Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A B. 4870. feladat (2017. április)

B. 4870. Az \(\displaystyle ABCD\) konvex négyszög átlóinak metszéspontja az \(\displaystyle E\) pont. Igazoljuk, hogy az \(\displaystyle ABE\), \(\displaystyle BCE\), \(\displaystyle CDE\) és \(\displaystyle DAE\) háromszögek Feuerbach-köreinek középpontjai egy paralelogramma csúcsai, vagy egy egyenesbe esnek.

Javasolta: Miklós Szilárd (Herceghalom)

(5 pont)

A beküldési határidő 2017. május 10-én LEJÁRT.


Megoldás. Jelölje az \(\displaystyle ABE\), \(\displaystyle BCE\), \(\displaystyle CDE\) és \(\displaystyle DAE\) háromszögek Feuerbach-köreinek középpontjait rendre \(\displaystyle F_A\), \(\displaystyle F_B\), \(\displaystyle F_C\), illetve \(\displaystyle F_D\), ugyanezen háromszögek körülírt köreinek középpontjait rendre \(\displaystyle K_A\), \(\displaystyle K_B\), \(\displaystyle K_C\), illetve \(\displaystyle K_D\), súlypontjaikat \(\displaystyle S_A\), \(\displaystyle S_B\), \(\displaystyle S_C\), illetve \(\displaystyle S_D\).

0. állítás: Jól ismert, hogy ha egy háromszög súlypontja \(\displaystyle S\), a körülírt kör középpontja \(\displaystyle K\) és a Feuerbach-kör középpontja \(\displaystyle F\), akkor \(\displaystyle \overrightarrow{SK}=-2\overrightarrow{SF}\), avagy \(\displaystyle \overrightarrow{FK}=3\overrightarrow{FS}\).

Ennek egy bizonyítása: legyenek a háromszög csúcsai \(\displaystyle P,Q,R\), a szemközti oldalak felezőpontjai rendre \(\displaystyle P_1,Q_1,R_1\). A Feuerbach-kör a \(\displaystyle P_1Q_1R_1\) háromszög köré írt kör. Mivel az \(\displaystyle S\) pont harmadolja a súlyvonalakat, az \(\displaystyle S\) középpontú \(\displaystyle (-\tfrac12)\)-szeres kicsinyítés a \(\displaystyle P,Q,R\) pontokat a \(\displaystyle P_1,Q_1,R_1\) pontokba, a \(\displaystyle PQR\) kör \(\displaystyle K\) középpontját a \(\displaystyle P_1Q_1R_1\) kör \(\displaystyle F\) középpontjába viszi. Tehát \(\displaystyle \overrightarrow{SF}=-\frac12\overrightarrow{SK}=\frac12\overrightarrow{KS}\).

1. állítás: A \(\displaystyle K_AK_BK_CK_D\) négyszög paralelogramma, \(\displaystyle \overrightarrow{K_AK_B}=\overrightarrow{K_DK_C}\).

A \(\displaystyle K_A,K_B\) pontok az \(\displaystyle EB\), a \(\displaystyle K_C,K_D\) pontok az \(\displaystyle ED\) szakasz felező merőlegesére esnek; ez a két egyenes párhuzamos, mert mindkettő merőleges a \(\displaystyle BD\) egyenesre. Hasonlóan, a \(\displaystyle K_A,K_D\) pontok az \(\displaystyle EA\), az \(\displaystyle K_B,K_C\) pontok az \(\displaystyle EC\) szakasz felező merőlegesére esnek, ez a kettő is párhuzamos, mert merőlegesek \(\displaystyle AC\)-re. A \(\displaystyle K_A,K_B,K_C,K_D\) pontok tehát két párhuzamos egyenespár metszéspontjai, egy paralelogramma csúcsai.

2. állítás: Az \(\displaystyle S_AS_BS_CS_D\) négyszög is paralelogramma, \(\displaystyle \overrightarrow{S_AS_B}=\overrightarrow{S_DS_C}\).

