Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A 2002. májusi informatika feladatok megoldása

A közöltek csak megoldásvázlatok, esetleg csak végeredmények. A maximális pontszám eléréséhez általában ennél részletesebb megoldás szükséges. A részletes megoldásokat a beküldött dolgozatok alapján a KöMaL-ban folyamatosan közöljük.


I. 25. A Zeckendorf tétel alapján minden természetes szám egyértelműen előállítható Fibonacci számok összegeként úgy, hogy n =Fk1 + Fk2 + ...+ Fkr, ahol \forall(1 \(\displaystyle \le\)i <r): ki \(\displaystyle \ge\)ki+1 + 2, és kr \(\displaystyle \ge\)2. A Fibonacci számokat az alábbi módon számolhatjuk:

\(\displaystyle F_k=\cases{0{\rm\ ha\ }k=0\cr1{\rm\ ha\ }k=1\cr F_{k-1}+F_{k-2}{\rm\ ha\ }\)1.} ">

Készítsünk programot (I25.PAS,...), amely adott n (1 \(\displaystyle \le\)n \(\displaystyle \le\)10 000 000) természetes számot felbont Fibonacci számok összegére! (A megoldásban a hatékonyságot is értékeljük.) (10 pont)

Megoldás:

Két megoldást is adunk erre a feladatra. Először az első ötletet követjük, majd azt tesszük hatékonyabbá a számolási időt javítva a memóriafoglaltság rovására.

Eljárás Fibonacci_felbontas;
 Változók N,E,F:egész;
Beolvassuk N értékét, majd addig végezzük a tagok keresését, amíg el nem fogy N.
 Be: N;
 Ciklus amíg N>0
Megkeressük az N-nél kisebb Fibonacci-számok közül a maximálisat. A Fibonacci-sorozatban egy elem értéke megegyezik az őt megelőző két elem összegével, így két segédváltozót használunk a Fibonacci-számok előállításához. Ezek értéke kezdetben 0 illetve 1. Majd a következő lépésben a kisebb értékű felveszi a nagyobb értékét, az pedig az összeg értékét. (Ezt kétféle képpen is leírható: elmentjük a kisebbet, majd átadjuk az értékeket a mentés segítségével; vagy egy kis trükk segítségével (// megjegyzés sorokban látható).)
  E:=0;
  F:=1;
  Ciklus amíg F<=N
   S:=E;
   E:=F;
   F:=E+S;
//   F:=F+E;
//   E:=F-E;
  Ciklus vége
Kiírjuk a számot, majd kivonjuk N-ből.
  Ki: E;
  N:=N-E;
 Ciklus vége
Eljárás vége.

A következő - hatékonyabb - megoldásban is az N számnál kisebb Fibonacci számok közül ki a legnagyobbat az összeg képzéséhez. Majd azt levonjuk az N-ből és folytatjuk a keresést. De itt nem számoljuk ki többször a sorozat minden elemét, hanem eltároljuk. Illetve felhasználjuk, hogy biztosan nem szerepel két egymást követő Fibonacci szám a felbontásban.

Eljárás Fibonacci_felbontas2;
 változók i,n,m,db: egész;
      f,k   : tömb(0..50:egész);
Beolvassuk N értékét, majd kiszámoljuk az összes N-nél kisebb Fibonacci számot, hiszen csak ezek szerepelhetnek az összegben.
 Be: N;
 f[0]:=0; f[1]:=1;
 m:=2;
 Ciklus
  f[m]:=f[m-1]+f[m-2]; m:=m+1
 amíg f[m-1]<=n;
 ciklus vége
Az első összegben szereplő Fibonacci-szám indexét a Fibonacci sorozatból elmentjük. Majd levonjuk az N számból.
 m:=m-2;
 Ki: f[m];
 n:=n-f[m];
 db:=1; k[db]:=m;
Majd a tétel szerint legalább kettővel csökkenthetjük az indexet, és onnan keressük a következő tagot, vagyis a csökkentett N-nél nem nagyobb Fibonacci számot.
 m:=m-2;
 Ciklus amíg n>0
  Ha f[m]>n akkor
   m:=m-1
  Különben
Ha megtaláltuk, akkor elmentjük az indexét, majd csökkentjük vele az N értékét és folytatjuk a kiválasztást.
   Ki: '+',f[m]);
   n:=n-f[m];
   db:=db+1; k[db]:=m;
   m:=m-2;
  Elágazás vége;
 ciklus vége;
Végül kiíratjuk az összegben szereplő Fibonacci-számokat.
 Ki: 'F(',k[1],')';
 ciklus i:=2-től db-ig
  Ki: '+F(',k[i],')';
 ciklus vége;
eljárás vége.
A megoldás Pascal nyelven: Letöltés


