Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Matematika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

(Tájékoztató egyetemre készülőknek)

Szeretsz matematikai problémákon töprengeni? Szívesen szánnál rá több időt? Érdekel, hogy a környező világ vagy más tudományterületek milyen matematikai problémákat vetnek fel? Ha igen, érdemes megfontolni, hogy az ELTE Természettudományi Karának valamelyik matematikával kapcsolatos szakán tanulj tovább. Többféle lehetőség is van.

1. Matematikus szak. A szak azoknak szól, akiket vonzanak a szellemi kihívások. Nemcsak a matematikai versenyeken eredményesen szereplőknek ajánljuk, hiszen a sikeres versenyzés csak egyfajta matematikai képességet mér - számos kiváló matematikusnak nem is voltak jó versenyeredményei. Akkor érdemes jelentkezni, ha valaki szeret matematikán gondolkodni és hajlandó komolyan tanulni.

2. Alkalmazott matematikus szak. Azoknak ajánlható, akik matematikával akarnak foglalkozni, de nem csupán annak belső szépsége miatt, hanem matematikai ismereteiket gyakorlati feladatok megoldására is fel szeretnék használni. A szakon a matematikai elméletek bemutatásán túl hangsúlyt fektetünk matematikai algoritmusok, programcsomagok használatának és alkalmazási lehetőségeinek megismertetésére.

E két szakon diplomát szerzett szakemberek képesek a matematikai tudományok művelésére és/vagy alkalmazására más tudományágakban, illetve a matematikai módszerek alkotó felhasználására műszaki, gazdasági, statisztikai, informatikai területen. Egy meghatározott tudásanyag átadásán túl, mindkét szakon hangsúlyt fektetünk a logikus, precíz és kritikus gondolkodás kifejlesztésére, az önálló szellemi munkára való alkalmasság kialakítására. E szakok a végzés után nagyfokú rugalmasságot biztosítanak új területeken való gyors és hatékony tájékozódásra, azok megismerésére. Kutatóintézeteken és egyetemeken kívül a gazdasági szféra (informatikai cégek, bankok, biztosító társaságok, nemzetközi fejlesztő intézetek) is szívesen foglalkoztat ilyen végzettségű munkatársakat, mert azok képesek az új ismeretek gyors befogadására, összekapcsolására. A legjobb hallgatók doktori képzésben vehetnek részt itthon vagy külföldön.

3. Matematika tanári szak (egyetemi szintű). A cél olyan középiskolai tanárok képzése, akik magas szintű szakmai tudással rendelkeznek, és jártasságot szereztek a matematikának különböző iskolatípusokban történő tanításához. Az elhelyezkedési esélyeket növeli a kétszakos tanári diploma. A matematikával társítható tanári szakok a következők: angol, biológia, fizika, informatika, kémia, latin, német.

4. Matematika tanári szak (főiskolai szintű, 4 éves). A diploma az általános iskola felső tagozatán történő oktatásra jogosít, ahol a legnagyobb hangsúlyt a felfedeztető matematikatanítás kapja. A matematikai szaktárgyak elsajátításán túl fontos szerep jut a matematikatanítás módszertanának. Társítható szakok: fizika, kémia, földrajz, angol, számítástechnika.

Az egyetemi, illetve főiskolai szintű tanári szakokat azoknak ajánljuk, akik szeretik a matematika világos, logikus szerkezetét, örömüket lelik érdekes feladatok megoldásában, és kedvet éreznek ahhoz, hogy mindezt másoknak is átadják. Matematikatanárokra mindig nagy az igény a közoktatásban. Az itt végzetteket szívesen látják olyan nem-oktatói állásokban is, ahol szükség van tiszta, logikus gondolkodásra.

Miért az ELTE TTK?

Magyarországon a matematika egyetemi tanításában az ELTE a legnagyobb hagyományú egyetem. Korábban olyan világhírű tudósok dolgoztak itt, mint Fejér Lipót, Hajós György, Riesz Frigyes, Rényi Alfréd, Turán Pál. A jelenlegi munkatársak közül is többen szereztek nemzetközi elismertséget. Közülük hatan tagjai a Magyar Tudományos Akadémiának, további tíz tanárunk a matematikai tudományok doktora. Az ELTE TTK kínálja a matematika oktatásában a legszélesebb spektrumot.

A Természettudományi Kar 2001-ben átadott új épülete, modern számítógépes laboratóriumokkal európai szinvonalú környezetet biztosít. További információk a Felvételi Tájékoztatókban olvashatók. Érdeklődni lehet még a <<\texttt>>frank@cs.elte.hu e-mail címen.