Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4600. (January 2014)

B. 4600. Is it possible to divide the first n prime numbers into two sets such that the sum of elements in each set is the same if

a) n=20132014;

b) n=20142013?

(6 pont)

Deadline expired on February 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. a) Jelölje az első \(\displaystyle n\) prímszámot \(\displaystyle p_1\leq p_2\leq\dots \leq p_n\). Megadunk egy algoritmust, amellyel két részre lehet őket osztani úgy, hogy a két részben a tagok összege megegyezzen, ha \(\displaystyle n=2013^{2014}\). Először \(\displaystyle p_n\)-et betesszük az első részbe, utána \(\displaystyle p_{n-1}\)-et a második részbe. Ezután minden lépésben a még nem beosztott prímszámok közül a legnagyobbat oda tesszük, ahol a tagok összege kisebb (ha éppen egyenlő az összeg, akkor tetszés szerint választunk). Vagyis a \(\displaystyle k\)-adik lépés után a \(\displaystyle p_n,p_{n-1},\dots,p_{n-k+1}\) prímek lesznek szétosztva két részre. Megmutatjuk, hogy a két részben a tagok összege legfeljebb \(\displaystyle p_{n-k+1}\)-gyel, vagyis az utoljára beosztott prímmel térhet el. Ezt \(\displaystyle k\) szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk, \(\displaystyle k=1\)-re az állítás nyilvánvalóan teljesül. Tegyük fel, hogy az állítást már igazoltuk \(\displaystyle k\)-ra, megmutatjuk, hogy \(\displaystyle k+1\)-re is igaz. Az indukciós feltevés szerint a \(\displaystyle p_n,p_{n-1},\dots,p_{n-k+1}\) prímeket két részre lehet osztani úgy, hogy a két részben a tagok összege legfeljebb \(\displaystyle p_{n-k+1}\)-gyel tér el. Ha a soron következő \(\displaystyle p_{n-k}\) prím beosztása után abban a részben lesz nagyobb a tagok összege, ahova kerül, akkor legfeljebb \(\displaystyle p_{n-k}\)-val lehet nagyobb, mint a másik részben, hiszen eddig a másik részben nagyobb (vagy éppen ugyanannyi) volt a tagok összege. Ha pedig továbbra is a másik részben marad nagyobb az összeg, akkor az eltérés az indukciós feltevést is használva legfeljebb \(\displaystyle p_{n-k+1}-p_{n-k}\). Ez viszont Csebisev tétele szerint valóban legfeljebb \(\displaystyle p_{n-k}\), hiszen ellenkező esetben a \(\displaystyle p_{n-k}\) szám és annak kétszerese közé nem esne prím. Ezzel beláttuk, hogy tetszőleges \(\displaystyle 1\leq k\leq n\) esetén a \(\displaystyle k\)-adik lépés után a két részben a tagok összege legfeljebb \(\displaystyle p_{n-k+1}\)-gyel, vagyis az utoljára beosztott prímmel térhet el. Legyen az \(\displaystyle n-5\)-ödik lépés után kapott két összeg \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\), melyek eltérése az előzőek szerint legfeljebb \(\displaystyle p_6=13\). Legyen \(\displaystyle A\leq B\). Mivel \(\displaystyle n=2013^{2014}\) esetén \(\displaystyle A+B\) páros (páros sok páratlan prím összege), ezért \(\displaystyle B-A\) lehetséges értékei: \(\displaystyle 0,2,4,6,8,10,12\). Elég megmutatni, hogy a \(\displaystyle 2,3,5,7,11\) prímeket mindegyik esetben szét lehet úgy osztani két részre, hogy a két rész különbsége éppen \(\displaystyle B-A\) legyen. Ehhez a 12-nél nem nagyobb páros nemnegatív egészeket kell felírnunk az első 5 prímszám előjeles összegeként:

\(\displaystyle 0=2-3+5+7-11,\quad 2=-2+3+5+7-11,\quad 4=-2-3+5-7+11,\quad 6=2+3+5+7-11,\)

\(\displaystyle 8=-2-3-5+7+11, \quad 10=-2+3+5-7+11,\quad 12=2-3-5+7+11.\)

Ezzel megmutattuk, hogy \(\displaystyle n=2013^{2014}\) esetén a kívánt szétosztás megvalósítható.

b) A \(\displaystyle 2014^{2013}\) szám páros, így az első \(\displaystyle 2014^{2013}\) prímszám összege páratlan, hiszen egy darab páros szám (2) és páratlan sok páratlan szám összege. Ebből azonnal következik, hogy nem lehet két részre osztani az első \(\displaystyle 2014^{2013}\) prímszámot úgy, hogy azokban a tagok összege megegyezzen.


Statistics:

57 students sent a solution.
6 points:Ágoston Péter, Csernák Tamás, Kúsz Ágnes, Lajkó Kálmán, Maga Balázs, Mócsy Miklós, Nagy-György Pál, Szabó 789 Barnabás, Williams Kada.
5 points:Di Giovanni Márk, Győrfi-Bátori András, Nagy Gergely, Nagy Kartal.
4 points:1 student.
3 points:1 student.
1 point:41 students.
0 point:1 student.

Problems in Mathematics of KöMaL, January 2014