Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1998. január

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 194. Tanulmányozzuk, hogyan ég a vízben úszó, alján nehezékkel ellátott gyertya! Mérjük meg, hogyan változik a nehezék és az edény alja közötti távolság az idő függvényében! Mennyire tér el a kialudt gyertya tömege az FGy. 3062. számú feladat (a KöMaL, 1997. decemberi számában) közölt megoldása alapján számított értéktől? Végezzük el a mérést legalább két különböző vastagságú gyertyával!

Közli: Honyek Gyula, Budapest}{}

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3119. Az emberi test átlagos napi vízvesztesége 0,8 kg, amit a szervezet elpárologtat. Mennyi sajt elfogyasztásával pótolható a párologtatáskor bekövetkező energiacsökkenés, ha az emberi szervezet a táplálék lebontásából származó energia 70%-át képes hasznosítani? A sajt égéshője 12,000 kJ/kg, a víz párolgáshője 2440 kJ/kg.

Komárom-Esztergom megyei Ifjú Fizikus verseny

FGy. 3120. Hányszor fordul meg a Föld egy év alatt a tengelye körül az állócsillagokhoz képest? És a Hold?

Közli: Horányi Gábor, Budapest

FGy. 3121. Egy rúdugró a nekifutás előtt a 4 kg tömegű, 6 m hosszú rudat éppen vízszintesen tartja. Egyik kezével a rúd végére F1, a másik, a rúd végétől 0,5 m távolságra levő kezével a rúd egy másik pontjára F2 erőt gyakorol. Határozzuk meg az F1 és F2 erők nagyságát, ha azok hatásvonala merőleges a rúdra!

Egy másik rúddal való gyakorlás során a rudat úgy tartja, hogy az a vízszintessel 30o-os szöget zár be. Egyik kezével a rúd végét vízszintes irányban nyomja 28,9 N erővel, a másikkal pedig a megfelelő pontban a rúdra merőlegesen tartja. Mekkora ennek a rúdnak a tömege?

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3122. Mekkora kellene legyen a Földre 40 km/s végsebességgel becsapódó meteoritok össztömege évente, hogy átlagosan ugyanakkora felmelegedést okozzanak, mint a Nap sugárzása? Mekkora becsapódó tömegnek felel ez meg másodpercenként és négyzetméterenként?

Közli: Csaba György Gábor, Budapest

FGy. 3123. Miért a hangversenyterem színpadán hangol a szimfónikus zenekar, miért nem a próbateremben, fellépés előtt? Soroljunk fel fizikai okokat, melyek a különböző hangszerek (fúvósok, vonósok) elhangolódásához vezetnek.

Közli: Radnai Gyula, Budapest

FF. 3124. Az m tömegű, R sugarú jojó l hosszúságú fonalát r sugarú, elhanyagolható tömegű orsójára csévéljük. A jojó két, homogén tömegeloszlású hengerrel közelíthető. Hogyan kell mozgatnunk a fonál másik végét tartó kezünket, hogy a jojó egyhelyben maradva forogjon? Mennyi munkát végzünk a kezünk emelése közben?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

FF. 3125. Négy azonos felületű, egymással szemben lévő, párhuzamos fémlemezt az ábrán látható módon összekapcsoltunk és rákapcsoltunk egy 200 V-os feszültségű egyenáramú áramforrásra. A lemezek 2 cm-re vannak egymástól, ez a távolság a lemezek méretéhez képest kicsi.

a) Határozzuk meg a lemezek közötti térrészekben az elektromos téerősség nagyságát és irányát!

b) Mennyi energiát tárol az így kialakított kondenzátorrendszer, ha ismert, hogy a két, 2 cm távolságra lévő fémlemezből kialakított síkkondenzátor kapacitása 20 pF?

Szilárd Leó verseny, Paks

FF. 3126. Függőleges tengelyű, egyenes tekercstől bizonyos távolságban elhelyezkedő, 4 cm sugarú körvezető síkja merőleges a tekercs tengelyére és középpontja a tengelyre esik. A tekercs által keltett mágneses indukcióvonalak a körvezető pontjaiban annak síkjával 60o-os szöget zárnak be, az indukció értéke a vezeték mentén 0,08 tesla nagyságú.

a) Mekkora mágneses erő hat a körvezetőre, ha abban 10 A erősségű áram folyik?

b) Mekkora rugalmas feszültség keletkezik az 1 mm2 keresztmetszetű körvezetékben?

Közli: Holics László, Budapest

FF. 3127. Elhanyagolható sebességű elektronnak ütközik egy v sebességű pozitron. A folyamat során két foton keletkezik, melyek egymásra merőlegesen haladnak. Határozzuk meg a fotonok energiáját! Legalább mekkora sebességű pozitronok kelthetnek ilyen fotonokat?

Közli: Varga István, Békéscsaba

FN. 3128. A vízszintessel szöget bezáró, r sugarú, elegendően hosszú csőben nyugszik egy m tömegű kis test. A súrlódási együttható a cső és a test között (>tg ). Mekkora sebességgel és hol fog kicsúszni a test a csőből, ha a csövet saját tengelye körül szögsebességű forgásba hozzuk?

Közli: Balogh Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1998. február 11.