Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2010. márciusi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2010. április 12-én LEJÁRT.


M. 304. Mérjük meg, mekkora nyomóerőt bír ki egy tojás a hosszanti tengelye mentén, illetve arra merőleges irányban! Mennyire lapul be a törés pillanatáig?

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2010. április 12-én LEJÁRT.


P. 4234. Egy kerékpáros vízszintes úton 16 km/h, felfelé 12 km/h, lefelé 24 km/h sebességgel halad. Egy alkalommal a faluból a városba látogatott. Az út oda-vissza 3 óráig tartott.

Milyen messze van egymástól a falu és a város?

Lánczos Kornél fizikaverseny, Székesfehérvár

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4235. A 72 km/h sebességű, átlagosan 5 m hosszú gépkocsik sorában a követési távolság 15 m. Balesetkor mennyi idő alatt alakul ki 10 km-es álló kocsisor, ha ebben a kocsik távolsága 3 m?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4236. Kötélre függesztett, 4 kg tömegű, függőleges helyzetű, hosszú rúd alján egy 3 kg tömegű macska kapaszkodik. Valaki elvágja a rudat tartó kötelet. A macska ekkor rémülten fölfelé kezd szaladni a rúdon. Amíg a rúd függőlegesen esik, addig a macska a talajhoz képest állandó magasságban van. Határozzuk meg a rúd gyorsulását!

Bródy Imre fizikaverseny, Ajka

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4237. Egy \(\displaystyle m\) tömegű, homogén tömegeloszlású, \(\displaystyle a\) oldalélű kockának olyan pályát készítünk, amelyen csúszásmentesen végiggördülve a kocka középpontja egy vízszintes egyenes mentén mozog (,,négyszögletes kerék''). A pálya ,,tetőpontján'' a kocka középpontjának vízszintes irányú \(\displaystyle v_{0}\) kezdősebességet adunk. A tapadási súrlódás elegendően nagy, így mozgása során a kocka sehol nem csúszik meg.

Mekkora lesz a tömegközéppont sebessége, amikor a kocka a pálya legalsó pontját érinti? (A kocka tehetetlenségi nyomatéka a középpontjára vonatkoztatva \(\displaystyle \frac{1}{6}\, ma^2\).)

Közli: Vigh Máté, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4238. \(\displaystyle R\) sugarú, \(\displaystyle M\) tömegű, vékonyfalú plexihenger szabadon, súrlódásmentesen foroghat a vízszintes tengelye körül. Belsejében \(\displaystyle r\) sugarú, \(\displaystyle m\) tömegű tömör gumihenger található. Mekkora periódusidejű mozgást végez a rendszer, ha a gumihengert kissé kitérítjük egyensúlyi helyzetéből? (Feltehetjük, hogy a gumihenger tiszta gördüléssel, csúszásmentesen mozog a plexihengerben.) Lásd a 2009. évi Eötvös-verseny 1. feladatát a 165. oldalon!

Közli: Honyek Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4239. Egy traktornak szénabálákat kell szállítania az ábrán \(\displaystyle A\)-val jelölt pontból a \(\displaystyle B\)-vel jelölt istállóig. Mivel nagy vihar közeleg, a gazda mielőbb szeretne végezni a munkával. Jelöljünk ki a traktor számára optimális útvonalat, ha tudjuk, hogy a szántón csak a réten mért sebességének 75%-ával haladhat! (Numerikus megoldás is elfogadható.)

Közli: Kis Tamás, Heves

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4240. Egy csónakos ,,lélekvesztőjével'' nagy távolságból hullámtörő gát felé igyekszik, melyen egymástól 8 m-re két rés van. A gátat a másik oldal felől \(\displaystyle \lambda=6\) m hullámhosszúságú hullámok ostromolják. Messziről milyen pályán közelítsen a csónakos, ha azt akarja, hogy a hullámok a legkevésbé himbálják?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4241. Ideális gáz az ábrán látható körfolyamatot végzi.

\(\displaystyle a)\) Milyen kapcsolat van \(\displaystyle T_{1}\), \(\displaystyle T_{2}\) és \(\displaystyle T_{3}\) között?

\(\displaystyle b)\) Fejezzük ki a körfolyamatot végző hőerőgép hatásfokát \(\displaystyle x=\frac{V_{2}}{V_{1}}\) és \(\displaystyle \kappa=\frac{c_{p}}{c_{V}}\) segítségével!

\(\displaystyle c)\) Levegő esetén milyen határok között változhat ez a hatásfok?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4242. Az asztalon álló, belül tükröző falú függőleges hengerben egy gyertya ég. A henger magassága 30 cm, átmérője 12 cm, a gyertyaláng közepe 14 cm magasan van, 2 cm-re a henger tengelyétől. Milyen irányból nézve látszik a láng háromszorosan kiszélesedett képe a henger tetején lobogni? Lásd a 2009. évi Eötvös-verseny 2. feladatát lapunk 168. oldalán!

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4243. \(\displaystyle L=0{,}5\) m hosszú szolenoid (egyenes tekercs) menetszáma \(\displaystyle N=2000\), keresztmetszetének területe \(\displaystyle A=16~\rm cm^2\), belseje \(\displaystyle \mu_{\rm r}=2500\) relatív permittivitású vassal van kitöltve. A tekercsben egy adott pillanatban 100 A/s sebességgel változik az áram erőssége. Mekkora feszültség keletkezik abban a (tekercs közepénél elhelyezkedő) \(\displaystyle 2\ell=20\) cm hosszú egyenes vezetékben, amely

\(\displaystyle a)\) merőleges a tekercs tengelyére, és attól mindkét vége azonos távolságban, a középpontja pedig \(\displaystyle \ell\) távolságban van;

\(\displaystyle b)\) egyik végpontja van \(\displaystyle \ell\) távolságra a tekercs tengelyétől, és iránya az előzővel azonos?

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)