Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

10 érv, miért válaszd az Információs Technológiai Kart

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Információs Technológiai Kar

1. Új: Az egyetemi képzésben új műfajt jelent ez a Kar, Európában is. Az információtechnológia mellett az élő szervezet sajátosságait is vizsgáljuk. Működésüket szeretnénk ellesni, beépíteni azt a csipek, érzékelők világába. A Kar mérnököket képez. Mára azonban az elektronika, a csipek óriási fejlődése ,,túllépett'' azon a számítástechnikai világon, amelyet a mérnökök találtak ki. Három olyan rendszere van az emberi szervezet működésének, amit tanítani szeretnénk. Elsősorban az idegrendszerrel fogunk foglalkozni, de megismertetjük az immunrendszer működését és a genetika tudományát is. Nem akarjuk gyógyítani vagy genetikailag átalakítani az embereket, a növényeket. Szeretnénk megérteni, hogy ma, amikor százmillió- és milliárd-tranzisztoros csipek működnek, mit kezdhetnénk velük. Az érzékelők forradalma, az új csipek komplexitásának a növekedése, valamint az ember természetes kommunikációs készségének a segítése: ezek azok a területek, amelyekkel nemzetközileg is új irányokba indulunk.

2. Európában egyedülálló: Pár évvel az Egyesült Államokbeli kezdeményezés után határoztuk el, hogy Magyarországon is létrehozunk egy ilyen kutató-egyetemi fakultást, ahol megkíséreljük összekapcsolni a mesterség, a tudomány és az ipari sikeresség követelményeit. A Kar az információtechnikának egyrészt emberközpontú, másrészt természet-motiválta megközelítését nyújtja. Mindkét aspektusban nemzetközileg úttörő és néhány pontján eredeti felfogásról van szó.

3. Rugalmas - ahány hallgató, annyi szak: A Karon tudatosan nincsenek szakirányok, pontosabban annyi szakirány közül lehet választani, ahány hallgató van. Az első két év matematikai, fizikai, számítástechnikai, neuro- és molekuláris biológiai, valamint elektronikai megalapozása után a differenciált szaktárgyak felvétele és a diplomaterv készítése is alapvetően egyéni választás útján történik. Néhány a választható szakterületek közül: távjelenlét, érzékelő számítógépek, szoftvertechnológia, mobil Internet, neuromorf információtechnológia, hír- és távközlés, digitális jelfeldolgozás, orvosi diagnosztika, humán nyelvtechnológia, bioinformatika, nanotechnológia, pénzügyi és banki informatika stb.

4. Kiváló, nemzetközileg elismert tanári kar: A Karon világszerte elismert professzorok tanítanak, közülük többen az év egy részét külföldi egyetemeken töltik kutatással, oktatással. Az oktatók 87%-a rendelkezik tudományos fokozattal.

5. Hatékony tanulás (tutor rendszer): A tervezett szerényebb létszám (150 fő évfolyamonként) lehetőséget ad az emelt szintű képzésre és a hallgatókkal való közvetlenebb foglalkozásra, azaz a tutor-rendszer megvalósítására. A tutori segítség azt jelenti, hogy az oktatók személyesen, külön-külön is odafigyelnek a diákokra, - egy oktató 4-5 diákot tutorál - rendszeres kapcsolatban vannak velük, figyelemmel követik egyéni fejlődésüket, érdeklődésüket. Későbbiekben ezt felváltja a felügyelt önálló tanulás, kísérletezés és tanítás intézményes lehetősége.

6. Folyamatos kapcsolat a kutatással: A Karon belül működik a Jedlik Ányos Kutató Laboratórium, egy Kutatási-Oktatási-Technológiai Központ, mely négy akadémiai kutatóintézet és néhány vállalat támogatásával és aktív együttműködésével jött létre. A Kar társműködtetője az évek óta működő doktori programnak, mely négy egyetem és két akadémiai kutatócsoport közös multidiszciplináris doktori iskolája.

7. Nemzetközi - vendégprofesszorok: A Karon oktató kutatók és az egyetem nemzetközi kapcsolataira építve néhány nemzetközileg kiemelkedő kutató és egyetemi kutatóközpont aktív bekapcsolása válik lehetővé (Berkeley, Notre Dame, Leuven, München, Krakkó, Sevilla, Catania stb.) Az ötödik félév oktatási-, vizsgáztatási nyelve az angol. Ezután lehetőségünk van egyre több külföldi vendégprofesszort bevonni az oktatásba.

8. Gyakorlatorientált: Talán az egyik legvonzóbb jellemző az a multidiszciplináris látásmód, amivel végzéskor olyan gondolkodásmódot szereznek a hallgatók, amivel csak néhány ezer társuk rendelkezik a világban. Kutatásterületeink mindegyikén az újdonság az egyik legvonzóbb tulajdonság. A neuromorf információs technológia, az ember percepciós képességei az idegtudományok tükrében, érzékelő számítógépek és a természet motiválta számítástechnika, humán nyelvi technológiák, a mesterséges elektronikai eszközök és az élő sejtek kapcsolata, a nanotechnológiák, a távjelenlét technológiái, humán nyelvtechnológia és mesterséges értés, fordítás, a genetika és az immunológia technikáinak mesterséges kiaknázása stb.

9. Kiváló elhelyezkedési lehetőségek: Az Egyetem elvégzése után az innováció széles területén jelent majd jó ajánlólevelet az itt megszerzett diploma. A kutatás-fejlesztés, a szolgáltatások és a gyártás, a szervezés és a menedzseri munka széles területei állnak nyitva a végzősök előtt. Elméletileg is nagyon jól képzett hallgatóink a kutatás világában is vonzó lehetőségek egész sorát találják majd meg.

10. Színvonalas közösségi élet, a kis létszám miatt nagyon jó csapatmunka: A családias létszám lehetőséget nyújt, hogy a hallgatók jobban megismerjék egymást, közös programokat, zenekart szerveznek.

Dékán: Dr. Roska Tamás egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.
1052 Budapest V., Piarista köz 1.
Felvételivel kapcsolatos információ a www.itk.ppke.hu honlapon,
a titk@itk.ppke.hu e-mail címen, és az 1/486-44-40-os telefonszámon.