Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az A. 497. feladat (2010. január)

A. 497. Adott a síkon egy hegyesszögű ABC háromszög. A háromszög egy tetszőleges belső P pontjának a BC, CA és AB oldalakra eső vetületeit jelölje A1, B1, illetve C1. A PAC1, PC1B, PBA1, PA1C, PCB1 és PB1A háromszögek beírt köreinek sugarai legyenek rendre \varrho1,\varrho2,...,\varrho6.

Határozzuk meg azon P pontok mértani helyét, amelyekre

\varrho1+\varrho3+\varrho5=\varrho2+\varrho4+\varrho6.

Javasolta: Vígh Viktor (Szeged)

(5 pont)

A beküldési határidő 2010. február 10-én LEJÁRT.


Megoldásvázlat.

Felhasználjuk azt a jól ismert tényt, hogy ha egy derékszögű háromszög befogóinak hossza a és b, átfogója c, a beírt kör sugara pedig \varho, akkor


\varrho=\frac{a+b-c}{2}. 
(2)

(2) bizonyítása: Legyenek a háromszög csúcsai P,Q,R, a beírt kör középpontja I, az érintési pontok P1,Q1,R1 az ábra szerint. Az IP1Q1R négyzet oldalainak hossza P1R=Q1R=IP1=IQ1=\varrho, és a+b=(PQ1+Q1R)+(QP1+P1R)=(PQ1+QP1)+Q1R+P1R=(PR1+QR1)+\varrho+\varrho=c+2\varrho.

 

Az (1) feltételbe behelyettesítve (2)-t,

\varrho1+\varrho3+\varrho5-\varrho2-\varrho4-\varrho6=


= \frac{PC_1+AC_1-PA}{2} + \frac{PA_1+BA_1-PB}{2} + \frac{PB_1+CB_1-PC}{2} -
~ ~ ~

 ~ ~ ~
 - \frac{PC_1+C_1B-PB}{2} - \frac{PA_1+A_1C-PC}{2} - \frac{PB_1+B_1A-PA}{2} =


= \frac{AC_1+BA_1+CB_1-C_1B-A_1C-B_1A}{2},

vagyis (1) ekvivalens azzal, hogy

AC1+BA1+CB1-C1B-A1C-B1A=0.(3)

Két ilyen pont a háromszögben például a körülírt kör középpontja (amikor AC1=C1B, BA1=A1C és CB1=B1A), illetve a beírt kör középpontja (amikor AC1=B1A, BA1=C1B és CB1=A1C).

Legyen az AB, BC, CA szakaszok felezőpontja rendre C0, A0 és B0, a körülírt kör középpontja O, továbbá legyen {\bf u}=\frac{\vec{AB}}{|AB|}, {\bf v}=\frac{\vec{BC}}{|BC|} és {\bf w}=\frac{\vec{CA}}{|CA|}.

A \vec{OP} vektornak az oldalakra eső előjeles vetületeit az u, v, w vektorokkal vett skaláris szorzatai adják meg:


AC_1=AC_0+{\bf u}\cdot \vec{OP}, \qquad C_1B=C_0B-{\bf u}\cdot \vec{OP},


BA_1=BA_0+{\bf v}\cdot \vec{OP}, \qquad A_1C=A_0C-{\bf v}\cdot \vec{OP},


CB_1=CB_0+{\bf w}\cdot \vec{OP}, \qquad B_1A=B_0A-{\bf w}\cdot \vec{OP}.

Tehát

AC1+BA1+CB1-C1B-A1C-B1A=


= AC_0+BA_0+CB_0-C_0B-A_0C-B_0A + 
2({\bf u}+{\bf v}+{\bf w})\cdot\vec{OP} =


= 2({\bf u}+{\bf v}+{\bf w})\cdot\vec{OP}.

A (3) feltétel tehát ekvivalens azzal, hogy


({\bf u}+{\bf v}+{\bf w})\cdot\vec{OP} = \bf0.
(4)

Ha az ABC háromszög szabályos, akkor u+v+w=0. és (4) mindig teljesül.

Ha viszont az ABC háromszög nem szabályos, akkor u+v+w\ne0, és (4) az O-átmenő, a u+v+w vektorra merőleges egyenes pontjain teljesül. Ennek az egyenesnek ismerjük még egy pontját: a beírt kör középppontját, ami nem esik egybe O-val.

 

A keresett halmaz tehát:

- szabályos háromszög esetén a háromszög belseje;

- nem szabályos háromszög esetén a körülírt és a beírt kör középpontját összekötő egyenesnek a háromszög belsejébe eső szakasza.


Statisztika:

14 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Bodor Bertalan, Éles András, Frankl Nóra, Mester Márton, Nagy 648 Donát, Nagy Balázs, Popper Dávid, Somogyi Ákos, Strenner Péter, Szabó 928 Attila, Weisz Ágoston.
4 pontot kapott:Frittmann Júlia, Nagy 235 János.
0 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2010. januári matematika feladatai