Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2000. november

Beküldhető a mérési feladat és legfeljebb 5 (szabadon választható) elméleti feladat (lásd a versenykiírást).

Mérési feladat

M. 219. Egyensúlyozzunk különböző hosszúságú egyenes vonalzókat (lécdarabokat) egy hengeren, a henger tengelyére merőleges helyzetben! Állapítsuk meg, hogyan függ a vonalzók kis billegéseinek periódusideje a vonalzók hosszától! (6 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

P. 3374. Széles, magas üvegcső áll az asztalon. A cső közepén alul egy gyertya ég, a gyertya felett pedig egy keskeny, hosszú üvegcső helyezkedik el, az ábrán látható módon.

a) Mi történik, ha a belső üvegcsövet eltávolítjuk?

b) Mi történik, ha a külső üvegcsövet távolítjuk el? (3 pont)

Becslési verseny, Sárospatak

P. 3375. Egy bizonyos folyadék a hajszálcsőben csak félannyira emelkedik fel, mint a víz. Mi történik, ha a vizen úszó zsilettpenge mellé cseppentünk ebből a folyadékból a penge egyik oldalán? (3 pont)

Közli: Kovács Ádám, Budapest, Balassi B. Gimn.

P. 3376. Egy kirándulócsoport egyik tagja, András, kissé gyorsabban halad, mint a korábban induló, de lassabb Béla. András megfigyeli, hogy mikor halad el Béla egy jellegzetes fa mellett, s karórája segítségével megméri, hogy ő t1 idő múlva ér a fához, majd ezután t2 idő múlva éri utól Bélát. Azt állítja, hogy e két időadat segítségével ki tudja számítani sebességeik vA/vB arányát. Hogyan? (3 pont)

Közli: Gnädig Péter, Budapest

P. 3377. Egy 80 kg tömegű súlylökő álló helyzetből a vízszintessel 45o-os szöget bezáró irányban, egyenletesen gyorsítva 0,1 másodperc alatt löki el a 6 kg-os vasgolyót. A golyó a talajtól 2 méterre van akkor, amikor elhagyja a súlylökő kezét, és 2 másodperc múlva ér földet. Legalább mekkora a tapadási súrlódási együttható, ha a súlylökő nem csúszik meg dobás közben? (5 pont)

Közli: Farkas László, Keszthely

P. 3378. Feltöltött síkkondenzátor lemezei 3 cm-re vannak egymástól. Betolunk közéjük egy 3 mm vastag, töltetlen fémlemezt. Megváltozik-e a kondenzátor feszültsége és energiája? Kell-e munkát végezni a lemez betolása közben? (4 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3379. A 100 , 200 , 300  és 400  ellenállású fogyasztókat úgy kapcsoljuk össze, hogy összesen 100 W teljesítményt vesznek fel, ha 100 V-ra kapcsoljuk a rendszert. Mekkora teljesítményt vesznek fel ekkor a fogyasztók külön-külön? (4 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3380. Pontszerűnek tekinthető fényforrást helyezünk el egy 8,4 mm vastag üvegtábla mellett. A fényforrás oldaláról, az üvegre majdnem merőlegesen nézve több tükörképet is látunk, melyek egymástól 12-12 mm-re vannak. Határozzuk meg az üveg törésmutatóját! (5 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3381. B indukciójú homogén mágneses mezőben l hosszúságú, v sebességű egyenes vezető mozog. Mekkora feszültség keletkezik a vezeték két vége között, ha a vezeték a mágneses indukcióval , az indukció a sebességgel , a sebesség a vezetékkel szöget zár be? (Legyen pl. =30o, =40o, =50o, l=0,5 m, v=2m/s és B=0,5 mT.) (5 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3382. Szilárd Leó és Walter Zinn megmérte, hogy az 235U-ból hasadásonként átlagosan 2,5 neutron keletkezik. Tekintsünk egy képzeletbeli reaktorban 100 maghasadást. Az ezekből létrejött neutronok közül 10 kiszökik a reaktorból, 8 befogódik az 238U-ban, valamennyit elnyelnek a szabályozórudak, a többi pedig ismét hasít. A neutronok hány százalékát kell elnyelniük a szabályozórudaknak, hogy a neutronok száma időben ne változzék? (3 pont)

Szilárd Leó országos nukleáris verseny, Paks

P. 3383. Egy vékony, hosszú üvegcső belseje a hosszának felében kormozott, másik fele pedig tükröző. A csövet függőlegesen, fekete felével lefelé az asztalra állítjuk (lásd az (a) ábrát). Az asztalon, a cső tengelyénél pontszerűnek tekinthető D fotodetektor van. Hányszor nagyobb értéket mutat a fotodetektor, ha a csövet a (b) ábrán látható helyzetbe fordítjuk? (5 pont)

Román versenyfeladat


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:


Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KöMaL feladatok; Budapest, Pf. 433. 1371
illetve
megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2000. december 13.