Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 227. feladat (2009. december)

I. 227. Oldjuk meg táblázatkezelő segítségével egy háromfordulós verseny eredményének kiszámítását. A versenyen minden fordulóban három-három feladatot kell a versenyzőknek megoldani, amely feladatok mindegyikére legföljebb 10 pont kapható. A kapott pontok alapján a versenyzők az egyes fordulókban helyezéspontokat szereznek, melyekből végül az alábbi leírás szerint kialakul a verseny eredménye.

Minden adatot és számítást a Verseny nevű munkalapra helyezzünk el. A munkalap A1:J1 tartomány minden cellájába egy-egy vezetéknevet, az alattuk lévő cellákba pedig egy-egy keresztnevet írjunk be. Az A6:A25 cellákba képezzünk a vezeték- és keresztnevek felhasználásával véletlenszerűen neveket -- ők indultak a versenyben. Az A5:K5 tartomány celláinak tartalma rendre Név; I/1. feladat; I/2. feladat; ...; III/3. feladat; Eredmény legyen. A B6:J25 cellákba véletlenszerűen helyezzünk el 0--10-ig egész számokat -- a versenyzők feladatokra kapott pontszámait.

A K6:K25 tartomány celláiba a verseny összesített eredménye alapján adjuk meg az indulók értékelését. Az értékelés az alapján történik, hogy az egyes versenyzők fordulónként pontszámaik összesítése alapján hányadik helyezést értek el az adott fordulóban. Bármely forduló győztese(i) egy helyezéspontot, a második helyezett(ek) két helyezéspontot, stb. kapnak az adott fordulóban. Ezután a három fordulóban kapott helyezéspontok összegét képezzük. Ebből levonunk minden olyan indulónál feladatonként 5-öt, aki az adott feladatot egyedül oldotta meg maximális pontszámmal. Ugyanakkor minden olyan indulónál feladatonként 5-öt hozzáadunk az összeghez, ahol az induló a feladatot nem oldotta meg (tehát az adott feladatra 0 pontot kapott). Az így módosított helyezéspont szerint növekvő sorrendet véve alakul ki az indulók értékelése: a legkevesebb helyezéspontot elérő(k) 1. díjat, a második legkevesebb helyezéspontot elérő(k) 2. díjat, és a harmadik legkevesebb helyezéspontot elérő(k) 3. díjat kapnak, tehát ez a szöveg jelenjen meg a K oszlop megfelelő sorában. Ezen kívül a következő legjobb három helyezéspontot szerző induló(k) mind Dicséretet kapnak értékelésként a K oszlop megfelelő sorában.

A megoldás során csak képletek és a táblázatkezelő beépített függvényei használhatók, saját függvények és makrók nem. Az eredmények számításakor a Verseny munkalapot használjuk, minden segédszámítást a 30-adik sortól lefelé helyezzünk el.

Beküldendő egy tömörített állományban (i227.zip) a táblázatkezelő munkafüzet (i227.xls, i227.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i227.txt, i227.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziója, valamint a megoldás rövid leírása.

(10 pont)

A beküldési határidő 2010. január 11-én LEJÁRT.


A feladat helyes megoldása kevés versenyzőnek sikerült, leginkább a pontos értelmezés hiánya miatt. A nevek és az egyes feladatokra adott pontszámok véletlenszerű elkészítése mindenkinél helyes volt.

A fordulókban elért helyezések szerinti pontok kialakítását sokan helytelenül oldották meg. A feladat ezen részének megfogalmazása a következő volt:

”Bármely forduló győztese(i) egy helyezéspontot, a második helyezett(ek) két helyezéspontot, stb. kapnak az adott fordulóban. ”

A szövegből egyértelműen kiderül, hogy több győztes esetén is van(nak) második helyezett(ek), tehát helytelen az a megközelítés, hogy két azonos legtöbb pontot elérő első helyezett esetén már csak harmadik helyezést osztanak ki az adott fordulóban.

Ezután a +5 és -5 pontos kiosztása szintén megfelelően történt a versenyzők többségénél. De az előbbi hibás értelmezéshez hasonlóan nem jó azoknak a megoldása, akik két első helyezett esetén nem osztottak második hely(ek)et.

A két értelmezésből fakadó eltérés miatt összesen négyféle megoldás született: az (1) típusba azok tartoznak, akik sem a helyezéspontok, sem a végeredmények kiszámításánál nem jól vették figyelembe az azonos pontszámokat; a (2) típus megoldásai a helyezéspontoknál jól számoltak, de a végeredményeknél hibásan; a (3) típus megoldásai az előző megfordítottjai; míg a (4) a mindkét résznél helyes értelmezés szerinti megoldás.

A megoldások közül csak az (1) és (3) fordult elő. A mintamegoldásként mellékelt Excel 2007 munkafüzet tartalmazza a helyes (4) értelmezés szerinti megoldás mellett az előbbi értelmezések eredményeit is: i227mo.xlsx, valamint néhány tesztesetet.


Statisztika:

10 dolgozat érkezett.
9 pontot kapott:Balla Attila, Debreceni Bálint, Paróczi Gergő.
6 pontot kapott:1 versenyző.
5 pontot kapott:1 versenyző.
4 pontot kapott:2 versenyző.
3 pontot kapott:2 versenyző.
1 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2009. decemberi informatika feladatai