Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
1998. február

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat.

Mérési feladat

m. 195. Különböző poharakba töltsünk ugyanannyi és ugyanolyan hőmérsékletű (pl. 80 oC-os) teát, és mérjük meg, hogyan csökken a tea hőmérséklete az idő függvényében! Mitől függ a lehűlés gyorsasága?

Közli: Gnädig Péter, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

FGy. 3129. Keménypapírból kivágott tompaszögű háromszögeket próbáljunk megállítani a vízszintes asztalon. Van-e olyan háromszög, amelyik csak egyetlen oldalán állhat meg? (Biztosítjuk, hogy a háromszög síkja mindig függőleges maradjon.)

Közli: Varga István, Békéscsaba

FGy. 3130. Egy 40 wattos fogyasztót sorba kapcsolunk egy másik fogyasztóval, ennek következtében teljesítménye 17 wattra csökken. Hány wattos a másik fogyasztó? (Tételezzük fel, hogy a hálózati feszültség és a fogyasztók ellenállása állandó.)

Közli: Keglevich László, Budapest (1930--1997)

FGy. 3131. Egy mól, kezdetben 300 K hőmérsékletű, kétatomos gázt zárt edényben 1000 K-re melegítünk. Közben a molekulák egy része disszociál (különálló atomokra esik szét). 1000 K-en a kétatomos molekulák energiája a gáz összenergiájának már csak a fele. Hány molekula disszociált és hányszorosára nőtt a gáz nyomása? (A molekulák rezgését ne vegyük figyelembe!)

Közli: Horváth Szilád, Budapest

FGy. 3132. Hányszor több munkát végez a gáz, amikor izobár módon tágul ki, mint abban a folyamatban, amelynek során nyomása a térfogatával arányosan nő? A kezdő- és a véghőmérsékletek egyenlőek.

Közli: Kotek László, Pécs

FGy. 3133. Mindegyik felületén súrlódásmentes kettős lejtő derékszögű csúcsához elhanyagolható tömegű, súrlódásmentes csigát erősítünk. A csigán átvetett fonal m1 és m2 tömegű testeket köt össze. Határozzuk meg -t m1 és m2 függvényeként arra az esetre, amikor nem csúszik el a lejtő a súrlódásmentes, vízszintes asztalon!

Közli: Rácz György, Mezőkövesd

FGy. 3134. Két kiskocsit vékony, 18 N/m direkciós erejű, nyújtatlan állapotában 96 cm hosszú gumiszál köt össze, amely kezdetben lazán nyugszik a talajon. Az egyik kocsit állandó 1,2 m/s sebességgel húzzuk.

    a) A szál kiegyenesedésétől számítva mennyi idő múlva éri utol az m=2 kg tömegű kiskocsi az előtte haladó kocsit?
    b) Ábrázoljuk és írjuk fel az idő függvényében, hogy az első kocsira mekkora erőt kell kifejtenünk, hogy egyenletesen mozogjon!
    c) Mekkora munkát végeztünk?
    d) Mekkora utat tett meg a hátsó kocsi?

Közli: Holics László, Budapest

FF. 3135. Egy 2 állandójú optikai rácsra merőlegesen monokromatikus fényt bocsátunk. Ha ezt a rácsot egy feleakkora sűrűségűre cseréljük, az első erősítés iránya 10,4o-kal kisebb szöget zár be a beeső fény irányával. Mekkora a fény hullámhossza?

Közli: Szabó Zoltán, Budapest

FF. 3136. Bay Zoltán 60 éve, 1938-ban találta fel a fotoelektron-sokszorozót, amely gyenge fényintenzitást képes átalakítani érzékeny galvanométerrel mérhető elektromos árammá. (Az ábrán egy leegyszerűsített sokszorozó látható, az igaziban 10-15 fokozat van.) intenzitású, f frekvenciájú ultraibolya fény világítja meg a W kilépési munkájú fotokatódot, és a két elektróda között U feszültség gyorsítja a elektronokat. Ha a veszteségektől eltekintünk, akkor egy foton legfeljebb hány elektront juttat az áramkörbe, és legfeljebb mekkora áram folyik át a galvanométeren? (Adatok: =10-10W, f=2,2.1015Hz, W=0,42.10-18J, e=1,6.10-19C, h=6,06.10-34Js, U=4 V.)

Közli: Simon Péter, Pécs

FF. 3137. Az m tömegű részecske körpályán mozog az vonzóerő hatására egy centrális erőtérben. Határozzuk meg a Bohr-féle kvantálási szabály alapján a megengedett pályák sugarait és a részecske energiáját ezeken a pályákon!

Romániai versenyfeladat

FF. 3138. A tengerfenék és az óceán vize közötti súrlódás miatt a dagályhullámok maximuma nem pontosan a Hold felé mutat. A Hold mozgásához képest siet vagy késik a dagály? Milyen hatással van ez a Föld forgására?

Közli: Honyek Gyula, Budapest

FN. 3139. Egy homogén rúd az egyik végéhez erősített gömbcsukló körül elfordulhat. A rudat függőleges falnak támasztjuk úgy, hogy elengedés után egyensúlyban maradjon. Ezután a rúd felső végét kicsit kimozdítjuk oldalra, majd elengedjük. Milyen helyzetben válik el a rúd a faltól? (A falnál és a csuklónál a súrlódás elhanyagolható.)

Közli: Szvetnik Endre, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 1998. március 11.