Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A B. 5277. feladat (2022. november)

B. 5277. Az \(\displaystyle ABC\) háromszögbe írt kör középpontja \(\displaystyle I\). A \(\displaystyle BCA\) körív felezőpontja \(\displaystyle F\), az \(\displaystyle FI\) egyenes a körülírt kört másodszor az \(\displaystyle M\) pontban metszi. Mutassuk meg, hogy a \(\displaystyle CM\) egyenes átmegy a beírt és a körülírt kör külső hasonlósági pontján.

Javasolta: Kós Géza (Budapest)

(6 pont)

A beküldési határidő 2022. december 12-én LEJÁRT.


1. megoldás:

Használjuk az ábra jelöléseit: az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy \(\displaystyle AC\le BC\); jelölje \(\displaystyle K\) az \(\displaystyle MC\) és az \(\displaystyle OI\) egyenesek metszéspontját, legyenek \(\displaystyle E\) és \(\displaystyle G\) a \(\displaystyle CM\) egyenes és a beírt kör metszéspontjai, végül \(\displaystyle F'\) jelöli a körülírt körön az \(\displaystyle F\)-fel átellenes pontot, azaz a \(\displaystyle C\)-t nem tartalmazó \(\displaystyle AB\) ív felezőpontját. A beírt kör sugarát \(\displaystyle r\), a körülírt körét pedig \(\displaystyle R\) jelöli; utóbbiról az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy egységnyi, azaz \(\displaystyle R=1\).

A \(\displaystyle C\)-ből induló belső szögfelezőre a \(\displaystyle C\), \(\displaystyle I\) és \(\displaystyle F'\) pontok mindegyike illeszkedik, ezért \(\displaystyle C\), \(\displaystyle I\) és \(\displaystyle F'\) kollineárisak. Azonos íveken nyugvó kerületi szögek, ezért \(\displaystyle MCF'\sphericalangle=MFF'\sphericalangle\) és \(\displaystyle CMF\sphericalangle=CF'F \sphericalangle\); ezekre rendre bevezetjük az \(\displaystyle \alpha\) és \(\displaystyle \beta\) jelölést. A szögek egyenlősége miatt az \(\displaystyle MIC\) és \(\displaystyle FIF'\) háromszögek hasonlóak, a következőkben trigonometrikus számolásokkal kiszámítjuk az oldalaikat.

Az \(\displaystyle FIF'\sphericalangle=180^\circ -\alpha - \beta\), és így az \(\displaystyle FIF'\) háromszögre felírt szinusz-tételből

\(\displaystyle IF=\frac{2 \sin \beta}{\sin(\alpha+\beta)}, \qquad \text{valamint} \qquad IF'=\frac{2\sin \alpha}{\sin(\alpha +\beta)}.\)

A \(\displaystyle CM\) szakasz kiszámításához tekintsük a \(\displaystyle CMO\) egyenlő szárú háromszöget. A középponti és kerületi szögek tétele szerint \(\displaystyle MOF'\sphericalangle=2\alpha\) és \(\displaystyle COF\sphericalangle=2\beta\), így az \(\displaystyle MOC\sphericalangle\) szárszögre \(\displaystyle MOC\sphericalangle=180^\circ - 2\alpha-2\beta\) adódik. Ebből és a szárak egységnyi hosszából \(\displaystyle MC=2\sin(90^\circ-\alpha-\beta)=2\cos (\alpha+\beta)\) következik, vagyis az \(\displaystyle MIC\) és \(\displaystyle FIF'\) háromszögek hasonlóságának aránya \(\displaystyle \lambda=MC/FF'=\cos(\alpha+\beta)\). Innen

\(\displaystyle CI=\lambda \cdot FI=\frac{2 \sin \beta\cos (\alpha+\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}=2\sin \beta \, \ctg(\alpha+\beta), \; \text{valamint} \; MI=\lambda \cdot IF'=\frac{2\sin \alpha \cos (\alpha+\beta)}{\sin(\alpha +\beta)}=2\sin \alpha \, \ctg(\alpha+\beta).\)

