Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2002. október

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 236. A bor ,,iskolázásakor'' gumicsővel fejtik át az újbort a felső hordóból az alsóba. Modellezzük a folyamatot vízzel! Vizsgáljuk, hogyan függ a vízáram sebessége a szintkülönbségtől és a cső hosszától! (6 pont)

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3551. Egy egyenáramú játékmotorral hajtott daru 0,2 m/s sebességgel emel fel egy 200 g tömegű terhet. Mekkora teljesítményű villanymotorral dolgozik a daru, ha a teljes munkavégzés 10%-a a súrlódások legyőzésére fordítódik? Mekkora a 9 V-os villanymotor áramfelvétele, ha a hatásfoka 80%? (3 pont)

Közli: Holics László, Budapest

P. 3552. Egy kút mélységét annak alapján akarjuk meghatározni, hogy mennyi idő múlva halljuk a beejtett kő csobbanását. Mekkora hibával tudjuk meghatározni a kút mélységét, ha időmérésünk hibája p%? A légellenállást és a hang terjedésének idejét hanyagoljuk el! Mikor jogos ez az elhanyagolás? (4 pont)

Közli: Radnai Gyula, Budapest

P. 3553. Összegezzük az F és kF nagyságú erőket, melyek egymással \(\displaystyle \alpha\) szöget zárnak be (k\(\displaystyle \ge\)1). Az \(\displaystyle \alpha\) szög mely értékénél lesz az eredőnek a kF összetevővel alkotott \(\displaystyle \varepsilon\) szöge a legnagyobb? Mekkora ez a szög?

(4 pont)

Vermes Miklós feladata

P. 3554. Egy tömör golyót és egy tömör hengert egyszerre engedünk el egy lejtő tetejéről. Lehetséges-e, hogy egyszerre érnek le a lejtő aljára? Milyen esetekben? (5 pont)

Közli: Kovács Tamás, Budapest

P. 3555. Egy fal előtt állunk. Köztünk és a fal között fülünk magasságában síp szól, amelynek rezgésszáma 600 Hz. Milyen sebesen kell mozgatni a sípot a fal felé, hogy másodpercenként 3 lebegést halljunk? (4 pont)

Kurucz László feladata nyomán

P. 3556. Toroid tekercs légrésében homogénnek tekinthető, kör keresztmetszetű mágneses mező jön létre. Az erővonalakra merőlegesen, sugár irányban belépő töltött részecskék közül a nagyobb vagy a kisebb sebességűek hagyják el hamarabb a mágneses mezőt?

(5 pont)

Közli: Varga István, Békéscsaba

P. 3557. Derékszögű, szimmetrikus üvegprizma átfogójára monokromatikus fénysugár esik a levegőből. Az \(\displaystyle \alpha\) beesési szöget válasszuk meg úgy, hogy a másik két lapon teljes visszaverődés jöjjön létre (n=1,5).

a) Határozzuk meg a prizmába belépő és az abból kilépő fénysugarak által bezárt szöget!

b) Legfeljebb mekkorának választhatjuk az \(\displaystyle \alpha\) beesési szöget, hogy a teljes visszaverődések bekövetkezzenek? (5 pont)

Közli: Kotek László, Pécs

P. 3558. Az atomreaktorokban a lassú, termikus neutronok nagyobb valószínűséggel hoznak létre maghasadást, mint a gyors neutronok; ezért a hasadáskor képződő neutronokat nehézvízzel vagy grafittal fékezik (moderálják).

Határozzuk meg, hogy energiájának hány százalékát veszíti el a neutron, ha álló 21H, illetve \(\displaystyle {}^{12}_{\phantom{1}6}\rm C\) atommaggal ütközik egyenesen, rugalmasan! (4 pont)

Bakonyi Gábor feladata nyomán

P. 3559. Adjunk becslést arra, hogy Magyarország területének hány százalékát kellene modern (50% hatásfokú) napelemekkel beborítani, hogy fedezni lehessen az ország jelenlegi teljes villamos teljesítmény szükségletét, ami átlagosan 7 GW! (5 pont)

Közli: Honyek Gyula, Budapest

P. 3560. Egy 1 m hosszú, egyik végénél mereven befogott vízszintes pálca másik végére 1 kg tömegű testet akasztva a lehajlás 1 cm lesz. Becsüljük meg, hogy függőlegesre állítva mekkora F terhelés hatására hajlik ki ez a pálca.

(Útmutatás: Egy meghajlított pálca rugalmas energiája egyenesen arányos a hosszával és fordítottan arányos a görbületi sugár négyzetével.) (6 pont)

Közli: Gnädig Péter, Budapest


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.elte.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2002. november 11.