Legyen \(\displaystyle AE\) felezőpontja \(\displaystyle M\), \(\displaystyle EC\) felezőpontja \(\displaystyle N\). Az \(\displaystyle S_A,S_B,S_C,S_D\) súlypontok a \(\displaystyle BM\), \(\displaystyle BN\), \(\displaystyle DN\), \(\displaystyle DM\) súlyvonalak \(\displaystyle M\)-hez, illetve \(\displaystyle N\)-hez közelebbi harmadolópontjai, ezért

\(\displaystyle \overrightarrow{S_AS_B} =\tfrac23 \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{S_DS_C}. \)

3. állítás: \(\displaystyle \overrightarrow{F_AF_B}=\overrightarrow{F_DF_C}\).

Az \(\displaystyle \overrightarrow{F_AF_B}\) és \(\displaystyle \overrightarrow{F_DF_C}\) vektorokat az \(\displaystyle \overrightarrow{S_AS_B}\), \(\displaystyle \overrightarrow{S_DS_C}\), \(\displaystyle \overrightarrow{K_AK_B}\) és \(\displaystyle \overrightarrow{K_DK_C}\) vektorokkal fejezzük ki:

\(\displaystyle \overrightarrow{F_AF_B} = \overrightarrow{F_AS_A} + \overrightarrow{S_AS_B} + \overrightarrow{S_BF_B} \)\(\displaystyle (1) \)

és

\(\displaystyle \overrightarrow{F_AF_B} = \overrightarrow{F_AK_A} + \overrightarrow{K_AK_B} + \overrightarrow{K_BF_B}. \)\(\displaystyle (2) \)

A \(\displaystyle 0\). állítás szerint \(\displaystyle 3\overrightarrow{S_AF_A}=\overrightarrow{K_AF_A}\) és \(\displaystyle 3\overrightarrow{S_BF_B}=\overrightarrow{K_BF_B}\). Az (1) 3-szorosából kivonva a (2)-t:

\(\displaystyle 2\overrightarrow{F_AF_B} = 3(\overrightarrow{F_AS_A} + \overrightarrow{S_AS_B} + \overrightarrow{S_BF_B}) -(\overrightarrow{F_AK_A} + \overrightarrow{K_AK_B} + \overrightarrow{K_BF_B}) = \)

\(\displaystyle = 3\overrightarrow{S_AS_B} - \overrightarrow{K_AK_B} + (3\overrightarrow{F_AS_A}-\overrightarrow{F_AK_A}) - (3\overrightarrow{F_BS_B}-\overrightarrow{F_BK_B}) = 3\overrightarrow{S_AS_B} - \overrightarrow{K_AK_B}. \)

Hasonlóan kapjuk, hogy

\(\displaystyle 2\overrightarrow{F_DF_C} = 3\overrightarrow{S_DS_C} - \overrightarrow{K_DK_C}. \)

Az 1. és 2. állítások miatt tehát

\(\displaystyle \overrightarrow{F_AF_B} = \tfrac32\overrightarrow{S_AS_B} - \tfrac12\overrightarrow{K_AK_B} = \tfrac32\overrightarrow{S_DS_C} - \tfrac12\overrightarrow{K_DK_C} = \overrightarrow{F_DF_C}. \)

A feladat állítása következik a 3. állításból.


Statisztika:

39 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Baran Zsuzsanna, Beke Csongor, Borbényi Márton, Busa 423 Máté, Csahók Tímea, Csiszár Zoltán, Döbröntei Dávid Bence, Fuisz Gábor, Fülöp Anna Tácia, Gáspár Attila, Hervay Bence, Horváth Péter, Imolay András, Janzer Orsolya Lili, Kerekes Anna, Kocsis Júlia, Kővári Péter Viktor, Lajkó Áron, Marshall Tamás, Márton Dénes, Nagy Nándor, Németh 123 Balázs, Olosz Adél, Schrettner Jakab, Simon Dániel Gábor, Szabó 417 Dávid, Szabó Kristóf, Szemerédi Levente, Tiderenczl Dániel, Tiszay Ádám, Tóth Viktor, Weisz Máté, Zólomy Kristóf.
4 pontot kapott:Kovács 654 Áron , Lukács Lilla Réka, Mikulás Zsófia.
2 pontot kapott:2 versenyző.
1 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2017. áprilisi matematika feladatai