Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Fizikából kitűzött gyakorlatok és feladatok
2004. deceber

Kérjük, olvassa el a versenykiírást.

Mérési feladat

M. 256. Készítsünk kellően rövid expozíciós idejű felvételeket egy működő csillagszóróról, s ennek segítségével becsüljük meg a kirepülő szikrák sebességét! (Egy hasonló fénykép, Radnai Károly felvétele látható címlapunkon). (Óvatosan kísérletezz!)

(6 pont)

Radnai Márton, Budapest


Az elméleti versenyben kitűzött gyakorlatok és feladatok

Az elméleti fizika feladatokra kapható pontszám a feladatok nehézségétől függ. Az 1-8. osztályosok versenyében minden hónapban a 3 legnagyobb, a 9-12. osztályosok versenyeiben minden hónapban az 5 legnagyobb pontszám számít be a pontversenybe.

P. 3753. Két tanuló korcsolyán áll egymás mellett, egymás felé fordulva. A 60 kg tömegű fiú meglöki a 40 kg tömegű társát, aki ennek következtében 3 m/s sebességet kap. Mekkora munkát végeztek? Milyen messze lesznek egymástól 1,5 másodperc múlva? (A légellenállástól és a súrlódástól tekintsünk el!)

(3 pont)

Holics László, Budapest

P. 3754. Mikor nő jobban a kezdetben 3 oC-os víz térfogata: ha lehűl 0 oC-ra, vagy ha felmelegszik 6 oC-ra? Adjunk becslést (részletes táblázati adatok felhasználása nélkül) a kétféle térfogatnövekedés arányára!

(4 pont)

Radnai Gyula, Budapest

P. 3755. Oldalról fényképezzük az előttünk elhaladó kerékpár első kerekét. A véges expozíciós idő miatt a küllők elmosódva látszanak a képen. Vannak azonban a képen élesen látszó pontok is! Hol vannak ezek a pontok?

(5 pont)

Honyek Gyula, Budapest

P. 3756. Függőleges vízsugár 2 m/s sebességgel érkezik egy vízszintes, merev síklapra. Mekkora a lapon szétterülő víz sebessége?

(4 pont)

Pálfalvi László, Pécs

P. 3757. Négyzet alakú szigetelő keret csúcsaiban két pozitív és két negatív ponttöltést helyezünk el. Valamennyi töltés nagysága Q, a keret oldalai csuklósan kapcsolódnak egymáshoz.

a) Mekkora munkával deformálható a keret 60o-os rombusszá?

b) Hogyan változik az elektromos térerősség nagysága a keret középpontjában?

(4 pont)

Bakonyi Gábor, Budapest

P. 3758. A telepre kapcsolt R ellenállást n-szeresre növelve meglepődve tapasztaljuk, hogy az ellenállásra jutó teljesítmény nem változik. Mekkora a telep belső ellenállása?

(4 pont)

Veres Zoltán, Margitta (Románia)

P. 3759. Két ugyanolyan hosszú és ugyanakkora keresztmetszetű alumínium- és rézhuzalt párhuzamosan kapcsolunk egy akkumulátorra.

Melyik kezd gyorsabban melegedni, és hányszor gyorsabban melegszik a másiknál?

(4 pont)

Varga István, Békéscsaba

P. 3760. Sorosan kapcsolunk egy 200 \(\displaystyle \Omega\) nagyságú ellenállást és egy 4 \(\displaystyle \Omega\) ohmos ellenállású tekercset a 230 V, 50 Hz-es hálózatra. A tekercsen ekkor 150 V effektív feszültséget mérhetünk.

a) Mekkora a tekercs induktivitása?

b) Mekkora teljesítményt vesz fel a tekercs és mekkorát a 200 \(\displaystyle \Omega\)-os ellenállás?

(4 pont)

Wiedemann László, Budapest

P. 3761. Hol a legnagyobb és mekkora egy aranyatomban az elektromos térerősség?

(4 pont)

Vladár Károly, Budapest

P. 3762. Egy kicsiny acélrudacska, az egyik végén ható húzóerő hatására álló helyzetből indulva egyenletesen gyorsul a hossztengelyének irányában. A kezdeti hosszának hányszorosát teszi meg a rudacska, mire a laboratóriumi rendszerben mért hossza ismét a kezdeti érték lesz?

(5 pont)

Simon Péter, Pécs


A fizika feladatok megoldásai a következő címekre küldhetők:

    KöMaL Szerkesztőség
    Budapest 112, Pf. 32.  1518
illetve
    megoldas@komal.hu (Az interneten keresztül történő beküldésről olvassa el tájékoztatónkat)

A beküldési határidő: 2005. január 11.