Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4591. (December 2013)

B. 4591. Let \alpha be an irrational number. For every positive integer q, let N_q(\alpha)=\min \left\{{\left|\alpha-\frac pq\right|} \colon {p \in
\mathbb{Z}}\right\}, that is, the distance from the closest fraction that can be represented with a denominator of q (not necessarily cancelled to lowest terms). Show that there exists a k such that \sum\limits_{q=1}^{k} N_q(\alpha)>1.

Suggested by P. Maga, Budapest

(6 pont)

Deadline expired on January 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. A megoldás folyamán \| x\|-szel fogjuk jelölni az x távolságát a legközelebbi egész számtól. Ekkor tehát 0\le\|
x\| \le\frac12. Könnyen ellenőrizhető, hogy tetszőleges x,y számokra és q pozitív egészre teljesülnek a következők:


\big\| |x|\big\| =\| x\| ; \qquad
\| x\| +\| y\|  \ge \| x+y\|
\ge \big|\| x\| -\| y\| \big|; \qquad
N_q(x) = \frac{\| qx\| }{q}.

A feladat állítása a következő lemmából fog következni:

Lemma. Bármely q pozitív egészre


N_q(\alpha)+N_{q+1}(\alpha) \ge \frac{\| \alpha\| }{q+1}.

Bizonyítás.


N_q(\alpha)+N_{q+1}(\alpha) = 
\frac{\big\| q\alpha\big\| }{q} + \frac{\big\| (q+1)\alpha\big\| }{q+1} \ge
\frac{\big\| q\alpha\big\| +\big\| (q+1)\alpha\big\| }{q+1} \ge 
\frac{\Big|\big\| q\alpha\big\| -\big\| (q+1)\alpha\big\| \Big|}{q+1} =
\frac{\| a\| }{q+1}.

A Lemma alapján, k=2n esetén


\sum_{q=1}^{k} N_q(\alpha) = 
\sum_{r=1}^{n} \big(N_{2r-1}(\alpha)+N_{2r}(\alpha)\big) \ge
\sum_{r=1}^{n} \frac{\| \alpha\| }{2r} =
\frac{\| \alpha\| }{2} \sum_{r=1}^{n} \frac1r.

Megjegyezzük, hogy \alpha nem egész szám, így \| \alpha\| >0. Ismert, hogy a \sum_{r=1}^{n} \frac1r harmonikus összeg nem korlátos, így van olyan n, mire \sum_{r=1}^{n} \frac1r > \frac{2}{\| \alpha\| }. Erre az n-re és k=2n-re


\sum_{q=1}^{k} N_q(\alpha)\ge
\frac{\| \alpha\| }{2} \sum_{r=1}^{n} \frac1r >
\frac{\| \alpha\| }{2} \cdot \frac{2}{\| \alpha\| } =1.

Megjegyzés. A fenti megoldás minden olyan \alpha-ra működik, ami nem egész.


Statistics:

8 students sent a solution.
6 points:Ágoston Péter, Fekete Panna, Maga Balázs, Williams Kada.
5 points:Kúsz Ágnes, Mócsy Miklós.
4 points:1 student.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, December 2013