A következő lépésben kifejezzük \(\displaystyle \alpha\) és \(\displaystyle \beta\) segítségével \(\displaystyle r\)-t. Ehhez felírjuk kétféleképpen az \(\displaystyle OI^2\) mennyiséget. Egyrészt az Euler-féle összefüggés szerint \(\displaystyle OI^2=R^2-2Rr=1-2r\). Másrészről vegyük észre, hogy az \(\displaystyle FIF'\) háromszögben \(\displaystyle OI\) súlyvonal, így az ismert formula szerint kifejezhetjük a háromszög oldalaiból:

\(\displaystyle OI^2=\frac{2F'I^2+2FI^2-F'F^2}{4}=\frac{\frac{8\sin^2 \alpha}{\sin^2(\alpha+\beta)}+\frac{8\sin^2 \beta}{\sin^2(\alpha+\beta)}-4}{4}=\frac{2(\sin^2\alpha+\sin^2 \beta)}{\sin^2(\alpha+\beta)}-1.\)

Ezeket összevetve kapjuk, hogy

\(\displaystyle r=1-\frac{\sin^2\alpha+\sin^2 \beta}{\sin^2(\alpha+\beta)}=\frac{\sin^2(\alpha+\beta)-\sin^2\alpha-\sin^2 \beta}{\sin^2(\alpha+\beta)}.\)

Eddigi számítsaink eredményeit használva, valamint az addíciós formulák szerint

$$\begin{align*}\frac{EI}{CI}=\frac{r}{CI}=\frac{\frac{\sin^2(\alpha+\beta)-\sin^2\alpha-\sin^2 \beta}{\sin^2(\alpha+\beta)}}{2 \sin \beta \, \ctg(\alpha+\beta)}=\frac{\sin^2(\alpha+\beta)-\sin^2\alpha-\sin^2 \beta}{2\sin \beta \cos(\alpha+\beta)}\cdot \frac{1}{\sin(\alpha+\beta)}=\\ =\frac{\sin^2\alpha \cos^2 \beta - \sin^2\alpha + \cos^2\alpha \sin^2\beta - \sin^2 \beta+ 2 \sin \alpha \sin \beta \cos \alpha \cos \beta}{2\sin \beta (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)}\cdot \frac{1}{\sin(\alpha+\beta)}=\\ =\frac{-2\sin^2 \alpha \sin^2\beta + 2 \sin \alpha \sin \beta \cos \alpha \cos \beta}{2\sin \beta (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta)}\cdot \frac{1}{\sin(\alpha+\beta)}=\frac{\sin \alpha}{\sin(\alpha+\beta)}=\frac{F'I}{F'F}. \end{align*}$$

Kaptuk, hogy az \(\displaystyle EIC\) és az \(\displaystyle F'IF\) háromszögekben két-két oldal aránya megegyezik, továbbá már korábban igazoltuk, hogy van két egyenlő szögük is. Ahhoz, hogy a háromszögek hasonlóságára következtessünk, belátjuk, hogy az \(\displaystyle E\)-nél, ill. \(\displaystyle I\)-nél lévő szögeik tompák. A beírt kör középpontja a körülírt körön belül van, azaz \(\displaystyle I\) belül van \(\displaystyle FF'\) Thalész-körén, így \(\displaystyle FIF'\sphericalangle\) tompaszög. Másrészt \(\displaystyle GEI\sphericalangle\) a \(\displaystyle GEI\) egyenlő szárú háromszög egy alapon fekvő szöge, így szükségképpen hegyesszög, következésképp \(\displaystyle CEI\sphericalangle\) kiegészítő szöge tompa. Kaptuk tehát, hogy \(\displaystyle CEI\triangle \sim FIF'\triangle\) és így \(\displaystyle EIC\sphericalangle=\beta\).

