Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 293. feladat (2012. április)

I. 293. A rádiócsatornák műsorait az ország területén több adó sugározza. Ez volt a témája a 2010. májusi informatika érettségi gyakorlati vizsga adatbázis-kezelés feladatának, amely még a 2009-es adatokat tartalmazta. A rádióadók, illetve azok sugárzási adatai változnak. Vizsgáljuk meg, hogy milyen változások történtek. Rendelkezésünkre állnak a rádiócsatornák 2009-es és 2012-es sugárzási adatai és földrajzi helyük az aregi.txt, az auj.txt és a telepules.txt állományokban.

[1.] Készítsünk új adatbázist i293 néven. Importáljuk az adattáblákat az adatbázisba aregi, auj és telepules néven. A txt típusú adatállományok tabulátorokkal tagolt UTF-8 kódolásúak, és az első soruk tartalmazza a mezőneveket. Az aregi és az auj táblákhoz adjunk hozzá azon néven egyedi azonosítót.

[2.] Beolvasás során állítsuk be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat.

Táblák:

aregi  (azon, frekvencia, teljesitmeny, csatorna, adohely, cim) a 2009-es adatokat tartalmazza;

azon   a frekvencialista aktuális elemének azonosítója (számláló), ez a kulcs;

frekvencia  a sugárzási frekvencia MHz-ben (szám);

teljesitmeny   a sugárzás maximális teljesítménye kW-ban (szám);

csatorna   a rádiócsatorna neve (szöveg), üres, ha a sugárzás szünetel;

adohely   az adóállomás települése (szöveg);

cim   a településen belüli sugárzási hely neve (szöveg), ha a településen belül csak egy adó van, akkor üres;

auj   (a mezők neve és típusa megegyezik az aregi tábláéval) a 2012-es adatokat tartalmazza;

telepules  (nev, megye)

nev  település neve (szöveg), ez a kulcs (minden, a kiosztásban előforduló település neve megtalálható);

megye  a település megyéjének neve (szöveg).

A rádiócsatornákat a sugárzási teljesítmény alapján az alábbi kategóriákba sorolják:

Készítsük el a következő feladatok megoldását. Az egyes lekérdezéseknél ügyeljünk arra, hogy mindig csak a kért értékek jelenjenek meg és más adatok ne. A megoldásainkat a zárójelben lévő néven mentsük el.

[3.] Soroljuk fel lekérdezés segítségével azokat a településeket, ahonnan 2012-ben a ,,MR1-Kossuth Rádió''-t sugározzák. A listában minden településnév csak egyszer szerepeljen ábécé sorrendben. (3kossuth)

[4.] Listázzuk ki azoknak a településeknek a nevét, ahonnan csak egy rádiócsatornát sugároztak 2009-ben. (4egy)

[5.] Készítsünk lekérdezést, amely felsorolja azokat a 2009-es rádiócsatornákat, amelyek mára megszűntek, azaz az országban nem sugároznak. (5megszunt)

[6.] Adjuk meg lekérdezés segítségével azokat az adóhelyeket, címeket és frekvenciákat, ahol csatornanév-váltás történt. A listában a frekvencia, a régi és az új csatornanév, az adóhely és a cím jelenjen meg. (6valtas)

[7.] Soroljuk fel lekérdezés segítségével azokat a településeket, ahol ma már van rádióadó, de 2009-ben még nem volt. (7ujak)

A további feladatok megoldását a 2012-es adatok alapján készítsük el.

[8.] Készítsünk lekérdezést, amely meghatározza, hogy megyénként hány olyan település van az adatbázisban, ahonnan rádióadást sugároznak. (8megyenkent)

[9.] Adjuk meg lekérdezés segítségével azt a térségi teljesítményű (a fenti táblázatból meghatározható értékű) rádiócsatornát, amelyet legtöbb adóhelyen sugároznak. (9nepszeru)

[10.] Lekérdezéssel írassuk ki azoknak a településeknek a nevét, ahonnan van helyi, térségi és országos csatornasugárzás is. A listában minden település nevét egyszer jelenítsük meg. (10vegyes)

[11.] Készítsünk lekérdezést, amely meghatározza településenként, hogy hány helyi, térségi és országos adó sugároz az országban. A számlálásból hagyjuk ki azokat a csatornákat, ahol a teljesítmény, illetve a csatorna neve hiányzik. (11sugarstat)

Beküldendő az adatbázis (i293.odb, i293.mdb, ...), valamint egy rövid dokumentáció (i293.txt, i293.pdf, ...), amelyből kiderül az alkalmazott adatbázis-kezelő neve, verziószáma.

(10 pont)

A beküldési határidő 2012. május 10-én LEJÁRT.


Megoldásokról:

A feladat az emelt szintű informatika érettségi adatbázis-kezelési feladatánál egy kicsit nehezebb volt. 100

Mintamegoldásként egy lekérdezés gyűjteményt: radiomego.pdf és Kucsma Levente István 9. osztályos (Eger, Dobó István Gimnázium) tanuló adatbázisát: i393.mdb közöljük.


Statisztika:

8 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Kucsma Levente István.
9 pontot kapott:Antal János Benjamin, Fényes Balázs, Jákli Aida Karolina.
8 pontot kapott:1 versenyző.
7 pontot kapott:2 versenyző.
3 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2012. áprilisi informatika feladatai