Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL Ifjúsági Ankét programja

2002. december 20., péntek
14- Megnyitó, regisztráció, TOTÓ
1530-1600 Roska Tamás
Érzékelõ számítógépek és felkészülés az infobionika világára
1615-1645 Vicsek Tamás
Véletlen hálózatok a mindennepi életben
1700-1900 KöMaL díjkiosztó ünnepség
1900- Fogadás (szendvics, üdítõ)
2002. december 21., szombat
900-1000 Kós Géza
Alakzatok egymásba mozgatása a síkban
Skrapits Lajos
Fizikai kísérleti bemutató
Lóczi Lajos
Stephen Wolfram: A New Kind of Science
(Könyvismertetõ elõadás)
1015-1115 Tasnádi Tamás
Penrose csempézés
Gyöngyösi András
Elektronika a matematikában - a grafikus számológépek gyakorlati alkalmazása
1130-1230 Pálfy Péter Pál
Sorminták, egybevágósági transzformációk
Gálfi László
Trójai kisbolygók

1230-1400 EBÉDSZÜNET
1400-1500 Kürschák-verseny eredményhirdetés Gruiz Márton
Káosz egyszerû mechanikai rendszerekben
1515-1615 Károlyi Gyula
Paralelogramma-rácsok
Tichy Géza
Kerékpár és anyagtudomány
1630-1730 Katz Sándor
Számelméleti problémák
Szép Jenõ
A repülés fizikája
1900-2100 Holló-Szabó Ferenc
Matematikai érdekességek
Frei Zsolt
A csúzli fizikája

Bolyai film
2002. december 22. vasárnap
900-1000 Vancsó Ödön
Véletlen bolyongások és a nagy számok törvénye
Varga István
Néhány elméleti fizikai feladat kísérleti megközelítése
1015-1115 Lénárt István
Gömbi geometria
Jánosi Imre
Rugalmasságtan nanométeres skálán
1130-1230 Szilassi Lajos
Szabályos toroidok
Gnädig Péter
Komplex számok és komplex vektorok a fizikában
2000- Véletlen - tudományos ismeretterjesztõ táncjáték
Helyszín: MU Színház, 1117 Bp., Kõrösy József u. 17.


Az elõadások rövid ismertetõi

Lóczi Lajos: Stephen Wolfram: A New Kind of Science

  (Könyvismertetõ elõadás)

  Stephen Wolfram könyve több mint egy évtizedes munka után elkészült. Az 1980-as években sejtautomatákkal végzett kísérleteire alapozva, valamint az általa kifejlesztett Mathematica számítógépes programnyelv segítségével csaknem 1100 oldal elõkészítés, és számtalan, a legkülönfélébb tudományterületrõl vett példa után érkezünk el a könyv központi mondanivalójához: a számítási ekvivalencia-elvhez (Principle of Computational Equivalence), amely többek között azt állítja, hogy egy bizonyos szinten túl bármely két rendszer bonyolultsága azonos.

  A New Kind of Science olvasmányosan megírt könyv, és egyaránt szól specialistáknak, illetve laikusoknak. Az elmúlt évszázadok egyenletei helyett a hangsúly mindvégig az algoritmuson van. Állandóan végigvonuló motívum, hogy nagyon egyszerû szabályok mennyire összetett rendszereket képesek létrehozni. Wolfram azt jósolja, hogy szemléletmódja komoly kihatással lesz az egész tudományra, illetve tudományos gondolkodásunkra.


Szilassi Lajos: Szabályos toroidok

  Mint ismert, a szabályos poliéderek minden csúcsába ugyanannyi él fut be, és minden lapjának ugyanannyi éle van. Egy poliéder topológiailag szabályos, ha további (pl. az élek és lapok szögeire vonatkozó) követelményeket nem kötünk ki.

  Ilyen - topológiailag szabályos - poliéderek nem csak a gömbbel homeomorf egyszerû poliéderek körében léteznek.