Itt jegyezzük meg, hogy az \(\displaystyle IF'O\) háromszögben \(\displaystyle R=OF'>IO=r\) miatt \(\displaystyle \beta=IF'O\sphericalangle<F'IO\sphericalangle=KIC\sphericalangle\), így a \(\displaystyle K\), \(\displaystyle E\) és \(\displaystyle C\) pontok az \(\displaystyle MC\) egyenesen ebben sorrendben követik egymást, azaz az ábránk helyes.

Mivel a \(\displaystyle COF'\) háromszög egyenlő szárú, azért \(\displaystyle F'CO\sphericalangle=\beta\), és így \(\displaystyle EIC\sphericalangle=ICO\sphericalangle\), amiből \(\displaystyle EI\parallel CO\). A párhuzamos szelőszakaszok tételét alkalmazva \(\displaystyle CKO\sphericalangle\)-ben kapjuk, hogy \(\displaystyle KI\colon KO=EI \colon CO=r\colon R\), következésképp a \(\displaystyle K\) középpontú, \(\displaystyle \mu=R/r\) arányú középpontos nagyítás a beírt kört éppen a körülírt körbe képezi. Ez igazolja az állítást.

Diszkusszió: Ha \(\displaystyle AC=BC\), akkor \(\displaystyle F=C\), az ábra szimmetrikus, \(\displaystyle O\) (és \(\displaystyle I\)) illeszkedik az \(\displaystyle FM=CM\) egyenesre, és az állítás nyilvánvaló.

A bizonyítás során használt \(\displaystyle G\) és \(\displaystyle E\) pontok nem jönnek létre, ha az \(\displaystyle M\) pont az \(\displaystyle ACB\) körívre esik. Ez azonban nem történhet meg, mert az \(\displaystyle AI\) belső szögfelező a körülírt kört az \(\displaystyle A\)-t nem tartalmazó \(\displaystyle BC\) ív felezőpontjában metszi, ami \(\displaystyle AC<BC\) feltevésünk mellett elválasztja \(\displaystyle F\) és \(\displaystyle B\) pontokat.

2. megoldás: Legyen \(\displaystyle k\) a körülírt kör, \(\displaystyle b\) a beírt kör, és \(\displaystyle m\) az a kör, ami érinti az \(\displaystyle AC\) és a \(\displaystyle BC\) szakaszt, valamint belülről érinti \(\displaystyle k\)-t. (Angol nyelvterületen "mixtilinear incircle"-nek hívják.) Megmutatjuk, hogy \(\displaystyle k\) és \(\displaystyle m\) érintési pontja éppen az \(\displaystyle M\) pont. Ebből a feladat állítása következik: a Monge-tétel miatt a három kör páronként vett hasonlósági pontjai egy egyenesre esnek, márpedig \(\displaystyle b\) és \(\displaystyle m\) külső hasonlósági pontja \(\displaystyle C\), \(\displaystyle k\) és \(\displaystyle m\) külső hasonlósági pontja \(\displaystyle M\), tehát a Monge-tétel szerint \(\displaystyle k\) és \(\displaystyle b\) külső hasonlósági pontja is a \(\displaystyle CM\) egyenesen van.

