Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2010. decemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. január 10-én LEJÁRT.


M. 310. Egy félig telt pohár vízre tegyünk rá egy pingponglabdát! Tapasztalhatjuk, hogy a pingponglabda kiúszik a pohár falához. Ezután töltsük csordultig vízzel a poharat, és erre is tegyük rá a pingponglabdát! Tapasztalhatjuk, hogy a labda beúszik középre.

Vizsgáljuk meg kísérletileg, hogy pohár helyett szélesebb edényt, lábost véve vajon ugyanezek lesznek-e a tapasztalataink! Milyen széles edényben ,,működik'' még a kísérlet? Hogyan függ az edény falától mért indítási távolságtól a pingponglabda kiúszásának ideje?

Angol feladat

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. január 10-én LEJÁRT.


P. 4295. Amikor az egyenes vonalzót a végétől 15 cm-re támasztjuk alá, akkor a vonalzó a végétől 5 cm-re elhelyezett két egyforma pénzérmével egyensúlyozható ki. Amikor az alátámasztást ugyanattól a végétől 10 cm-re helyezzük el, akkor a kiegyensúlyozáshoz ugyanazon a helyen már hat ugyanolyan érmére van szükség. Milyen hosszú a vonalzó?

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4296. Mekkora kezdősebességgel kell h magasságból, a vízszintessel 30o-os szöget bezáró irányban elhajítani egy kavicsot, hogy 45o-os szögben csapódjon a talajhoz? (A közegellenállástól eltekinthetünk.)

Közli: Simon Ferenc, Zalaegerszeg

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4297. Ismert játékos kísérlet a lejtőn ,,felfelé'' guruló kettőskúp. A lejtőt itt két léc valósítja meg. A két léc által meghatározott sík \alpha szöget zár be a vízszintessel, a felfelé szétnyíló lécek pedig \beta szöget zárnak be a lejtő esésvonalával. Mekkora \gamma félnyílásszögű kettőskúp képes felfelé elindulni ezen a lejtőn?

Vermes Miklós (1905--1990) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4298. Egy hosszú, egyenes lejtőre futószőnyeget terítünk az esésvonallal párhuzamosan, a lejtő tetejétől az aljáig. A szőnyeg vékony, hajlékony, a lejtőn a súrlódás miatt nem tud lecsúszni, de könnyen felemelhető, nem ragad a lejtőhöz.

A szőnyeg felső végét kis darabon feltekerjük, majd a gurigát elengedjük. A guriga egyre nagyobb sebességgel gurul le a lejtőn, miközben az átmérője is egyre nagyobb lesz, és végül t1 idő alatt ér le a lejtő aljához. Ha egy tömör hengert engedünk le, az t2 idő alatt gurul le a lejtőn.

a) Melyik mozgás tart hosszabb ideig: a szőnyegé, vagy a tömör hengeré?

b) Számítsuk ki a t1/t2 arányt!

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(6 pont)

megoldás, statisztika


P. 4299. Derékszögű falszögletbe helyezett L hosszúságú, homogén, merev, vékony rúd alsó (A) pontját a falra merőleges, állandó vA sebességgel mozgatjuk úgy, hogy a rúd mindig a falra és a talajra merőleges síkban marad. Milyen messze lesz a függőleges helyzetből induló rúd alsó végpontja a faltól, amikor a felső végpontja attól elválik?

(Adatok: vA=3,5 m/s, L=2 m.)

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4300. Egy szuperszonikus vadászgép a kifutópályát elhagyva a vízszintessel 30o-os szöget bezáró irányban, egyenes vonalban emelkedni kezd. A kifutópálya körül elterülő mezőn a fűszálak a lökésszerű hanghullámtól parabola alakban terülnek szét. Mekkora a vadászgép sebessége?

Közli: Vigh Máté, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4301. A világűrben lebegő M tömegű, vékony gyűrű sugara R.

a) A gyűrű síkjára merőleges és a gyűrű középpontján átmenő egyenes mely pontjában hat a legnagyobb erő az odahelyezett pontszerű testre? (Hol maximális a gravitációs térerősség?)

b) Ha egy ilyen pontból engedjük el a pontszerű, m tömegű (m\llM) testet, akkor az mekkora relatív sebességgel halad át a gyűrűn?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4302. Felül zárt, függőleges, elég hosszú fémhengerben \ell0=11,2 dm hosszú fonálon függő, m=60 kg tömegű és A=2 dm2 keresztmetszetű dugattyú felett oxigéngáz van. A gáz nyomása és hőmérséklete kezdetben a külső p0=105 Pa nyomással és T0=273 K hőmérséklettel egyezik meg. A henger fala jó hővezető, benne a dugattyú súrlódásmentesen mozoghat.

Mennyivel változik meg a rendszer összenergiája, ha elszakad a fonál?

Közli: Kobzos Ferenc, Dunaújváros

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4303. Mekkora az ábrán látható kapcsolásban az R ellenállás, ha

a) nem folyik áram az AB ágban;

b) maximális áram folyik az AC ágban;

c) maximális az A és C pontok közötti potenciálkülönbség;

d) maximális a rá jutó teljesítmény;

e) maximális áram folyik az DC ágban;

f) maximális áram folyik az AB ágban?

(Adatok: U1=60 V, U2=20 V, R1=80 \Omega, R2=320 \Omega.)

Közli: Zsigri Ferenc, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4304. Az izzó gáz által kibocsátott fény színképében több színképvonal van, mint a hideg gáz elnyelési színképében. Tehát több olyan színképvonal is lehet az emissziós színképben, ami nem fordul elő a szobahőmérsékletű gáz abszorpciós színképében. Vajon miért?

Marx György (1927--2002) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)