Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2001. novemberi C-jelű matematika gyakorlatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


C. 645.  Ketten a következő játékot játsszák. Egy kupacból, amelyben kezdetben 7 szál gyufa van, felváltva vesznek el minden lépésben egy, két vagy három szál gyufát, amíg mind el nem fogy. Az nyer, akinél a végén páros számú gyufa van.

A kezdőnek, vagy ellenfelének van-e nyerő stratégiája? Hogyan kell játszania, hogy nyerjen?

Kvant

Megoldás. Mivel a 7 páratlan szám, csak egy játékos nyerhet. A kezdő játékosnak van nyerő stratégiája. Elsőre vegyen el 3 gyufát. Ha ellenfele a következő lépésben 1 gyufát húzna ki, akkor ő a harmadik lépésben a megmaradt 3 szál elvételével nyer. Ha ellenfele másodikra 2 gyufát vesz el, akkor ő a harmadik lépésben (a még meglevő 2-ből) 1-et vesz magához; így 4 gyufája van, és ellenfelének el kell vennie a megmaradt 1 gyufát. Ha az ellenfél másodikra 3 gyufát vesz el, akkor a harmadik lépésben övé a megmaradt 1 gyufa, és ezáltal 4 gyufája van, amivel nyer. (v.ö. a B. 3493. feladat megoldásával)


C. 646.  A természetes számok sorozatából elhagyjuk a négyzetszámokat. A megmaradó számok sorozatában melyik a 2001-edik, és hányadik helyen áll a 2001?

Javasolta: Nádor Péter, Pécs

Megoldás. Mivel 442=1936<2001<2025=452, azért 2001-ig 44 darab négyzetszám van. Így a sorozatban 2001 a 2001-44=1957-edik helyen áll. A 2001 utáni első négyzetszám 2025=452, azután pedig 462=2116 a következő. Ezért a 2001 után 23 darab nem-négyzetszám következik a sorban, közülük a legnagyobb, 2024 áll az 1957+23=1980-adik helyen. Utána 2115-2025=90 nem-négyzetszám következik: 2026, 2027, ...; közülük a 21-edik: 2026+20=2046 áll a sorozat 2001-edik helyén. (Szembeötlő az 1957 és a 2046 ,,majdnem szimmetrikus'' elhelyezkedése a 2001-hez képest; ez nem véletlenül van így.)


C. 647.  Megrajzoltuk a koordinátarendszerben az \(\displaystyle f(x)={1\over x}\) függvény grafikonját. Mekkorának válasszuk az új, egymással továbbra is egyenlő egységeket a tengelyeken, ha azt akarjuk, hogy a görbe a \(\displaystyle g(x)={2\over x}\) függvény grafikonja legyen?

Megoldás. Ha mindkét tengelyen az e hosszúságú szakaszt választjuk új egységnek, akkor az eredetileg (a,b) koordinátájú pont új koordinátái: \(\displaystyle \left({a\over e},{b\over e}\right)\). Az \(\displaystyle f(x)={1\over x}\) függvény grafikonját azok a pontok alkotják, amelyek koordinátái a régi koordinátarendszerben \(\displaystyle \left(x,{1\over x}\right)\), az új egységben számolva tehát \(\displaystyle \left({x\over e},{1/x\over e}\right)\). Ez pontosan akkor adja a \(\displaystyle g(x)={2\over x}\) függvény grafikonját, ha \(\displaystyle {1/x\over e}={2\over x/e}\) teljesül (minden x\(\displaystyle ne\)0-ra). Az azonosság teljesülésének szükséges és elégséges feltétele \(\displaystyle {1\over e}=2e\), azaz \(\displaystyle e={\sqrt{2}\over2}\).


C. 648.  Mennyi a 2log618.3log63 pontos értéke?

Megoldás. 2log618.3log63=2log66+log63.3log63=21+log63.3log63=2.2log63.3log63=2.(2.3)log63=2.6log63=2.3=6.


C. 649.  Egy csonkagúla alaplapjának a területe 8 cm2, fedőlapjának a területe 1 cm2. A gúlát az alaplappal párhuzamos síkkal két egyenlő térfogatú részre osztjuk. Mekkora a síkmetszet területe?

Javasolta: Besenyei Ádám, Tatabánya

Megoldás. Egy csonkagúlát, amelynek alaplapja A, fedőlapja B területű, egészítsünk ki gúlává. Ha a csonkagúla magassága m, a teljes gúláé pedig m+x, akkor a megfelelő gúlák hasonlóságából \(\displaystyle (m+x):x=\sqrt{A}:\sqrt{B}\), ahonnan \(\displaystyle x=m{\sqrt{B}\over\sqrt{A}-\sqrt{B}}\), ezért a teljes gúla térfogata \(\displaystyle V={m+x\over3}A={m\over3}{A\sqrt{A}\over\sqrt{A}-\sqrt{B}}\), a csonkagúláé pedig \(\displaystyle V\left(1-\left({x\over m+x}\right)^3\right)=V\left(1-{B\sqrt{B}\over A\sqrt{A}}\right)\). A csonkagúla kettévágásakor keletkezett ,,alsó'' csonkagúla alaplapja ugyancsak A, fedőlapjának területét jelöljük C-vel. Mivel ugyanarra a V térfogatú gúlára egészíthető ki, térfogata az előbbiek szerint \(\displaystyle V\left(1-{C\sqrt{C}\over A\sqrt{A}}\right)\). A feladat feltétele tehát:

\(\displaystyle 1-{C\sqrt{C}\over A\sqrt{A}}={1\over2}\left(1-{B\sqrt{B}\over A\sqrt{A}}\right),\)

ennek megoldása pedig \(\displaystyle C=(A\sqrt{A}+B\sqrt{B})^{2/3}=\left({16\sqrt{2}+1\over2}\right)^{2/3}\approx5,19\).