Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 129. feladat (2006. március)

I. 129. Egy iskolában adatbázisban rögzítik a rendszergazdák teendőit. A iskola dolgozói és tanulói egy internetes űrlapon jelenthetik be a hibákat. A hibák az adatbázisba kerülnek, a feladatokat az informatikai munkaközösség egyik tagja rendeli a rendszergazdákhoz. A hibabejelentés egy kódot, a bejelentés dátumát, a hibás eszköz azonosítóját és a hiba rövid leírását tartalmazza. A bejelentés után dől el, melyik rendszergazda felelős a hiba elhárításáért. Ekkor állapítják meg a probléma megoldásának fontosságát is. Bejelentéskor a hiba státusza ,,bejelentve'', a hozzárendelés után ,,folyamatban'' és a probléma megoldásakor ,,megoldva''.

Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza:

hiba a bejelentett hibák listája
szg az iskolában használt informatikai eszközök listája
rg a rendszergazdák

A táblák szerkezete:


hiba(
hibaaz : egész; a hibák azonosítója, elsődleges kulcs
bdat : dátum; a hibabejelentés dátuma (év-hónap-nap)
hdat : dátum; a hibát ekkor rendelték valamelyik rendszergazdához
(év-hónap-nap)
rgaz : egész; a felelős rendszergazda azonosítója
mdat : dátum; a probléma megoldásának dátuma (év-hónap-nap)
stat : felsorolás; értéke 'bejelentve', 'folyamatban' és 'megoldva' lehet,
a hiba státusza
szgaz : egész; a hibás eszköz kódja
hibadef: szöveg; a hiba leírása
prior : felsorolás; értéke 'A','K' és 'M' lehet (alacsony, közepes, magas),
a probléma fontosságát jelzi
)
rg(
rgaz : egész; a rendszergazda azonosítója, elsődleges kulcs
neve : szöveg; a rendszergazda neve
tel : szöveg; a rendszergazda telefonszáma
)
szg(
szgaz : egész; a gép azonosítója, elsődleges kulcs
hely : egész; a gép szobaszáma
tip : felsorolás; értéke 'pc', 'szerver' és 'printer' lehet,
az eszköz típusa
)

A következő feladatokat SQL parancsok segítségével kell megoldani. Az első nyolc kérdéshez SQL lekérdezéseket kell írni (,,SELECT''), az utolsó kettőhöz pedig módosító (,,UPDATE'') és törlő (,,DELETE'') parancsot.

 • Soroljuk fel ,,Kiss Béla'' megoldatlan feladatait!

 • Hány olyan probléma van, amely több mint 30 napja nincs megoldva?

 • Melyik szobákban vannak megoldandó feladatok?

 • Melyik probléma megoldása tartott legtovább? (A bejelentéstől számolva.)

 • Hány hibabejelentés vonatkozik nyomtatóra?

 • Listázzuk rendszergazdánként a megoldatlan feladatok számát!

 • Írjuk ki azon rendszergazdák nevét, akiknek van megoldatlan magas prioritású feladata!

 • Melyik a legrégebben bejelentett megoldatlan probléma?

 • Módosítsuk a megoldatlan problémák fontosságát magasra!

 • Töröljük az adatbázisból a 2005-ben megoldott hibákat!
 • Segítségül, a KöMaL szerverén létrehoztunk egy példa adatbázist, amely a http://www.komal.hu/i129/ címen elérhető. Lehetőség van SQL lekérdezések futtatására, így az első 8 kérdés tesztelésére is.

  Beküldendő a 10 SQL parancs egy egyszerű szöveg fájlban (i129.txt).

  (10 pont)

  A beküldési határidő 2006. április 18-án LEJÁRT.


  Megoldás. A MYSQL 3.23 címkéjű parancsok a Kömal honlapján található teszt adatbázison is lefutnak. A 4.01-es változatban már lehetőség van allekérdezések (subquery) és újabb dátumkezelő függvények használatára, illetve a táblák belső összekapcsolása a FROM záradékban is definiálható.

