Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 482. feladat (2019. április)

I. 482. A mérgezett csoki egy nagyon egyszerűen leírható kétszemélyes játék. A játékosok felváltva ,,harapnak'' a táblából és az veszít, aki kénytelen a mérgezett csokoládécikket ,,kiharapni''. Ismert, hogy a kezdőnek van nyerő stratégiája, de az csak az \(\displaystyle N\times N\) és a \(\displaystyle 2\times N\) méretű tábla esetén fogalmazható meg egyszerűen, más méretű táblát használva a játék valós izgalmat hordoz.

A játékról bővebben például a http://web.cs.elte.hu/szakdolg/ghorvath.pdf oldalon olvashatunk.

Ebben a feladatban a következő formában játszunk:

\(\displaystyle \bullet\) a csokoládé tábla \(\displaystyle N\) sorból és \(\displaystyle M\) oszlopból áll;

\(\displaystyle \bullet\) az egyes csokoládécikkeket két egész számmal azonosítjuk;

\(\displaystyle \bullet\) a mérgezett csokoládécikk az \(\displaystyle (M, N)\) helyen található;

\(\displaystyle \bullet\) a táblából minden lépésben legalább egy cikket ,,harapunk'' ki, a harapást a jobb felső sarokkal adjuk meg \(\displaystyle (i, j)\). Ekkor minden olyan még meglévő \(\displaystyle (x, y)\) csokoládécikket elveszünk, amelyre \(\displaystyle x\le i\) és \(\displaystyle y\le j\).

A játékot most táblázatkezelő program segítségével valósítsuk meg (a témával foglalkoztunk már az I. 466. feladatban) egy 10 oszlopból és 12 sorból álló tartományban. A táblát a munkafüzet Játék munkalapján jelenítsük meg a D1:M12 tartományban. A játékosok lépéseiket felváltva jegyzik be az A és B oszlopba az alábbi mintának megfelelően. A játékot kezdő játékos színe sárga, a másiké a zöld. Jelöljük sárga háttérrel a kezdő játékos lépéseinek sorait az A és a B oszlopban, valamint a játéktáblán az általa ,,kiharapott'' csokoládé­cikkeket. Ugyanezeket a másik játékos esetén zölddel valósítsuk meg. A még meglévő csokoládécikkek színe legyen barna. Ha valamelyik játékos szabálytalanul lép, azaz egyetlen cikket sem harap ki, a lépés sora legyen piros. Ha valaki a mérgezett cikket veszi el és így a játék befejeződik, a lépés sora legyen fekete háttérrel és fehér karakterekkel megjelenítve. A szabálytalan és a játékzáró lépést követő sorok háttér- és szövegszíne egyaránt fehér legyen. (A minta a jobb olvashatóság érdekében csak a tábla színezését mutatja.)

A szükséges segédszámításokat a Segéd munkalapon végezzük, amihez tetszőleges számú cellát használhatunk. A megoldáshoz csak beépített függvényeket alkalmazhatunk. A megoldás során törekedjünk másolható képletek használatára. (A felhasznált cellák és képletek száma a megoldás értékelését nem befolyásolja.)

Beküldendő egy i482.zip tömörített állományban a megoldást tartalmazó i482 munkafüzet és a dokumentációt magában foglaló i482.pdf fájl. A dokumentáció tartalmazza a használt táblázatkezelő nevét, verziószámát és a megoldás során használt képleteket és azok szerepének rövid leírását.

(10 pont)

A beküldési határidő 2019. május 10-én LEJÁRT.


Négy megoldás készült Excelben, egy LibreOffice Calcban.

A feladat megoldása során a következőket figyeltük: a munkalapnevek az előírásnak megfelelnek, megadott cellákat használata, kezdetben a tábla barna / kezdő játékos színezése sárga; mérgezett cikk esetén a színezés helyes, alatta minden fehér / helyes lépések esetén A:B színezése felváltva történt (ez volt, akinél előre színezésre került, ami nem egyezett a feladat kitűzőjének szándékával, de a feladatszövegnek nem mondott ellent / hibás lépés színezése helyes; alatta minden fehér / a táblán az első harapás színezése helyes / a táblán minden harapás színezése helyes (2 pontos részlet) / a dokumentáció formailag helyes; PDF fájl készült benne szoftververzió szerepel / a dokumentáció tartalmilag helyes, szerepelnek a képletek és a magyarázatuk.

Némileg szokatlan módon nem maximális pontszámot elérő megoldást közlünk. Nagy Márton a dokumentációban ugyan nem tüntette fel a képleteket, csak a magyarázatot, ennek ellenére érdemesnek látjuk a megoldás megtekintését. i482NM.xlsx i482NM.pdf


Statisztika:

5 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Békési Péter.
9 pontot kapott:Nagy 793 Márton, Ürmössy Dorottya.
7 pontot kapott:1 versenyző.
6 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2019. áprilisi informatika feladatai