: Kobzos Ferenc, Dunaújváros

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4447. Mekkora az ábrán szereplő R1 és R2 ellenállások értéke, ha az áramforrás feszültsége 40 V, az R ellenállás teljesítménye 80 W, az árammérő 3 A-t és a feszültségmérő 30 V-ot jelez?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4448. Szén-dioxidban a hang kb. 1,3-szor lassabban terjed, mint a levegőben. Egy szén-dioxiddal felfújt és fejmagasságban felfüggesztett, gömb alakú ballon két oldalán, annak szélétől 2-2 méterre elhelyezkedő két gyerek úgy találta, hogy egymás suttogását pontosan ebben a helyzetben ,,erősíti fel'' legjobban a ballon.

Adjunk becslést a ballon átmérőjére!

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4449. A bolygóközi tér egy pontjából szeretnénk egy űreszközt a Naphoz képest akkora sebességgel kilőni, amely az itteni körpályának megfelelő sebességnek éppen a fele.

a) A Naphoz képest milyen irányba lőjük ki az eszközt, hogy mozgása során a lehető legkevésbé távolodjon el a kilövési ponttól?

b) Milyen irányba lőjük ki az eszközt, ha célunk, hogy a kilövési ponttól mozgása során a legmesszebbre kerüljön?

c) Hányszor messzebbre távolodik a kilövési ponttól az eszköz a b) esetben, mint az a) esetben?

(A Nap gravitációs hatása mellett minden más hatás elhanyagolható.)

Közli: Vigh Máté, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4450. A hegylánchoz érkező szélben a 20\,^\circC-os levegő páratartalma 12 g/m3. A hegy lejtőjén felszálló levegő lehűl, páratartalmának fele eső alakjában kiválik. Adjunk becslést a hegy túlsó oldalán leszálló levegő hőmérsékletére!

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4451. Kétatomos ideális gáz körfolyamatot végez. A körfolyamat olyan nyílt folyamatokból épül fel, hogy a gáz fajhője az egyes folyamatokon belül nem változik. A körfolyamatot az ábrán látható koordináta-rendszerben ábrázoltuk. A vízszintes tengelyen a pillanatnyi állapot eléréséig a gáz által felvett és leadott hők előjeles összegét (Q) ábrázoltuk, a függőleges tengelyen pedig azt, hogy a kérdéses állapot eléréséig a gáz mennyi munkát végzett a környezetén (W*).

a) Határozzuk meg a grafikon alapján a körfolyamatot végző gép (termodinamikai) hatásfokát!

b) Milyen folyamatokból épül fel a körfolyamat? Állításainkat indokolni kell!

c) Legyen a gáz nyomása az 1. állapotban p0, térfogata V0! Ábrázoljuk a körfolyamatot ezen paraméterek felhasználásával a p-V diagramon!

Közli: Kotek László, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4452. Egy vékony, hosszú vasrúdban egyenletesen változó mágneses fluxust tudunk létrehozni. A rudat körülvevő vezetékben a körfeszültség U=10 mV. A rudat olyan vezetékkel vesszük körül, amelynek egyik felébe egy R1=10 k\Omega-os, a másik felébe R2=20 k\Omega-os ellenállást iktattunk.

Mit mutat az ellenállások A és B csatlakozási pontjaira kapcsolt

a) ideális feszültségmérő műszer;

b) Rm=100 k\Omega ellenállású voltmérő?

Függ-e a mért feszültség attól, hogy a rúd melyik oldalán helyezkedik el a mérőműszer?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4453. Hengeres keresztmetszetű egyenes fémrúd belsejében az elektromos mező energiasűrűsége állandó, nagysága w_{\text{el.}}= 2\cdot 10^{-17}~\rm J/m^3; a tengelyétől mért r=2 cm távolságban, de még a rúd belsejében a mágneses energiasűrűség: w_{\text{mágn.}}= 0{,}4~\rm J/m^3.

a) Mekkora a fémrúd anyagának fajlagos ellenállása?

b) Milyen fémből készült a rúd?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4454. Egy kocka alakú, vízzel félig töltött akvárium térfogata V=8 liter. A vízbe olyan ügyesen oldunk rétegesen sót, hogy az akvárium alján a megvilágító fényre nézve a törésmutató n0=1,35, az edény aljától mért h magasságban pedig n(h)=n0-kh2 legyen (ahol k=2 m-2 állandó).

Az akváriumot az egyik oldalára merőlegesen párhuzamos fénynyalábbal világítjuk meg. A túlsó oldaltól távolodva egy ernyőt mozgatunk, ami mindig párhuzamos az akvárium megvilágított oldalával. Az ernyőn egyszer csak egy vékony, éles, vízszintes fénycsíkot figyelhetünk meg. Milyen messze van ekkor az ernyő az akváriumtól?

MOL ,,Junior Freshhh'' vetélkedő feladata

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)