Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A P. 5371. feladat (2021. december)

P. 5371. A tau-részecske (\(\displaystyle \tau\)) elektromos töltése ugyanakkora, mint az elektroné. Tömege 3470-szer akkora, mint az elektroné és 1,89-szer akkora, mint a protoné. Nagyon rövid az élettartama (\(\displaystyle 3\cdot 10^{-13}\) s), mégis előfordulhat, hogy a protonnal kötött rendszert alkot. Ebben az esetben a két részecske a közös tömegközéppont körül körpályán kering, és a rendszer teljes perdülete \(\displaystyle n\hbar\) \(\displaystyle (n=1,2,\ldots)\).

\(\displaystyle a)\) Adjuk meg a \(\displaystyle \tau\)-proton atom és a H-atom színképeiben a megfelelő hullámhosszak arányát!

\(\displaystyle b)\) Mekkora a \(\displaystyle \tau\)-proton atom kötési energiája?

Közli: Simon Péter, Pécs

(5 pont)

A beküldési határidő 2022. január 17-én LEJÁRT.


Megoldás. Két atomi részecske kötött állapotát a Bohr-modell keretei között tárgyaljuk. Legyen a részecskék tömege \(\displaystyle m\) és \(\displaystyle M\), töltésük \(\displaystyle \pm e\) (ahol \(\displaystyle e\) az elemi töltés), távolságuk \(\displaystyle L\), a közös tömegközéppontjuk körüli forgásuk szögsebessége pedig \(\displaystyle \omega\). Az \(\displaystyle m\) tömegű részecske a tömegközépponttól \(\displaystyle \frac{M}{m+M}L\) távol van, így a mozgásegyenlete:

\(\displaystyle (1)\)\(\displaystyle \frac{mM}{m+M}L\omega^2=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{e^2}{L^2}.\)

(Ugyanezt az összefüggést kapjuk a \(\displaystyle M\) tömegű részecske mozgásegyenletéből is.)

A Bohr-féle kvantumfeltétel szerint:

\(\displaystyle m\left( \frac{M}{m+M}L \right)^2\omega+M\left( \frac{m}{m+M}L \right)^2\omega=n\hbar,\)

vagyis

\(\displaystyle (2)\)\(\displaystyle \frac{mM}{m+M}L^2\omega=n\hbar.\)

Az (1) és (2) egyenletből megkapjuk az \(\displaystyle n\)-edik állapot energiáját:

\(\displaystyle E_n=-\frac{mM}{m+M}\cdot \frac{e^4}{8\varepsilon_0^2h^2}\cdot \frac{1}{n^2}.\)

Ez ,,csupán'' annyiban különbözik a rögzítettnek képzelt proton (vagyis a \(\displaystyle M\gg m\)) esettől, hogy az ott szereplő elektrontömeg (\(\displaystyle m\)) helyett \(\displaystyle \frac{mM}{m+M}\), az ún. redukált tömeg jelenik meg a formulában (ahol \(\displaystyle M\) a másik részecske tömege).

A rendszer kötési energiája arányos a redukált tömeggel. A hidrogénatomnál \(\displaystyle M=1836~m\gg m\) miatt a redukált tömeg gyakorlatilag az elektron tömege, és az energiaszintek értéke:

\(\displaystyle E_n=-\frac{13{,}6~\rm eV}{n^2}.\)

A \(\displaystyle \tau\)-proton atomban a redukált tömeg

\(\displaystyle \frac{m_{\tau}m_\text{proton}} {m_{\tau}+m_\text{proton}}=\frac{1{,}89}{2{,}89}m_\text{proton}=\frac{1{,}89}{2{,}89}\cdot 1836~m =1200~m. \)

Eszerint a tau-proton rendszer energiaszintjei a hidrogénatom megfelelő energiaszintjeinek 1200-szorosai.

\(\displaystyle a)\) Az atom által kisugárzott elektromágneses sugárzás frekvenciája az energiakülönbségekkel, a hullámhossza pedig az energiakülönbségek reciprokával arányos. Emiatt a \(\displaystyle \tau\)-proton atom és a H-atom színképeiben a megfelelő hullámhosszak aránya \(\displaystyle 1:1200\).

\(\displaystyle b)\) A kötési energia (\(\displaystyle \vert E_1\vert)\) a redulált tömeggel arányos, ami a \(\displaystyle \tau\)-proton atom esetében 1200-szor nagyobb, mint a H-atom 13,6 eV-os kötési energiája.


Statisztika:

15 dolgozat érkezett.
5 pontot kapott:Bencz Benedek, Kertész Balázs, Kürti Gergely, Nemeskéri Dániel, Téglás Panna, Toronyi András.
4 pontot kapott:Schmercz Blanka.
3 pontot kapott:1 versenyző.
2 pontot kapott:2 versenyző.
1 pontot kapott:2 versenyző.
0 pontot kapott:2 versenyző.

A KöMaL 2021. decemberi fizika feladatai