Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2023. szeptemberi informatika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


I-jelű feladatok

A beküldési határidő 2023. október 16-án LEJÁRT.


I. 595. Készítsünk programot i595 néven, amely beolvas két karaktersorozatot, majd az azonos pozíción található megegyező karaktereket kiírja, illetve a többi karakter helyére ,,_'' karaktert ír ki a hosszabb karaktersorozat utolsó karakteréig. A karaktersorozatok ékezetes betűket igen, de nagybetűt nem tartalmaznak, és hosszuk legfeljebb 200 lehet. A beolvasást és a kiírást lássuk el magyarázó szöveggel.

A program a billentyűzetről olvassa be a karaktersorozatokat, majd írja ki a standard kimenet egyetlen sorába az eredményt.

Minta a program és a felhasználó közötti párbeszédre:

vagy

Beküldendő egy tömörített i595.zip állományban a program forráskódja és rövid dokumentációja, amely megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztői környezetben fordítható.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 596. A számok tulajdonságaik alapján különféle érdekes neveket kaptak. Vannak például páratlan számok, háromszögszámok, prímszámok, tökéletes számok stb. Az egyik ilyen különleges számfajtát a boldog számok alkotják. Ők azok a pozitív egészek, amelyekre az alábbi műveletsorozatot végrehajtva a végeredményként kapott szám 1 lesz: a szám számjegyeinek négyzetösszegét képezzük, majd az így kapott szám számjegyeinek négyzetösszegét képezzük és így tovább. A képzést egészen addig folytatjuk, amíg egyjegyű számot nem kapunk.

Nézzük például az 527-et: a számjegyek négyzetösszege \(\displaystyle 25+4+49=78\). A 78 számjegyeinek négyzetösszege \(\displaystyle 49+64=113\). A 113 számjegyeinek négyzetösszege \(\displaystyle 1+1+9=11\), majd a 11 számjegyeinek négyzetösszege 2. Ez az első egyjegyű szám a sorozatban. Mivel ez a szám nem 1-es, így az 527 nem boldog szám.

Készítsünk programot i596 néven, amely bekér egy pozitív egész számot, majd azzal elvégzi a műveletsorozatot, végül megadja, hogy a szám boldog szám-e. A program a műveletsorozat minden részeredményét és eredményét jelenítse meg az alábbi mintának megfelelően:

vagy

Beküldendő egy tömörített i596.zip állományban a program forráskódja és rövid dokumentációja, amely megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztői környezetben fordítható.

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 597. Kelenföldön a Sárvár utca elején nemrég felújítottak egy három lépcsőházas, háromemeletes társasházat. A házban kétféle lakás van: \(\displaystyle 50~\mathrm{m}^{2}\)-es és \(\displaystyle 76~\mathrm{m}^{2}\)-es. A lakók úgy döntöttek, egyedi fűtésmérőket szereltetnek fel, hogy az addigi légköbméter-arányos távfűtési tarifát leváltsák egy olyanra, amelynél az egyedi fogyasztás is szerephez jut. Az elfogyasztott hőenergia 30%-át továbbra is légköbméter-arányosan számlázzák, de a maradék 70%-ot a fűtésmérőkön lakásonként eltérő fogyasztás alapján fizetik. Ennek kapcsán fogunk néhány hasznos számítást elvégezni.

1. Hozzunk létre a táblázatkezelőben egy új munkafüzetet futesmerok néven. Ennek egy munkalapja legyen Adatok nevű. Erre az A1 cellától kezdve töltsük be a munkalap nevével megegyező txt-fájlt (UTF-8 kódolású, tabulátorral tagolt).

2. A munkalapon végezzük el az alábbi mintán látható formázásokat.

Minták:

3. Az F2:F25 tartományban számítsuk ki az adott lakásnak a ház össztérfogatához képesti arányának 30%-át, a H2:H25 tartományban az adott lakásra leolvasott egységnek az összes leolvasott egységhez képesti arányának 70%-át. Az I2:I25 tartományban pedig összegezzük ezeket.

4. A J2:K25 tartományban számítsuk ki a lakásonként elfogyasztott hőmennyiséget és annak árát.

5. Az M2:N25 tartományban számítsuk ki, mennyi lett volna a  fogyasztásmérők nélkül, térfogatarányosan, és azt, hogy ez mennyibe került volna.

6. Az O2:P25 tartományban jelenjen meg, hogy az egyes lakásoknál mennyivel többet vagy kevesebbet kellett fizetni.

7. Végezzük el az összesítéseket az E2:N26 tartomány celláiban.

8. Az A34 cellában az ismert adatok alapján határozzuk meg a lakások magasságát cm-ben.

9. Az A36 és A38 cellában a megfelelő képletekkel határozzuk meg a felettük látható kérdések válaszát.

10. Az A40 cellába kerüljön válasz a felette olvasható kérdésre teljes mondattal az alábbi formában, de a helyes adatokkal: ,,A Sárvár utca 7. 1. em. 4. alatti 76 négyzetméteres lakásban.''