I. 26. A Sierpinski csipke egy rekurzív ábra, ami úgy keletkezik, hogy első lépésben egy négyzet alakú terítőből kivágjuk a középső, harmad akkora oldalhosszúságú négyzetet. Ez a csipke 1. szintje. Az ezután maradt részt 8 kisebb négyzet alakú résznek véve, mindegyikre végrehajtjuk ugyanezt a műveletet. Ez lesz a 2. szint. Az eljárást a megmaradt 8.8, kilenced akkora területtel folytatjuk tovább...

Készítsünk programot (I26.PAS,...), amely beolvassa a szint sorszámát, majd kirajzolja az adott szintű Sierpinski csipkét, szürkére színezve a megmaradt részeket!

1. szint2. szint3. szint4. szint

(10 pont)

Megoldás:

Ennek a problémának egyszerű rekurzív megoldása található alább, ahol egy négyzettel úgy foglalkozunk, hogy a középső 1/3-szor 1/3-os (1/9) területét fehérre festjük, és a többi nyolc részre is elvégezzük ugyanezt az eljárást.

Eljárás Sierpinski;
 Változók N:Egész;
 Be: N;
 feherre_fest(0,0,480,480,N);
eljárás vége;
A rekurzív eljárás leállását az N (mélység) csökkentésével biztosítjuk.
Eljárás feherre_fest(x1,y1,x2,y2,N:Egész);
 Ha N>0 akkor
  Színbeállítás(FEHÉR);
  NégyzetRajzolás(x1+(x2-x1)/3,y1+(y2-y1)/3,x2-(x2-x1)/3,y2-(y2-y1)/3));
  feherre_fest(x1,y1,x1+(x2-x1)/3,y1+(y2-y1)/3,N-1);
  feherre_fest(x1+(x2-x1)/3,y1,x2-(x2-x1)/3,y1+(y2-y1)/3,N-1);
  feherre_fest(x2-(x2-x1)/3,y1,x2,y1+(y2-y1)/3,N-1);
  feherre_fest(x1,y1+(y2-y1)/3,x1+(x2-x1)/3,y2-(y2-y1)/3,N-1);
  feherre_fest(x2-(x2-x1)/3,y1+(y2-y1)/3,x2,y2-(y2-y1)/3,N-1);
  feherre_fest(x1,y2-(y2-y1)/3,x1+(x2-x1)/3,y2,N-1);
  feherre_fest(x1+(x2-x1)/3,y2-(y2-y1)/3,x2-(x2-x1)/3,y2,N-1);
  feherre_fest(x2-(x2-x1)/3,y2-(y2-y1)/3,x2,y2,N-1);
 elágazás vége;
eljárás vége;
A megoldás Delphiben: Letöltés


I. 27. A ,,Francia zászló'' probléma egy szabályozási feladat. Egymás mellett levő N darab, egyformán működő cellát olyan állapot-átmenet függvénnyel (cellába írandó képlettel) kell ellátni, aminek hatására az N cellában a francia zászló mintázata alakul ki: az első N/3 cella piros, a második N/3 cella fehér, a harmadik N/3 cella pedig kék színű lesz.

A kiinduló állapotban a bal szélső cellát impulzus éri, aminek hatására három hullám (i,j,k) indul ki belőle. Minden cellában 1 időegységig tartózkodik az i-hullám, majd továbblép a jobb oldali szomszédjába, a j-hullám 2, a k-hullám pedig 5 időegységig tartózkodik egy-egy cellában, mielőtt a következőbe jut. Az i-hullám a jobb szélső cellából visszaverődik és kiolt minden hullámot, amivel találkozik.

