Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem P. 4607. (February 2014)

P. 4607. The bow of a police boat rises high above the water, whilst the boat is hurrying to a certain place. Does the amount of rise depend on the speed of the boat? Sketch the forces exerted on the boat.

(4 pont)

Deadline expired on March 10, 2014.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldásvázlat. A hajócsavar által kifejtett erő hatásvonala általában nem esik egybe a közegellenállás által okozott erő hatásvonalával, emiatt a forgatónyomatékuk nem nulla. Ha a hajó orra kiemelkedik a vízből, a nehézségi erő és a felhajtóerő hatásvonala is eltér egymástól, és ezenek az erőknek is lesz forgatónyomatékuk.


Statistics:

31 students sent a solution.
3 points:Eper Miklós, Fekete Panna, Kenderes Anett, Kovács 526 Tamás, Stein Ármin.
2 points:9 students.
1 point:11 students.
0 point:6 students.

Problems in Physics of KöMaL, February 2014