Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A C. 1064. feladat (2011. január)

C. 1064. Az x, y, z valós számok egy nem konstans számtani sorozat egymást követő tagjai, melyekre teljesül, hogy


\cos x + \cos y + \cos z & = 1,


\sin x + \sin y + \sin z & = \frac{1}{\sqrt 2}.

Mennyi a sorozat 12. tagjának tangense, ha az első tag x volt?

(5 pont)

A beküldési határidő 2011. február 10-én LEJÁRT.


1. megoldás: Mindkét egyenletnek vegyük a négyzetét:

\(\displaystyle \cos^2 x +\cos^2 y +\cos^2 z +2\cos x \cos y + 2\cos x\cos z + 2\cos y\cos z=1,\)

\(\displaystyle \sin^2 x +\sin^2 y +\sin^2 z +2\sin x \sin y + 2\sin x\sin z + 2\sin y\sin z=\frac 12.\)

Ezen egyenletek összege, felhasználva a \(\displaystyle \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi =1\) (``pithagoraszi'') azonosságot és a \(\displaystyle \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta = \cos (\alpha - \beta) = \cos (\beta - \alpha)\) (addíciós) azonosságot, a \(\displaystyle 3 + 2\cos (y-x) + 2\cos (z-x) + 2\cos (z-y)=\frac 32\) . Tekintve, hogy \(\displaystyle x, y,z\) egy számtani sorozat egymást követő tagjai, ezért a különbségük a sorozat differenciájával (\(\displaystyle d>0\)) kifejezhető. Ezért egyenletünk - átrendezés után \(\displaystyle \cos d + \cos (2d) + \cos d =-\frac 34\) lesz. \(\displaystyle \cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha -1\) azonosság alapján megoldandó a \(\displaystyle 2\cos^2 d + 2\cos d - \frac 14 =0\) másodfokú trigonometrikus egyenlet, ahonnan \(\displaystyle \cos d=\sqrt{\frac 38}-\frac 12\approx 0,11237\) (tekintve, hogy \(\displaystyle \cos\varphi \ge -1\)), ahonnan \(\displaystyle d_1\approx 1,4582 + 2k\pi\) vagy \(\displaystyle d_2\approx 4,825 + 2l\pi\) (\(\displaystyle k,l>0\) egész). A feladatbeli első egyenletet \(\displaystyle x=y-d\) és \(\displaystyle z=y+d\) felhaszánálásával az addíciós képletek szerint \(\displaystyle 2\cos y \cos d + \cos y=1\), amiből \(\displaystyle \cos y=\frac 1{1+2\cos d} = \sqrt{\frac 23} \approx 0,8165\). Tehát \(\displaystyle y_1\approx 0,61548 + 2m\pi\) vagy \(\displaystyle y_2\approx 5,6677 + 2n\pi\) (\(\displaystyle m, n\) egész). Mivel a sorozat \(\displaystyle a=a_{12}=a_2+10d\)-ként számolható, ezért \(\displaystyle a^1=y_1+10d_1\approx 2,07368 +2k'\pi\), \(\displaystyle a^2=y_1+10d_2\approx 5,44048 +2l'\pi\), \(\displaystyle a^3=y_2+10d_1\approx 0,84271+2m'\pi\) és \(\displaystyle a^4=y_2+10d_2\approx 4,20951+2n'\pi\) (\(\displaystyle k', l', m', n'\) egész), Így a sorozat 12. tagjának tangense (az elöbbi sorozatoknak megfelelően) kb. -1,818, -1,12172, 1,12172, 1,818 (hiszen az első és negyedik, illetve második és harmadik esetben egymás ellentettei lesznek a 12. tagok (mod \(\displaystyle 2\pi\))).

2. megoldás: Egyből a különbséget beírva alkalmazzuk az addíciós képleteket mindkét egyenletre, melyek hányadosából \(\displaystyle \tg y=\frac 1{\sqrt 2}\), és ezzel \(\displaystyle \cos d\) számolható. Innen a megoldás ugyanúgy folytatható, mint az 1. megoldásban.


Statisztika:

78 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Antal Viktória, Béres Bertold, Bingler Arnold, Gehér Péter, Gyurcsik Dóra, Kasó Márton, Márki Gabriella, Németh Klára Anna, Ujhelyi Viktor, Vargha Sára, Vesztergombi Tamás.
4 pontot kapott:Almási Dorottya, Barta Szilveszter Marcell, Enyedi Péter, Fonyó Viktória, Fülep Andrea , Szabó 928 Attila, Szentes Ákos.
3 pontot kapott:26 versenyző.
2 pontot kapott:5 versenyző.
1 pontot kapott:9 versenyző.
0 pontot kapott:18 versenyző.
Nem versenyszerű:2 dolgozat.

A KöMaL 2011. januári matematika feladatai