Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 503. feladat (2020. február)

I. 503. (É). Magyarország közigazgatási helynévkönyve egy 1992 óta évente megjelenő kiadvány, mely tartalmazza minden település hivatalos megnevezését, megyei beosztását, a közös önkormányzati hivatalokat, a helységek járási besorolását, valamint a nemzetiségi önkormányzatokat. Közli a helységek 2018. január 1-jei területnagyság-, lakónépesség- és lakásszámadatát, továbbá a helységek KSH által kibocsátott településazonosító törzsszámát. Feladatunk ezen adatok feldolgozása lesz táblázatkezelő program segítségével.

1. Töltsük be a települési adatokat tartalmazó hnk1_2018.txt szövegfájlt a táblázatkezelő egy munkalapjára az A1-es cellától kezdődően, a kódok jelentését tartalmazó hnk2_2018.txt szövegfájlt pedig egy másik munkalapra. A munkalapok neve legyen rendre adat és statisztika. Mindkét állomány pontosvesszővel tagolt, UTF-8 kódolású.

2. Munkánkat kozighelynev néven mentsük el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában.

3. A C3183-as cellától kezdődően egymás alá gyűjtsük ki a jogállásokat. Minden típust egyszer. A mellette lévő \(\displaystyle D\) oszlopban pedig másolható függvény segítségével adjuk meg, hogy az egyes jogállástípusokból hány található az országban.

4. Hozzunk létre egy új oszlopot a jelenlegi H oszlop mögé és ebben az oszlopban jelenjen meg az önkormányzati hivatali kód jelentése, ami a statisztika munkalapon található.

5. A statisztika munkalap C11:E11-es celláiban függvény segítségével adjuk meg Magyarország területét (hektárban), lakónépességét és a lakások számát. Ügyeljünk rá, hogy Budapest szerepel kerületenként lebontva is a listában.

6. Tudjuk, hogy legtöbben Budapesten laknak. A statisztika munkalap B9-es cellájában egész mondatba foglalva, függvények segítségével a lakosságszámot is megadva, írjuk ki annak a településnek a nevét, ami a második legnagyobb lakosságszámú.

7. Az előző mintájára a B10-es cellában adjuk meg annak a településnek a nevét, megyéjét, és lakosságszámát, ahol a legkevesebben laknak.

8. Az N oszlopban adjuk meg, hogy két tizedesjegyre felfelé kerekítve átlagosan hányan élnek egy lakásban.

9. Készítsünk egy 21 soros, 14 oszlopos táblázatot a statisztika munkalapra az eredeti táblázat mellé, úgy, hogy a G3-as cellába ,,Bács-Kiskun'' megye kerüljön. Alatta gyűjtsük ki az adatok munkalap \(\displaystyle D\) oszlopában található ,,megye'' neveket és rendezzük ABC-rendbe. A H2-es cellába a ,,bolgár'' szó kerüljön, a mellette lévő cellákba a többi nemzetiségi önkormányzat az adat munkalapról. A táblázatot töltsük fel egyetlen másolható függvény használatával úgy, hogy megyénként adja meg az önkormányzatok számát.

10. A statisztika munkalapon található C oszlopban adjuk meg, hogy az egyes önkormányzati hivatalokhoz hány lakás tartozik.

Forrás: http://www.ksh.hu/apps/shop.kiadvany?p_kiadvany_id=1039140&p_lang=HU (2019.09.11.).

Beküldendő egy tömörített i503.zip állományban a megoldást adó táblázatkezelő munkafüzet és egy rövid dokumentáció, amely megadja a felhasznált táblázatkezelő nevét és verzióját.

Letölthető állományok: hnk12018.txt, hnk22018.txt.

(10 pont)

A beküldési határidő 2020. március 10-én LEJÁRT.


Statisztika:

6 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Endrész Balázs, Mócsy Mátyás, Nagy 793 Márton, Szabó Barbara Noémi, Ürmössy Dorottya.
8 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2020. februári informatika feladatai