Mathematical and Physical Journal
for High Schools
Issued by the MATFUND Foundation
Already signed up?
New to KöMaL?

Problem B. 4561. (September 2013)

B. 4561. Are there two distinct non-constant polynomials p and q such that \big\{p(n)\colon n\in\mathbb{N}\big\} =\big\{q(n)\colon n\in\mathbb{N}\big\}?

(5 pont)

Deadline expired on October 10, 2013.


Sorry, the solution is available only in Hungarian. Google translation

Megoldás. Léteznek ilyen polinomok, például a p(x)=(x-1)2 és q(x)=(x-2)2 polinomra


\big\{p(n)\colon n\in\mathbb{N}\big\} =\big\{q(n)\colon n\in\mathbb{N}\big\} = \{0,1,4,9,\ldots\}.


Statistics:

64 students sent a solution.
5 points:Ágoston Péter, Balogh Tamás, Barna István, Büki Máté, Csatári Jakab, Csépai András, Csernák Tamás, Di Giovanni Márk, Fekete Panna, Fonyó Viktória, Forrás Bence, Gáspár Attila, Gyulai-Nagy Szuzina, Hansel Soma, Herczeg József, Horeftos Leon, Juhász 326 Dániel, Kabos Eszter, Kaprinai Balázs, Kátay Tamás, Katona Dániel, Korom Gergely, Kovács-Deák Máté, Kúsz Ágnes, Lajkó Kálmán, Leipold Péter, Leitereg Miklós, Machó Bónis, Maga Balázs, Mócsy Miklós, Nagy-György Pál, Porupsánszki István, Schwarcz Tamás, Seress Dániel, Simkó Irén, Simon 047 Péter, Szabó 789 Barnabás, Szász Dániel Soma, Szegi Bogát, Szőke Tamás, Tóth László Gábor, Vályi András, Williams Kada.
4 points:Kovács 972 Márton.
2 points:5 students.
0 point:15 students.

Problems in Mathematics of KöMaL, September 2013