Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 171. feladat (2007. november)

I. 171. Készítsük el egy iskolai felmérés adatainak kiértékelését táblázatkezelő alkalmazás segítségével. Az adatok egy munkafüzet ,,Mérési adatok'' nevű munkalapján találhatók. A munkalap első sorában az első cellát kihagyva a mérésben vizsgált képességek egy szóból álló rövid megnevezései találhatók. Például a B1 cella tartalma ,,beszéd'', a C1 tartalma ,,írás'', a D1 tartalma ,,számolás'', és így tovább. A felmérésben hét képességet vizsgáltak. A vizsgált tanulók mindegyike egy évfolyam ,,A''-tól ,,F''-ig jelölt osztályának valamelyikébe jár; összesen legföljebb 300 diák. Ugyanezen munkalap második sorától kezdődően az egyes tanulók osztályának megnevezése és a diák által elért eredmények szerepelnek. Az A oszlopban mindegyik tanulónál az ,,A osztály'', ,,B osztály'', ..., ,,F osztály'' szöveg egyike, a további oszlopokban a megfelelő képességekre kapott értékek, melyek 1 és 100 közötti egész számok, illetve 0 (vagy üres cella), ha a tanuló nem volt jelen az adott képesség vizsgálatakor.

A munkafüzet ,,Szempontok'' nevű munkalapján az egyes képességekhez tartozó kiértékelési szabályok találhatók, melyek segítségével az egyes képességek szerint öt csoportba soroljuk az egyes osztályok tanulóit. Például ha ,,számolás'' alapján az I. csoportba az 1--24 pontot elért tanulók, a II. csoportba a 25--45 pontot elért tanulók, a III. csoportba a 46--58, a IV. csoportba az 59--80, és az V. csoportba a 81--100 pontot elért diákok tartoznak, akkor a munkalap első hét sorának egyikében az első oszloptól kiindulva a ,,számolás'', 24, 45, 58, 80, 100 értékek szerepelnek. A sor első cellájában tehát a felmérésben szereplő hét képesség egyszavas megnevezése, a következő hat cellájában a hozzá tartozó öt csoport legnagyobb értékei szerepelnek. A képességek sorrendje a mérési adatokat és a szempontokat tartalmazó munkalapon nem feltétlenül egyezik meg.

Készítsük el az ,,Eredmények'' nevű munkalapot, amelyről könnyen leolvasható a válasz a következő kérdésekre:

\bullet hány diák vett részt a felmérésben osztályonként, képességenként, összesen;

\bullet hány diák sorolható az egyes képességek öt csoportjába osztályonként, összesen;

\bullet milyen lesz az osztályok sorrendje az egyes képességek szerint, illetve az összes képességet együttesen vizsgálva, ha a sorrendet az szabja meg, hogy melyik osztálynak van több diákja a legmagasabb pontszámú csoportban, illetve ha az egyező, akkor az eggyel gyengébb csoportban, és így tovább?

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i171.xls, i171.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i171.txt, i171.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma, valamint a megoldás rövid leírása.

(10 pont)

A beküldési határidő 2007. december 17-én LEJÁRT.


A feladatra egy teljes és hibátlan megoldás született: Véges Márton, budapesti versenyző munkája (i171.xls) .


Statisztika:

7 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Véges Márton.
7 pontot kapott:1 versenyző.
6 pontot kapott:1 versenyző.
5 pontot kapott:3 versenyző.
2 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2007. novemberi informatika feladatai