Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2012. januári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. február 10-én LEJÁRT.


M. 320. Másfél literes műanyagpalack aljára fúrjunk (vagy más módon készítsünk) kicsiny lyukat, és töltsük meg a palackot H magasságig vízzel! Mérjük meg, hogyan függ a palack kiürülésének T ideje H-tól és a lyuk méretétől! Elméleti megfontolások szerint T arányos H valamilyen hatványával. Mekkora a hatványkitevő a mérési adatok szerint?

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2012. február 10-én LEJÁRT.


P. 4402. Van 8 db 14 V-os, 3 W-os karácsonyfaizzónk. Régi lomok között találunk 110 V-ra méretezett 10 W-os, 24 W-os, 40 W-os és 60 W-os izzókat. Melyiket kössük sorba a nyolc sorbakapcsolt izzóval, hogy 220 V-ra kapcsolva mind a kilenc izzó szépen világítson?

Mátrai Tibor fizikaverseny, Eger

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4403. A cserkésztábor három helyén, egymástól 1-1 km távolságra 1-1 örs van. Elektromos csengőket akarnak felszerelni, hogy bármelyik örs a a másik két örs bármelyikének adhasson jelzést. Elkészítendő a kapcsolás tervrajza. Mennyi drótra lesz szükség?

a) Mindegyik helyen van egy telep, egy csengő és két nyomógomb.

b) Három telep helyett csak egy áll rendelkezésre.

Strasser V. Benő (1884--1966) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4404. Egy 600 kg/m3 sűrűségű, 10 cm oldalélű úszó fakockát igen lassan épp a víz felszíne alá nyomunk

a) egy tóban;

b) egy olyan edényben, amelynek alapterülete 3 dm2.

Ábrázoljuk a nyomóerőt az elmozdulás függvényében, és számítsuk ki a végzett munkát mindkét esetben!

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4405. Egy függőleges síkú, r=30 cm sugarú, O középpontú, rögzített körgyűrűre egy m=0,4 kg tömegű testet fűztünk fel, amely a pályán súrlódásmentesen mozoghat. A testhez egy olyan rugót erősítettünk, amelynek rugóállandója D=16 N/m, és a hossza nyújtatlan állapotban 30 cm. A rugó másik végét a pálya vízszintes átmérőjének A pontjához rögzítettük. Mekkora sebességgel halad át a B pontból nulla kezdősebességgel elengedett test a pálya legmélyebb (C) pontján?

Mekkora erővel terheli ekkor a test a gyűrűt, és milyen irányú a gyorsulása a C pontban?

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4406. Egy álló hangforrás valamennyi ideig állandó f0=250 Hz frekvenciájú hangot bocsát ki. A hangforráshoz állandó v sebességgel közeledő jármű vezetője ezt a hangot f'=263 Hz-nek érzékeli, és pontosan annyi ideig hallja, amíg megtesz egy s=82 m hosszú egyenes szakaszt.

a) Mekkora sebességgel közeledik a jármű a hangforráshoz?

b) Mennyi ideig adott hangot az álló hangforrás?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4407. A távhővezetéket körülvevő, hőszigetelő műanyag habban két fémhuzal fut a cső tengelyével párhuzamosan (lásd a hátsó borítón levő fényképet!).

Mi lehet a szerepe ennek; mikor lehet szükség e két vezetékre?

Közli: Bodor András, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4408. Valahol a sivatagban egy hengeres gáztartályt fölülről egy könnyen mozgó, légmentesen illeszkedő dugattyú zár el a külvilágtól. Reggel a 0 oC-os hidegben a dugattyú alsó felülete a henger aljától mérve 2 m magasan van. A délelőtti fegyveres támadás során egy eltévedt lövedék a tartály oldalát 2,2 m magasan kilyukasztotta. A gáz tömegének hány százaléka távozik, ha napközben a tartály 60 oC-ra is felmelegedhet?

Közli: Szombathy Miklós, Eger

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4409. Egy veszteségmentes rezgőkör C=12,5 \muF kapacitású kondenzátorát U1=400 V feszültségre töltjük, majd a rezgőkört zárjuk. A tekercs induktivitása 0,5 H.

a) Adjuk meg az áramerősséget az idő függvényében!

b) Milyen időközönként lesz a kondenzátor energiája maximális?

Közli: Wiedemann László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4410. Egy nyári napon, amikor felhő se volt az égen, érdekes jelenségre figyelt fel valaki. Az ablak közelében az asztalon egy műanyag háromszögvonalzó feküdt, s a vonalzóra tekintve, ahhoz hasonló színes sávokat látott rajta, mint a vizes aszfalton szétterülő olajfolton.

a) Lehetett-e ez a jelenség is a vonalzó aljáról és tetejéről visszaverődő fény interferenciájának eredménye, akárcsak az olajfoltnál?

b) Ha nem, akkor mi lehet a magyarázat?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4411. Egy mintában két radioaktív izotóp (atommag), A és B kezdetben egyenlő számban van jelen. Három nappal később háromszor annyi a mintában az A típusú atommag, mint a B típusú, amelynek felezési ideje 1,5 nap. Mennyi az A típusú atommag felezési ideje?

Közli: Varga Zsuzsa, Szeged

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4412. Ködkamrás kísérletekkel lehetővé válik a homogén mágneses térben mozgó, töltött részecskék pályájának megfigyelése. Elképzelhető-e, hogy egy töltött részecske két másik részecskére történő bomlása során az ábrán látható, egymást érintő, körív alakú nyomok keletkezzenek a ködkamrában? (A részecskék fékeződése a vizsgált pályaszakaszon elhanyagolható.)

Közli: Vigh Máté, Pécs

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)