A megoldásban saját függvény vagy makró nem használható.

Beküldendő egy tömörített i597.zip állományban a táblázatkezelő munkafüzet, illetve egy rövid dokumentáció, amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma.

A megoldáshoz szükséges letölthető állomány: adatok.txt

(10 pont)

megoldás, statisztika


I. 598. Négy barát angolul tanul, a szókincsüket játékosan akarják bővíteni. Mind a négyüknek van Scrabble társasjátéka, ezért úgy döntenek, hogy online fognak játszani egy speciális változatot. A nyelvkönyvük alapján összeállítanak egy szószedetet több mint hatszáz szóból. Egyikük a saját játékából húz tíz betűt. Ezeket beolvassa a többiek számára, akiknek olyan szót kell kirakniuk a betűkből, amely szerepel a szószedetben. A kiválasztott szavaknak pontértéke van, ez a következő: a szó hosszának nyolcszorosa plusz a felhasznált betűk pontértékeinek összege. A Scrabble játékban ugyanis a betűknek pontértékük van:

Például a CAT szó hossza 3, így a pontértéke: \(\displaystyle 8\cdot 3+3+1+1=29\) pont.

A fordulót az nyeri, aki a legnagyobb pontértékű szót alkotja az adott betűkből.

Sanyi a táblázatkezelés ismereteinek felhasználásával szeretne nyerni. Segítsünk neki!

1. Nyissunk meg egy üres táblázatkezelő munkafüzetet, hozzuk létre benne a betuk és a szavak nevű munkalapokat, majd mentsük a munkafüzetet scrabble néven.

2. Illesszük be a szavak munkalapra az A3 cellától kezdve a mellékelt szoszedet.txt fájl tartalmát.

3. Végezzük el az alábbiakat:

\(\displaystyle a.\) Gépeljük be a mintán látható szövegeket az 5. sorban lévők kivételével,

\(\displaystyle b.\) formázzuk meg a cellák szövegét a minta szerint,

\(\displaystyle c.\) a C2:L2 tartomány celláit igazítsuk függőlegesen alulra, vízszintesen középre, a betűtípus Verdana, a betűméret 24 pontos legyen,

\(\displaystyle d.\) a C2:L3 tartomány háttérszíne legyen #FFCF9F (RGB(255,207,159)), keretezzük a minta szerint (a külső szegélyek simák, a függőleges belső szegélyek duplák). A cellák szélességét és magasságát állítsuk be úgy, mintha tíz darab négyzet alakú táblácska lenne.

4. Ha a C2:L2 cellákba begépelünk egy-egy betűt az angol ábécéből, akkor a C3:L3 tartományban jelenjen meg a pontértékük.

5. A szavak munkalapon válogassuk ki az adott betűkből kirakható szavakat, határozzuk meg ezek számát és egyenként a  szóértéküket.

6. A betuk munkalap B5 cellájában jelenjen meg a megfelelő szavak száma, a D5 cellában legyen olvasható a mintán látható szöveg, ha nem lehet az adott betűkből a szószedet egyetlen szavát sem kirakni, különben a D5 cella legyen üres.

7. A 9. és azt követő sorokban jelenítsük meg a lehetséges szavakat és szóértéküket:

\(\displaystyle a.\) az A oszlopban egy sorszámot,

\(\displaystyle b.\) a B oszlopban az adott szót,

\(\displaystyle c.\) a C oszlopban a hozzá tartozó szóértéket.

A szavak ábécérendben kövessék egymást és nagybetűs írásmóddal szerepeljenek.
Azok a sorok, ahová már nem kerül adat, jelenjenek meg üresen.

8. A B7 cellába kerüljön a legmagasabb pontértékű szó és a C7 cellába ennek pontértéke.

Segédszámításokat a betűk munkalap N oszlopától jobbra és a szavak munkalapon a B oszloptól kezdve végezhetünk. A megoldásban saját függvény vagy makró nem használható.

Beküldendő egy tömörített i598.zip állományban a táblázatkezelő munkafüzet, illetve egy rövid dokumentáció, amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott módszer, a táblázatkezelő neve, verziószáma.

A megoldáshoz szükséges letölthető állomány: szoszedet.txt.

Az adatok forrása: https://elt.oup.com/generalcontent/hu/segedanyagok/?cc=huselLanguage=hu

(10 pont)

megoldás, statisztika


Figyelem!

Az informatika feladatok megoldásait ne e-mailben küldd be! A megoldásokat az Elektronikus munkafüzetben töltheted fel.