Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A B. 4521. feladat (2013. február)

B. 4521. Az e egyenes AB szakaszának belső pontja C. Az AB, AC és CB szakaszokra az e ugyanazon félsíkjában emelt félkörök k1, k2 és k3. A félkörök ívének felezőpontjai F1, F2 és F3. A k1 félkört belülről, a k2 és k3 félköröket kívülről érintő kör érintési pontja a k1 félkörrel az E pont. Mutassuk meg, hogy az AB szakasz M felezőpontja, a C, F1, F2, F3 és E pontok mind egy körön vannak.

Javasolta: Miklós Szilárd (Herceghalom)

(6 pont)

A beküldési határidő 2013. március 11-én LEJÁRT.


Megoldási ötlet: Keressük meg a különböző körpárok hasonlósági pontjait.

 

Megoldás. Azt fogjuk megmutatni, hogy F2. F3, M és E is rajta van a CF1 átmérőjű körön.

Legyen k a k1-et belülről, a k2-t és k3-at kívülről érintő kör, és jelölje k érintési pontjait k2-n és k3-on P, illetve Q.

Mivel F1 a k1 félkörív felezőpontja, M pedig a kör középpontja, MF1 az AB szakasz felező merőlegese, tehát CMF_1\sphericalangle=90^\circ. A Thalész-tétel megfordítása miatt M rajta van a CF1 átmérőjű körön.

A k1 és k2 körök külső hasonlósági pontja A, a k1 és k3 körök külső hasonlósági pontja pedig B. Az A pontból a k1 félkört a k2 félkörbe kicsinyítve, az ABF1 egyenlő szárú derékszögű háromszög képe az ACF2 háromszög lesz, ezért az F2 pont az AF1 szakaszon van, és a CF2 szakasz párhuzamos a BF1 szakasszal. Hasonlóan, a B pontból a k1 félkört a k3 félkörbe kicsinyítve, az ABF1 egyenlő szárú háromszög képe a CBF3 háromszög, tehát az F3 pont a BF1 szakaszon van, és a CF3 szakasz párhuzamos AF1-gyel. Mivel BF_1A\sphericalangle =
CF_2A\sphericalangle = BF_3C\sphericalangle=90^\circ, a CF3F1F2 négyszög téglalap, és a körülírt körének CF1 egy átmérője.

Még azt kell megmutatnunk, hogy ez a kör az E ponton is átmegy.

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor k2 sugara kisebb, mint k3 sugara. Legyen H a k2 és k3 körök külső hasonlósági pontja, ami a BA félegyenes A-n túli meghosszabbításán van. A k és k2 belső hasonlósági pontja P, a k és k3 belső hasonlósági pontja Q. A három hasonlósági pont tétele szerint P, Q és H egy egyenesen van.

Legyen Q' a HPQ egyenes és k3 második, Q-tól különböző metszéspontja. Az a H középpontú nagyítás, ami k2-t k3-ba viszi, az A-t C-be, C-t B-be, továbbá P-t Q'-be képezi. Ezért


\frac{HA}{HC} = \frac{HC}{HB} = \frac{HP}{HQ'},  (1)

amiből

HA.HB=HC2.(2)

A H pontnak a k3-ra vonatkozó hatványa

HB.HC=HQ.HQ';

Ezt összevetve (1)-gyel,


HP\cdot HQ =
\left(\frac{HC}{HB}\cdot HQ'\right)\cdot HQ =
\frac{HA}{HC}\cdot (HB\cdot HC) = HA\cdot HB. (3)

Mivel HA.HB=HP.HQ, az A,B,P,Q pontok egy körön vannak; jelöljük ezt a kört \ell-lel. A k és \ell hatványvonala PQ, a k1 és \ell hatványvonala AB, a k és k1 hatványvonala pedig az E-ben húzott közös érintőjük. Mivel H=AB\capPQ, a három kör hatványpontja H, és az E-ben húzott érintő is átmegy H-n.

Mivel HE2=HA.HB=HC2, a HCE háromszög egyenlő szárú. Az MF1E háromszög szintén egyenlő szárú (szárai a k1 sugarai), és a két háromszög megfelelő szárai merőlegesek egymásra: HC merőleges NF1-re, és HE (k1 érintője) merőleges az ME sugárra. Ezért a háromszögek alapoldalai is merőlegesek: F_1EC\sphericalangle =
90^\circ. A Thalész-tétel megfordítása szerint ebből következik, hogy E is rajta van a CF1 átmérőjű körön.

Ha k1 sugara nagyobb, mint k2 sugara, akkor az A és B pontok szerepének felcserélésével ugyanígy járhatunk el. Ha pedig k1 és k2 egybevágó, akkor az ábra szimmetrikus az MF1 egyenesre, E=F1, emiatt az állítás ilyenkor is igaz.


Statisztika:

43 dolgozat érkezett.
6 pontot kapott:Ágoston Péter, Balogh Tamás, Bereczki Zoltán, Bingler Arnold, Bogár Blanka, Emri Tamás, Fehér Zsombor, Fonyó Viktória, Forrás Bence, Gyulai-Nagy Szuzina, Janzer Olivér, Kúsz Ágnes, Lelkes János, Machó Bónis, Maga Balázs, Medek Ákos, Nagy-György Pál, Petrényi Márk, Sagmeister Ádám, Szabó 262 Lóránt, Szabó 789 Barnabás, Szabó 928 Attila, Tossenberger Tamás.
5 pontot kapott:Herczeg József, Kabos Eszter, Tardos Jakab, Venczel Tünde, Vető Bálint.
4 pontot kapott:1 versenyző.
3 pontot kapott:3 versenyző.
2 pontot kapott:9 versenyző.
Nem versenyszerű:2 dolgozat.

A KöMaL 2013. februári matematika feladatai