Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 416. feladat (2016. december)

I. 416. A magyarországi városok néhány adata áll rendelkezésünkre a varos.txt állományban (2013. július 15-i állapot, forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_városai.) A megye.txt a jelenlegi megyéket tartalmazza. Néhány jelenlegi megye korábban több megye egyesítésével jött létre, ezért a korábbi megyenevek a regimegye.txt állományban találhatók. Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlok, az első sorok a mezőneveket tartalmazzák.

1. Készítsünk új adatbázist i416 néven. A mellékelt adatállományokat importáljuk az adatbázisba a forrásállományokkal azonos néven.

2. Beolvasáskor állítsuk be a megfelelő adatformátumokat és kulcsokat.

Készítsük el a következő feladatok megoldásait. Az egyes lekérdezéseknél ügyeljünk arra, hogy mindig csak a kért értékek jelenjenek meg és más adatok ne. A megoldásokat a zárójelben lévő néven mentsük el.

3. Határozzuk meg, hogy hány város van megyénként az adatbázisban. Csak a megye neve és a városok száma jelenjen meg, szám szerint csökkenő sorrendben. A listában Budapest ne szerepeljen. (3db)

4. Listázzuk ki a három legsűrűbben lakott város nevét, népességét, területét és népsűrűségét a népsűrűség szerint csökkenő sorrendben. A népsűrűség egész számra kerekítve jelenjen meg. (4suru)

5. Készítsünk lekérdezést az alábbi ábra alapján, amely a városokat népességük alapján 0-tól kezdve \(\displaystyle 10\,000\)-es csoportokba sorolja, és megjeleníti, hogy az egyes csoportokba hány város tartozik. (5csoport)

6. Lekérdezéssel listázzuk ki névsorban a városok nevét és egy mult nevű számított mezőt. A mező tartalma az 1885 előtt városi rangot kapott települések esetén az ,,1885 előtt'' szöveg, az ennél fiatalabb, de 100 évnél régebben várossá nyilvánított települések esetén pedig a ,,több mint 100'' szöveg legyen. A többi város esetén pedig tartalmazza a várossá nyilvánítás évét. (6mult)

7. Gyakori, hogy a város neve tartalmazza annak a megyének a nevét is, ahová (eredetileg) tartozott. Jelenítsük meg, hogy melyek azok a városok, amelyek tartalmazzák a régi megyéjük nevét, és azt is, hogy most melyik megyéhez tartoznak. (7megye)

8. Kérjük be egy város nevét, és listázzuk ki a vele azonos megyében lévő, népességében tőle legfeljebb 10%-kal eltérő városok nevét, népességét. (8konkurrens)

9. Kérjük be egy város nevét, és listázzuk ki azoknak a városoknak nevét, irányítószámát és megyéjét, amelyek más megyében vannak, de irányítószámuk első jegye azonos a választott városéval. (9irszam)

Beküldendő egy tömörített i416.zip állományban az adatbázis, valamint egy rövid dokumentáció, amelyből kiderül az alkalmazott adatbázis-kezelő neve és verziószáma.

Letölthető fájlok: varos.txt, megye.txt, regimegye.txt.

(10 pont)

A beküldési határidő 2017. január 10-én LEJÁRT.


Értékelés: Összesen 5 megoldás érkezett, ebből kettő teljes értékű, három pedig erősen hiányos.

Mintamegoldás: i416.zip


Statisztika:

5 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Horváth 237 Lili, Kis Lázár Bence.
5 pontot kapott:1 versenyző.
3 pontot kapott:2 versenyző.

A KöMaL 2016. decemberi informatika feladatai