  1. Soroljuk fel 'Kiss Béla' megoldatlan feladatait!

  SELECT szg.szgaz, hely, hibadef
  FROM hiba,rg,szg
  WHERE rg.rgaz = hiba.rgaz
  AND szg.szgaz = hiba.szgaz
  AND stat = 'folyamatban'
  AND neve = 'Kiss Béla'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT hiba.*
  FROM hiba INNER JOIN rg ON hiba.rgaz = rg.rgaz
  WHERE rg.neve='Kiss Béla'
  AND stat<>'megoldva'

  2. Hány olyan probléma van, amely több mint 30 napja nincs megoldva?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE bdat'megoldva'

  vagy:

  SELECT COUNT(h.hibaaz)
  FROM hiba h
  WHERE h.stat!='megoldva ' AND CURDATE()-h.bdat>30

  vagy:

  SELECT COUNT(*) Regiek
  FROM hiba
  WHERE CURRENT_DATE - bdat > 30
  AND stat <> 'megoldva'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva'
  AND DATEDIFF(NOW(),bdat)>30

  3. Melyik szobákban vannak megoldandó feladatok?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT DISTINCT hely
  FROM hiba, szg
  WHERE hiba.szgaz = szg.szgaz
  AND (stat = 'bejelentve' OR stat = 'folyamatban')

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT szg.hely
  FROM szg INNER JOIN hiba ON szg.szgaz = hiba.szgaz
  WHERE hiba.stat <>'megoldva'
  GROUP BY szg.hely

  4. Melyik probléma megoldása tartott legtovább? (A bejelentéstől számolva.)

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT *, TO_DAYS(mdat)-TO_DAYS(bdat)
  FROM hiba
  WHERE stat='megoldva'
  ORDER BY TO_DAYS(mdat)-TO_DAYS(bdat) DESC
  LIMIT 1

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE DATEDIFF(mdat,bdat) =
  ( SELECT MAX(DATEDIFF(mdat,bdat))
  FROM hiba
  WHERE stat = 'megoldva' )

  5. Hány hibabejelentés vonatkozik nyomtatóra?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba,szg
  WHERE hiba.szgaz = szg.szgaz
  AND szg.tip='printer'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT Count(*)
  FROM hiba INNER JOIN szg ON hiba.szgaz = szg.szgaz
  WHERE szg.tip='printer '

  6. Listázzuk rendszergazdánként a megoldatlan feladatok számát!

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT neve, COUNT( * )
  FROM hiba, rg
  WHERE hiba.rgaz = rg.rgaz
  AND stat <> 'megoldva'
  GROUP BY rg.rgaz

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT neve, (
  SELECT COUNT(*)
  FROM hiba
  WHERE hiba.rgaz=rg.rgaz
  AND stat<>'megoldva')
  FROM rg

  7. Írjuk ki azon rendszergazdák nevét, akiknek van megoldatlan magas prioritású feladata!

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT DISTINCT rg.neve
  FROM rg, hiba
  WHERE rg.rgaz = hiba.rgaz
  AND prior='M'
  AND stat <> 'megoldva'

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT neve
  FROM rg
  WHERE rg.rgaz
  IN
  (
  SELECT rgaz
  FROM hiba
  WHERE prior = 'M'
  AND stat <> 'megoldva')

  8. Melyik a legrégebben bejelentett megoldatlan probléma?

  == MYSQL 3.23 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE stat!='megoldva'
  ORDER BY bdat
  LIMIT 1

  == MYSQL 4.01 ==

  SELECT *
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva'
  AND bdat =
  (
  SELECT MIN( bdat )
  FROM hiba
  WHERE stat <> 'megoldva')

  9. Módosítsuk a megoldatlan problémák fontosságát magasra!

  == MYSQL 3.23 és 4.01 ==

  UPDATE hiba
  SET prior = 'M'
  WHERE stat <> 'megoldva'

  10. Töröljük az adatbázisból a 2005-ben megoldott hibákat!

  == MYSQL 3.23 és 4.01 ==

  DELETE FROM hiba
  WHERE YEAR(mdat) = 2005 AND stat = 'megoldva'

  vagy:

  DELETE FROM hiba
  WHERE (mdat BETWEEN '2005-01-01' AND '2005-12-31') AND stat='megoldva'

  (Gombos Gergely, Kiss Dániel Miklós, Ozsvárt László, Véges Márton és Vincze János dolgozata alapján)


  Statisztika:

  16 dolgozat érkezett.
  10 pontot kapott:Balambér Dávid, Czigler András, Gilián Zoltán, Gombos Gergely, Kiss Dániel Miklós, Véges Márton, Vincze János.
  8 pontot kapott:5 versenyző.
  7 pontot kapott:1 versenyző.
  5 pontot kapott:1 versenyző.
  3 pontot kapott:1 versenyző.
  1 pontot kapott:1 versenyző.

  A KöMaL 2006. márciusi informatika feladatai