Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 239. feladat (2010. április)

I. 239. A Hazai Ízek fogadó nyáron igen nagy forgalmú, 5 pincér is dolgozik. A tulajdonos nem elégedett a munkájukkal, azt gyanítja, hogy a pincérek túl sok időt töltenek a konyhában. Ennek tényekkel való alátámasztásához egy napra a pincéreket jeladóval látta el. Ezek segítségével minden be- és kilépést rögzített: időpont, a jeladó azonosítója, a mozgás iránya (Be/Ki). Végezzük el a keletkezett adathalmaz feldolgozását a leírásnak és a mintának megfelelően táblázatkezelő program segítségével. Kezdetben minden pincér a konyhán kívül tartózkodott.

[1.] A hazai.txt állományban található adatokat helyezzük a táblázatban az A10-es cellától kezdődően, majd mentsük el pincer néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában.

[2.] Az A1:C8 tartomány szöveget tartalmazó celláit alakítsuk ki a mintának megfelelően, a számadatokat tartalmazó cellákat a későbbi feladatok megoldása során töltsük fel.

[3.] A B2 cellában határozzuk meg, hogy a pincérek hányszor léptek be a konyhába.

[4.] A C2 cellában írassuk ki, hogy a pincérek összesen mennyi időt töltöttek a konyhában.

[5.] Az A3-as cellába jegyezzük be egy pincér jeladójának azonosítóját.

[6.] A B3 cellában határozzuk meg, hogy az A3-as cellában szereplő pincér hányszor járt a konyhában.

[7.] A C3 cellában számítsuk ki, hogy az A3-as cellában szereplő pincér összesen mennyi időt töltött a konyhában. A feladat megoldásához az E oszloptól jobbra használhatunk segédcellákat.

[8.] A 4. sorban adjuk meg, hogy az A3-as cellában szereplő pincér adatai hogyan aránylanak a teljes mennyiséghez.

[9.] A D oszlopban a 11. sortól kezdődően adjuk meg, hogy hány pincér tartózkodott a konyhában az adott sorbeli be- vagy kilépést követően.

[10.] A C6-os cellában határozzuk meg, hogy hány olyan időtartam volt, amikor minden pincér a konyhában volt.

[11.] Keressük meg, hogy mikor kezdődött először és mikor utoljára olyan időintervallum, amikor minden pincér a konyhában volt. A feladat megoldásához az E oszloptól jobbra használhatunk segédcellákat.

[12.] A mérést olcsóbban el lehetett volna végezni, ha csak az átlépés tényét kell rögzíteni, az irányát nem. Ha ilyen eszközt használtak volna, akkor a mozgás irányát (C oszlop) is meg kellett volna határozni. Bizonyítsuk be az elgondolás helyességét azzal, hogy a B oszlop adatainak felhasználásával az E oszlopban meghatározzuk a haladási irányt a teljes oszlopban hibamentesen másolható képlet segítségével.

[13.] Készítsünk diagramot, amely a konyhában tartózkodó pincérek számát mutatja az idő függvényében 12 óráig. A diagram a mintának megfelelő legyen.

Beküldendő egy tömörített állományban (i239.zip) a táblázatkezelő munkafüzet (i239.xls, i239.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i239.txt, i239.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziója, valamint a megoldás rövid leírása.

(10 pont)

A beküldési határidő 2010. május 10-én LEJÁRT.


Statisztika:

11 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Balla Attila, Barta 111 János, Sagmeister Ádám, Szabó 928 Attila.
9 pontot kapott:Horváth 135 Loránd, Pap 999 Dávid.
6 pontot kapott:1 versenyző.
5 pontot kapott:2 versenyző.
2 pontot kapott:2 versenyző.

A KöMaL 2010. áprilisi informatika feladatai