  Egy közönséges poliédert toroidnak nevezünk, ha topológiailag tórusz-szerû, (azaz folytonos deformálással tórusszá alakítható) és minden lapja egyszerû sokszög.

  Egy toroidot szabályosnak nevezünk, ha minden csúcsába ugyanannyi él fut be, és minden lapja ugyanannyi oldalú egyszerû (de nem feltétlenül konvex) sokszög.

  Könnyen belátható, hogy a szabályos toroidok három osztályba sorolhatók aszerint, hogy az egy csúcsra ill, egy lapra hány él illeszkedik.

  A szabályos toroidok három osztályának egy-egy reprezentánsa

  Mindhárom osztályba végtelen sok toroid tartozik, a lapok, ill. csúcsok száma tetszõlegesen nagy lehet. Ezért elsõsorban azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a szabályos toroidok, amelyekben a lapok, ill. csúcsok száma minimális, vagy egyéb különleges tulajdonsággal rendelkeznek.

  E poliéderek közül különös figyelmet érdemel az un. Császár-poliéder, amelynek nincs átlója, azaz bármely két csúcsa szomszédos, valamint ennek a (topológiai értelemben vett) duálisa, az un. Szilassi-poliéder, amelynek bármely két lapja szomszédos. Ez utóbbit e sorok írója fedezte fel 1977-ben.

A Császár- és a Szilassi-poliéder


Kós Géza: Alakzatok egymásba mozgatása a síkban

  Egy olyan algoritmust mutatunk be, amely két, azonos topológiájú síkbeli alakzat egymásba mozgatására, ezáltal például különbözõ animációk készítésére alkalmazható. A két, egymásba átvivendõ alakzat pontokból és a pontokat összekötõ szakaszokból állhat, a szakaszok nem metszhetik egymást.

  Az algoritmus Michael S. Floater, Craig Gotsman és Vitaly Surazhsky munkáira épül. A két alakzatot egy közös, konvex sokszögekre bontott struktúrába ágyazzuk be úgy, hogy a két helyzet csupán a pontok helyzetében különbözik. A közbülsõ állapotokat egy paraméteres lineáris egyenletrendszer határozza meg.


Véletlen - tudományos ismeretterjesztõ táncjáték


 • A 2019. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2018. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2017. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2016. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2015. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2014. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2013. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2012. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2011. évi Ifjúsági Ankét előadásai

 • A 2010. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók

 • A 2009. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók

 • A 2008. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók

 • A 2007. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók
 • A 2007. évi Ifjúsági Ankét programja

 • A 2006. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók, diák
 • A 2006. évi Ifjúsági Ankét előzetes programja

 • A 2005. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók, diák

 • KöMaL Ifjúsági Ankét - 2004 (felhívás)
 • Horváth Andrea: KöMaL Ifjúsági Ankét, 2004
 • Kiss-Tóth Christian - Oláh Vera: Részletek a KöMaL 2004. évi Ifjúsági Ankétjáról
 • Fényképek a KöMaL Ifjúsági Ankétról, 2004
 • A 2004. évi Ifjúsági Ankét előadásai, videók, diák

 • KöMaL Ifjúsági Ankét - 2003 (felhívás)
 • Fényképek a KöMaL Ifjúsági Ankétról, 2003
 • A 2003. évi Ifjúsági Ankét programja

 • KöMaL Ifjúsági Ankét - 2002 (beszámoló)
 • Fényképek a KöMaL Ifjúsági Ankétról, 2002
 • A 2002. évi Ifjúsági Ankét programja

 • A 2001. évi Őszi Ifjúsági Ankét (felhívás)
 • A 2001. évi Őszi Ifjúsági Ankét előzetes programja

 • A 2000. évi Téli Ifjúsági Ankét
 • Poszterkiállítás a 2000. évi Téli Ifjúsági Ankéton (felhívás)
 • Fényképek a KöMaL Ifjúsági Ankétról, 2000

 • Az 1999. évi Téli Ifjúsági Ankét