Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 224. feladat (2009. november)

I. 224. Békés megye településeinek 2009. évi néhány adata áll rendelkezésre a honlapról letölthető bekes_forr.txt (tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású) szövegállományban.

1. Nyissuk meg táblázatkezelő program segítségével a bekes_forr.txt fájlt úgy, hogy az első beolvasott adat az A1-es cellába kerüljön. A táblát mentsük a táblázatkezelő saját formátumában i224 néven.

2. Az adattáblát rendezzük a települések neve szerint ábécé sorrendbe.

3. Alakítsuk ki és formázzuk a minta szerinti fejlécet és feliratokat a megfelelő cellákban. Az első sor celláiban lévő szövegek hosszúak, ezért a mintának megfelelően, 90o-kal elforgatva, sortöréssel jelenjenek meg. A feliratok félkövér betűstílusúak legyenek.

4. Az F2:F76 cellákban számítsuk ki három tizedes jegyre kerekítve az egyes települések népsűrűségét. A G2:G76 cellákban, hasonló módon három tizedes jegyre kerekítve határozzuk meg, hogy a településeken egy lakásban hányan élnek.

5. Határozzuk meg a C77:E77 cellákban a megye településeinek összes területét, népességét és lakásainak számát.

6. A J2:K3 cellákban a települések közül a legnagyobb és a legkisebb területe és a település neve jelenjen meg.

7. A települési adatokból végezzünk elemzést az alábbiak alapján:

a. Határozzuk meg a J7:L7 tartományban, hogy hány város, nagyközség és község van az adatforrásunkban.

b. Írassuk ki a J8:L8 cellákban, hogy a különböző típusú településeken hányan élnek összesen Békés megyében.

c. Számoljuk ki a J9:L9 tartományban, hogy településtípusonként mennyi a népsűrűség átlaga.

d. A J7:L9 cellákban a számolt értékeknek megfelelő mértékegységekkel jelenjenek meg az értékek.

8. Ábrázoljuk kör típusú diagramon a településtípusonkénti népességszámot. A diagram címe legyen ,,Jogállás szerinti népességszám''. Jelmagyarázat ne legyen. A diagram értelmezését segítsük elő azzal, hogy a körcikkek belsejében a településtípus nevét és népességszám százalékát íratjuk ki.

9. Formázzuk a táblázatot a minta alapján. A szegélyezés során a táblázat, az első és utolsó sor köré állítson vastag vonalat; illetve a többi elválasztó vonal dupla legyen. A számokra állítsunk be ezres tagolást.

Beküldendő a táblázatkezelő munkafüzet (i224.xls, i224.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i224.txt, i224.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma.

bekesforr.txt

(10 pont)

A beküldési határidő 2009. december 13-án LEJÁRT.


Megoldásokról

Az emelt szintű érettségi szerkezetének és követelményeinek megfelelő táblázatkezelési feladatra 17 megoldás érkezett. A pontszámok 6 és 10 között oszlanak meg. Ahhoz képest, hogy tetszőleges megoldási idő állt rendelkezésre, szemben a vizsga helyzettel, kevés lett a tökéletes megoldás.

Tipikus hibának számít, hogy a számok három tizedesjegyre történő kerekítését többen három tizedesjegyre formázással azonosították. Míg az előző, éppen a kívánt módszer a számértéket megváltoztatja, az utóbbi csak a megjelenítést.

Sok volt a pontatlan megoldás. Kimaradtak feladatrészek a beadott munkákból. Az érettségin a feladatok részletes leírásúak és a megoldáshoz sokszor a mintáról kell leolvasni információkat. Érdemes megfigyelnünk, most vizsgahelyzeten kívül, hogy a feladatok nem pusztán „mechanikus” számolást igényelnek, hanem az eredményeket, azok jelentését érdemes továbbgondolni. A feladatok, mint jelen esetben is, valós adatokat dolgoznak fel. Vajon a településtípusonkénti népsűrűségi átlagok más megyékben hasonló értékeket mutatnának? Ilyen kérdések vizsgálata már túlvezet a táblázatkezelés problémakörén.

Mintamegoldás

Balla Attila (Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium, 12. osztály) megoldását közöljük: i224.xlsx


Statisztika:

17 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Balla Attila, Janosov Milán.
9 pontot kapott:Kozma Bálint, Paróczi Gergő, Sagmeister Ádám, Szabó 928 Attila.
8 pontot kapott:6 versenyző.
7 pontot kapott:3 versenyző.
6 pontot kapott:2 versenyző.

A KöMaL 2009. novemberi informatika feladatai