Ha egy cellát i-hullám ér, akkor az eredetileg szürke cella kék színű lesz, ha j-hullám éri, akkor fehér, ha pedig k-hullám, akkor piros. Ha a visszavert i-hullám ér egy cellához, akkor annak színe a továbbiakban nem változik. Az ábrákon az egyes lépéseknek az egyes sorok felelnek meg. (Az ábrák a lap hátsó borítóján találhatók.)

1. ábra2. ábra3. ábra

Ha a bal szélső cellát újabb impulzus éri, akkor újra elindítja az i-, j- és k-hullámot, s a mintázat újra kialakul (2. ábra). Ha pedig a cellasort szétszakítjuk (beszúrunk a táblázatba egy üres oszlopot), akkor a mintázat külön-külön mindkét részben kialakul. (3. ábra)

Készítsünk Excel állományt (I27.XLS) a ,,Francia zászló'' probléma megoldására. (10 pont)

Megoldás:

A feladatot három részfeladatra bontjuk. A Munka2 nevű lapon az átmeneteket írjuk fel, a Munka1 lapon pedig az állapotokat tároljuk számérték és szín megjelenítésével..
A Munka2 lapon B10-es cellába egyet, míg a mellette levőkbe az AG oszlopig 0-át írunk, majd az alábbi képletnek megfelelően töltjük ki a következő sorokat (mondjuk 100-ig).

C15=HA(B15="";
 HA(VAGY(C14=1;C13=1);
 2;
 HA(VAGY(C14=2;C13=2;C12=2;C11=2;C10=2);
  3;
  0
 )
 );
 HA(B14=1;
 HA(D14="";4;1);
 HA(VAGY(C14=4;D14=4);
  HA(C14=1;0;4);
  HA(B13=2;
  2;
	HA(ÉS(B10=3;C14<>1;C13<>1;C12<>1;C11<>1;C10<>1);
	 3;
	 0)
	)
 )
 )
)

Átírva:

ha B15=""
 akkor
  ha C14=1 vagy C13=1
   akkor
    2
   különben
    ha C14=2 vagy C13=2 vagy C12=2 vagy C11=2 vagy C10=2
     akkor
      3
     különben
      0
    elágazás vége
  elágazás vége
 különben
  ha B14=1
   akkor
    ha D14=""
     akkor
      4
     különben
      1
    elágazás vége
   különben
    ha C14=4 vagy D14=4
     akkor
      ha C14=1
       akkor
        0
       különben
        4
      elágazás vége
     különben
      ha B13=2
       akkor
        2
       különben
        ha B10=3 és C14<>1 és C13<>1 és C12<>1 és C11<>1 és C10<>1
         akkor
          3
         különben
          0
        elágazás vége
      elágazás vége
    elágazás vége
  elágazás vége
elágazás vége
Eddig megtárgyaltuk a változást, míg a következőkben a mezők felvett értékeit vizsgáljuk.
A Munka1 lapon tehát a Munka2-nek megfelelően a AG oszlopig a 10-100 sorban lesznek az állapotoknak megfelelő értékek, melyeknek megfelelő színeket ugyanezekben az oszlopokban a 110-200 sorig láthatjuk.
Az első cella a B10 akkor veszi fel az egyes (1) értéket, ha az átmenetfüggvény a Munka2 lap B10-es cellájában felveszi az egyes (1) értéket, vagyis elindul a szabályozás.

B10=HA(Munka2!B10=1;1;B9)

A többi cella ebben a sorban (AG-ig) kilences (9) értéket kap.
A többi cella az alábbi képlet szerint kap értéket.

C15=HA(Munka2!C15=1;1;HA(Munka2!C15=2;2;HA(Munka2!C15=3;3;C14)))

Vagyis ha az átmenet egyes (1), akkor itt is egyes (1) az érték, ugyanígy, ha kettes (2), akkor kettes (2), ha pedig hármas (3), akkor hármas (3). Minden más esetben az előző állapot marad, vagyis a felette levő értéket kapja meg.
A B110-es cellától az AG200-asig a cellákat feltételesen formázzuk úgy, hogy a neki megfelelő 100 sorral feljebb található cella tartalmától függően legyen a cellának kék, fehér vagy piros színe. Elég megformáznunk egy cellát, majd annak az átmásolásával ez a (feltételes formázás) tulajdonság is továbbítódik.

Például az S142 mezőt a következő képen formázzuk:

A megoldás Excelben: Letöltés