Legyen \(\displaystyle m\) érintési pontja a \(\displaystyle CA\) szakaszon \(\displaystyle P\), a \(\displaystyle BC\) szakaszon \(\displaystyle Q\), az \(\displaystyle AB\) köríven \(\displaystyle M_1\), tehát \(\displaystyle m\) és \(\displaystyle k\) külső hasonlósági pontja \(\displaystyle M_1\) (egyelőre még nem bizonyítottuk, hogy \(\displaystyle M_1=M\)). Legyen az \(\displaystyle A\)-ból, illetve \(\displaystyle B\)-ből induló szögfelező és \(\displaystyle k\) metszéspontja \(\displaystyle A_1\) és \(\displaystyle B_1\), ezek felezik a \(\displaystyle k\) kör \(\displaystyle BC\), illetve \(\displaystyle CA\) íveit, és a \(\displaystyle k\)-hoz \(\displaystyle A_1\)-ben, illetve \(\displaystyle B_1\)-ben húzott érintők párhuzamosak a \(\displaystyle BC\), illetve a \(\displaystyle CA\) szakasszal. Az az \(\displaystyle M_1\) középpontú nagyítás, amely \(\displaystyle m\)-et \(\displaystyle k\)-ba viszi, a \(\displaystyle P\), \(\displaystyle Q\) pontokat a \(\displaystyle B_1\), \(\displaystyle A_1\) pontokba viszi; ezért \(\displaystyle M_1\), \(\displaystyle P\), \(\displaystyle B_1\), illetve \(\displaystyle M_1\), \(\displaystyle Q\), \(\displaystyle A_1\) egy egyenesen van.

Írjuk fel a Pascal-tételt az \(\displaystyle ACBB_1M_1A_1\) hatszögre: azt kapjuk, hogy \(\displaystyle AC\cap B_1M_1=P\), \(\displaystyle CB\cap M_1A_1=Q\) és \(\displaystyle BB_1\cap A_1A=I\) egy egyenesen van. Mivel \(\displaystyle CP=CQ\) az \(\displaystyle m\)-hez \(\displaystyle C\)-ből húzott érintők, \(\displaystyle CI\) a \(\displaystyle CPQ\) egyenlő szárú háromszög magassága, így \(\displaystyle CI\perp PQ\).

Legyen most \(\displaystyle G\) az \(\displaystyle AB\) körív felezőpontja; ezen átmegy a \(\displaystyle CI\) szögfelező, és legyen \(\displaystyle R\) az \(\displaystyle AB\) és a \(\displaystyle GM_1\) egyenesek metszéspontja. Ha a Pascal-tételt az \(\displaystyle ABCGM_1A_1\) hatszögre írjuk fel, látjuk, hogy \(\displaystyle AB\cap GM_1=R\), \(\displaystyle BC\cap M_1A_1=Q\) és \(\displaystyle CG\cap A_1A=I\) egy egyenesen van, tehát a \(\displaystyle PIQ\) egyenes átmegy az \(\displaystyle R\) ponton.

Jól ismert, hogy a beírt kör \(\displaystyle I\) középpontja a \(\displaystyle G\) középpontú, \(\displaystyle A,B\)-n átmenő körön van; a \(\displaystyle PIQR\) egyenes érinti az \(\displaystyle ABI\) kört, mert merőleges a kör \(\displaystyle GI\) sugarára. A \(\displaystyle R\) pontnak az \(\displaystyle ABI\) és a \(\displaystyle k\) körre való hatványából

\(\displaystyle RI^2 = RA\cdot RB = RM_1\cdot RG, \)

ebből következik, hogy \(\displaystyle RIM_1\triangle\sim RGI\triangle\), ezért \(\displaystyle IM_1R\angle=GIR\angle=90^\circ\).

A Thalész-tétel miatt az \(\displaystyle M_1I\) egyenes átmegy a \(\displaystyle k\)-nak a \(\displaystyle G\)-vel átellenes pontján, ami az \(\displaystyle F\) pont. Tehát \(\displaystyle M_1\), \(\displaystyle I\) és \(\displaystyle F\) egy egyenesen van, és ez bizonyítja, hogy \(\displaystyle M_1=M\).


Statisztika:

15 dolgozat érkezett.
6 pontot kapott:Bodor Mátyás, Diaconescu Tashi, Elekes Dorottya, Fülöp Csilla, Lovas Márton, Simon László Bence, Tarján Bernát, Varga Boldizsár, Virág Rudolf, Wiener Anna, Zömbik Barnabás.
5 pontot kapott:Chrobák Gergő, Ho Tran Khanh Linh.
1 pontot kapott:2 versenyző.

A KöMaL 2022. novemberi matematika feladatai