Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

Az I. 281. feladat (2011. december)

I. 281. Az alábbi táblázat négy középiskola néhány osztályának természettudományos felmérésben elért eredményeit mutatja. A 30 feladatból álló feladatsor javításakor 0, 1, 2, és 9 kóddal lehetett értékelni az egyes feladatokat. A kódok jelentése: a 0, 1 és 2 egyben a feladatban elért pontot jelenti, míg a 9-es kód is 0 pontot ér, de még azt is jelzi, hogy a diák egyáltalán nem dolgozott a feladaton.

Készítsünk munkafüzetet i281 néven, mentsük a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában és értékeljük ki az eredményeket az alábbiak szerint (a mintán néhány oszlopot elrejtettünk, hogy a megoldás jobb oldali része is látható legyen):

A feladat leírásában szereplő oszlopoktól jobbra, illetve az adatok alatt segédszámításokat végezhetünk. Amennyiben egy értéket nem tudunk kiszámítani, úgy szerepeltessünk helyette odaillő mennyiséget. Így az adott eredményektől függő további feladatokat is meg tudjuk oldani.

1. Nyissuk meg a honlapunkról letölthető term6forras.txt. UTF-8 kódolású szöveges állományt egy Term6 nevű munkalap A1-es cellától kiindulva. A táblázat első sorában az egyes feladatokra kapható maximális pontszámok szerepelnek.

2. Szúrjuk be a második sorba a mintának megfelelően a táblázat fejlécét, és az első sort rejtsük el.

3. Az AI:AL oszlopok második sorába írjuk be a feladatok értékeléseként kapható kódokat, az alattuk lévő egyes sorokba pedig számítsuk ki függvény segítségével, hogy hányszor kapta az adott sorban lévő diák az adott oszlop fejlécében lévő kódot. A kiszámítást végző képlet legyen minden oszlopban és sorban másolható.

4. Az AM oszlopba számítsuk ki a diák által kapott összes pontszámot. Az oszlop fejléce az Elért pontszám szöveg legyen.

5. Az AN oszlopba számítsuk ki a diák által elérhető maximális pontszámot. Az oszlop fejléce az Elérhető pontszám szöveg legyen.

6. Az AO oszlop fejlécének a Tanulói eredmény szöveget írjuk be, és alatta számítsuk ki a diák teljesítményét az előző két oszlop értékéből. Az eredmények egész számként, százalékosan jelenjenek meg.

7. Az AP oszlop fejléce Osztályátlag legyen. Számítsuk ki minden egyes diák adata mellé az osztályának átlagát is. A számítást végző képlet legyen azonos az oszlop tetszőleges sorában.

8. A felmérés eredménye alapján minden diákot besorolunk 1-től 7-ig egy képességszintbe, illetve a leggyengébbeket az 1. képességszint alá (0-s szint). Készítsük el az alábbi táblázatot az AS2:AZ4 tartományban.

9. A táblázat és a tanuló teljesítményének felhasználásával adjuk meg az AQ oszlopban minden tanuló képességszintjét 0-tól 7-ig egész számként egy a teljes oszlopban azonos képlet fölhasználásával. A táblázatot úgy kell érteni, hogy a 3. képességszintűek azok, akik legalább 40%-ot értek el, de még nem érték el az 55%-ot. Az oszlop fejléce legyen Képességszint.

10. Rendezzük az adatokat az iskola, az osztály betűjele alapján és azon belül a diák teljesítménye szerint csökkenően.

11. Készítsünk a minta szerint oszlopdiagramot az átrendezés utáni első iskola első osztályának adatait fölhasználva. A diagram címe az iskola neve, a ,,6.'' utána a megfelelő osztály betűjele és a fölmérés időpontja, azaz 2012. január legyen.

Beküldendő egy i281.zip állományban a táblázatkezelő munkafüzet (i281.xls, i281.ods, ...), illetve egy rövid dokumentáció (i281.txt, i281.pdf, ...), amelyben szerepel a megoldáskor alkalmazott táblázatkezelő neve, verziószáma.

(10 pont)

A beküldési határidő 2012. január 10-én LEJÁRT.


Mintamegoldásként Adrián Patrik Debreceni 12. osztályos tanuló Access 2010-ben készül munkáját (i281.xlsx) és kitűnő dokumentációját (i281.pdf), valamint Kovács Balázs Marcell Budapesti 9. osztályos diák Libreoffice Calc-ban készült megoldását (i281.ods) közöljük.


Statisztika:

10 dolgozat érkezett.
10 pontot kapott:Adrián Patrik, Barkaszi Richárd Miklós, Fényes Balázs, Gema Barnabás, Hoffmann Áron, Kovács Balázs Marcell, Kucsma Levente István.
9 pontot kapott:Antal János Benjamin.
8 pontot kapott:1 versenyző.
7 pontot kapott:1 versenyző.

A KöMaL 2011. decemberi informatika feladatai