Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az A. 569. feladat (2012. október)

A. 569. Nevezzünk egy A\subset\mathbb{Z} halmazt érdekesnek, ha 2y-x\inA minden olyan x,y\inA pár esetén, amire x<y. Legyenek a_1<a_2<\ldots<a_k olyan pozitív egészek (k\ge2), amelyek legnagyobb közös osztója 1. Bizonyítsuk be, hogy ha A érdekes halmaz, és \{0,a_1,\ldots,a_k\}\subset A, akkor a1+ak-3\inA.

Javasolta: Carlos Gustavo T. A. Moreira (Gugu) (Rio de Janeiro)

(5 pont)

A beküldési határidő 2012. november 12-én LEJÁRT.


Megoldás. Általánosabb állítást bizonyítunk:

Lemma. Ha a0<a1<...<ak (k\ge2) elemei egy A érdekes halmaznak, az (a1-a0), (a2-a0), ..., (ak-a0) számok legnagyobb közös osztója 1, és s=ak+a1-a0-3, akkor {s,s+1,s+2,...}\subsetA.

A feladat azt állítja, hogy az a0=0 speciális esetben s\inA. Ez a lemmából következik.

A Lemmát (ak-a0) szerinti indukcióval bizonyítjuk.

Mivel k\ge2, csak ak-a0\ge2 lehetséges. Ha ak-a0=2, akkor k=2, a1=a0+1 és a2=a0+2, tehát s=a2+a1-a0-3=a0. Ebben az esetben tehát s=a0\inA, s+1=a1\inA, és s+2=a2\inA. Mivel az A halmaz érdekes, ha valamilyen x egész számra x\inA és x+1\inA, akkor x+2=2(x+1)-x\inA. Mivel például s\inA és s+1\inA, ebből indukcióval következik, hogy s,s+1,s+2,... mind eleme A-nak. Ezzel az ak-a0=2 esetet elintéztük.

Tegyük most fel, hogy ak-a0>2, és tekintsük a a1,a2,...,ak és 2a1-a0 számokat. Az indukciós feltevést ezekre a számokra fogjuk alkalmazni, de a számok sorrendjétől függően többéle esetet kell vizsgálnunk, és azt az esetet is külön kell kezelnünk, amikor a számok között csak két különböző van.

Mivel az A halmaz érdekes, 2a1-a0\inA. Az 2a1-a0,a1,a2,...,ak számok közül az a1 a legkisebb, és az (a2-a1),...,(ak-a1) és (2a1-a0)-a1) számok legnagyobb közös osztója is 1, mert (ai-a1,(2a1-a0)-a1)=(ai-a1,a1-a0)=(ai-a0,a1-a0).

1. eset: Az 2a1-a0,a1,a2,...,ak számok között legfeljebb 2 különböző van.

Mivel a2,...,ak és 2a1-a0 mindegyike nagyobb mint a1, ez az eset csak úgy lehetséges, ha k=2 és 2a1-a0=a2. Ekkor tehát a2-a0=2(a1-a0). Az a2-a0 és a1-a0 számok csak úgy lehetnek relatív prímek, ha a1-a0=1 és a2-a0=2; de ez nem lehetséges a ak-a0>2 feltevés miatt.

2. eset: Az 2a1-a0,a1,a2,...,ak számok között legalább 3 különböző van, és 2a1-a0<a2.

Alkalmazzuk az indukciós feltevést a b0=a1<b1=2a1-a0<b2=a2<...<bk=ak számokra. (Ezt megtehetjük, mert bk-b0=ak-a1<ak-a0.) Legyen t=bk+b1-b0-3. Az indukciós feltevés szerint t,t+1... mind eleme A-nak. Mivel t=ak+(2a1-a0)-a1-3=s, éppen az állíttást kapjuk.

3. eset: Az 2a1-a0,a1,a2,...,ak számok között legalább 3 különböző van, és 2a1-a0>ak.

Alkalmazzuk az indukciós feltevést a b0=a1,b1=a2,...,bk-1=ak,bk=2a1-a0 számokra. (Ezt megtehetjük, mert bk-b0=a1-a0<ak-a0.) Legyen t=bk+b1-b0-3. Az indukciós feltevés szerint t,t+1... mind eleme A-nak. Mivel t=(2a1-a0)+a2-a1-3=a2+a1-a0-3\les, ebből következik, hogy {s,s+1,...}\subset{t,t+1,...}\subsetA.

4. eset: Az 2a1-a0,a1,a2,...,ak számok között legalább 3 különböző van, és a2\le2a1-a0\leak.

Rendezzük nagyság szerint az a1,...,ak és 2a1-a0 számokat; a rendezett sorozat legyen b_0<b_1<...<b_\ell, ahol \ell=k vagy \ell=k-1 attól függően, hogy 2a1-a0 szerepel-e a1,...,ak között, továbbá b0=a1, b1=a2 és b_\ell=a_k.

Legyen t=b_\ell+b_1-b_0-3. Ismét alkalmazhatjuk az indukciós feltevést, mert b\ell-b0=ak-a1<ak-a0; az indukciós feltevés szerint {t,t+1,...}\subsetA. Mivel t=ak+a2-a1-3\leak+(2a1-a0)-a1-3=s, azt kaptuk, hogy {s,s+1,...}\subset{t,t+1,...}\subsetA.


Statisztika:

8 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Janzer Olivér, Nagy Róbert, Omer Cerrahoglu, Szabó 789 Barnabás.
1 pontot kapott:1 versenyző.
0 pontot kapott:3 versenyző.

A KöMaL 2012. októberi matematika feladatai