Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 417. feladat (2016. december)

I. 417. Fizikai tanulmányainkból ismert, hogy egy rugóra függesztett pontszerű test az egyensúlyi helyzetből való kitérítés és elengedés után harmonikus rezgőmozgást végez: a kitérés az időtől szinuszosan függ. A harmonikus rezgőmozgás előállítható egy körpályán állandó nagyságú sebességgel mozgó pont merőleges vetületeként is.

A harmonikus rezgőmozgás egy egyenes mentén történik. Ha a test mozgását két egymásra merőleges harmonikus erő határozza meg, akkor bonyolultabb síkbeli mozgást kapunk. Ilyenkor a mozgó test pályájának merőleges vetületei harmonikus rezgőmozgások, de a test pályája a két rezgőmozgás összetétele, melynek alakja a két rezgés frekvenciájától és fáziskülönbségétől függ. Ha a frekvenciák hányadosa racionális szám, akkor a test pályája ún. Lissajous-görbe lesz. Az alábbi ábra néhány ilyen görbét mutat be.

Készítsünk a Geogebra program segítségével munkalapot a Lissajous-görbék előállítására. A két egymásra merőleges harmonikus rezgőmozgást két körpályán mozgó pont vetületeként állítsuk elő. A Lissajous-görbét leíró pont a munkalapon úgy mozogjon, hogy annak két merőleges vetülete a kapott két harmonikus rezgőmozgást végző pont legyen.

A két körpályán mozgó test periódusidejének és fáziskülönbségének beállítását csúszkák segítségével tegyük lehetővé.

Beküldendő egy i417.zip tömörített állományban a Geogebra munkalap és dokumentációja, amely tartalmazza a megoldás rövid leírását.

(10 pont)

A beküldési határidő 2017. január 10-én LEJÁRT.


Értékelés: A feladatra mindössze négy megoldás született: három teljes értékű, egy hiányos. Érdekes, hogy a három teljes értékű megoldás mindegyike más-más filozófiát követ a görbék előállítására. Az egyikben két pont két kör mentén mozog, a másikban két pont egy-egy szakasz mentén szinuszos rezgést végez, a harmadik a görbe paraméteres egyenletéből indult ki.

Mintamegoldás: A közölt megoldás Csahók Mihálytól, a budapesti Németh László Gimnázium 9. osztályos tanulójától származik. i417.zip


Statisztika:

4 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Csahók Mihály, Kis Lázár Bence, Rittgasszer Ákos.
8 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2016. decemberi informatika feladatai