Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Információs Technológiai Kar

Magyarországon az egyetemi képzésben új műfajt jelent ez a Kar: ez az első ilyen kezdeményezés Európában.

A modern csúcstechnológiák két fontos területe az információs technológiák (elektronika, számítástechnika, távközléstechnika, valamint az emberrel való kapcsolatuk) és a biotechnológiák. Olyan információ-technikai mérnököket és kutatókat képezünk, akik egyben az élő természet információ-technikájának alapjait is megtanulják. Két-három évvel az Egyesült Államokbeli kezdeményezés után határoztuk el, hogy Magyarországon is létrehozunk egy ilyen kutató-egyetemi fakultást, ahol megkíséreljük összekapcsolni a mesterség, a tudomány és az ipari sikeresség követelményeit.

Az elektronika és információs technológiák harmadik innovációs hullámának kezdetén tartunk. Az olcsó mikroprocesszorok indukálta PC ipar, majd az olcsó lézer és sávszélesség indukálta internetipar és mobiltávközlés után a harmadik hullám gerjesztői az olcsó mikroérzékelők és beavatkozók serege. Az erre épülő termékek és szolgáltatások egy új iparágat teremtenek a 21. század első évtizedének második felére. A távjelenlét és távdiagnosztika eszközeitől, az emberbe építhető bionikus eszközökig, az "intelligens" háztartási gépektől az "intelligens" gyártásfelügyelő és közösségi biztonsági rendszerekig és sok más területen jelennek majd meg nem várt termékek.

Az Információs Technológiai Kar a Műszaki informatika szak keretében egy valódi multidiszciplináris oktatást és kutatást végez, amelyben az élő tudományoknak is - különösen az idegtudományoknak - fontos szerepe van.

A Karon belül működik a Jedlik Ányos Kutató Laboratórium, egy kutatási-oktatási-technológiai központ, mely négy akadémiai kutatóintézet - és néhány vállalat támogatásával és aktív együttműködésével jött létre. Az Egyetem, illetve most már a Kar, évek óta társműködtetője a Neuromorf Információs Technológia (NIT) doktori programnak is, mely négy egyetem és két akadémiai kutatócsoport közös multidiszciplináris doktori iskolájává fejlődött.

Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik ebben az úttörő szellemi vállalkozásban hallgatóként aktívan részt kívánnak venni. Akik a matematika, a fizika, a biológia és a számítástechnika valamilyen ágában kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, angol nyelvtudással rendelkeznek és multidiszciplináris érdeklődéssel szeretnének a számítástechnika és távközléstechnika új irányzataiban mérnökké és/vagy kutatóvá válni. Emelt szintű képzést, műveltséget és életmódot szeretnénk biztosítani, egyben emelt szintű teljesítményt és önálló munkát is elvárva a leendő hallgatóktól.

A középiskolai matematika, fizika, biológia versenyeken kimagaslóan jó eredményt elért jelentkezők mentesülnek a felvételi kötelezettség alól . (A 2001. évi felvételi ponthatár 101 pont volt.)

A felvételivel kapcsolatos egyéb tudnivalók a Felvételi Tájékoztató 2002. című kiadványban illetve a Karról, és az itt folyó oktatásról bővebb információk a www.itk.ppke.hu honlapon találhatók.