Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2011. januári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. február 10-én LEJÁRT.


M. 311. Egymás mellett felfüggesztett, azonos hosszúságú fonálingák között létesítsünk csatolást egy, a fonalakat valahol összekötő hurkapálca segítségével! Térítsük ki az egyik ingát a két inga által meghatározott síkban, és mérjük meg, mennyi idő alatt áll le ennek az ingának a lengése, és leng maximális amplitúdóval a másik. Hogyan függ ez az idő az ábrán látható x távolságtól?

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. február 10-én LEJÁRT.


P. 4305. Miért van árnyékuk az átlátszó tárgyaknak, például az üvegpoharaknak?

Lánczos Kornél verseny, Székesfehérvár

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4306. Közismert tény, hogy hátszélben könnyebb, ellenszélben nehezebb ugyanakkora sebességgel tekerni a kerékpárt, mint szélcsendben. Mi a helyzet akkor, amikor a szél a haladási irányra merőlegesen fúj?

Közli: Pozsgai Balázs, Amszterdam

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4307. Két, azonos tömegű, pontszerűnek tekinthető rugalmas golyót indítunk függőlegesen felfelé, azonos kezdősebességgel; a második golyót 4 s-mal később, mint az elsőt.

a) Mekkora lesz a golyók sebessége az első ütközés előtti és utáni pillanatban? (A közegellenállástól eltekinthetünk.)

b) Adjuk meg és ábrázoljuk az első ütközés helyének földtől mért távolságát a kezdősebesség függvényében!

Közli: Kotek László, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4308. A vízszintessel \alpha=60o-os szöget bezáró, 3R hosszúságú sima lejtő alsó, vízszintes élével törésmentesen csatlakozik egy R=0,5 m sugarú, félkörív keresztmetszetű hengerfelülethez. A lejtő tetejéről kezdősebesség nélkül lecsúszik egy pontszerűnek tekinthető, m=0,2 kg tömegű test.

a) Mekkora lesz a test mozgási energiája a lejtő alját követő pályájának legmagasabb pontján?

b) Hol csapódik a test a lejtőre?

(A súrlódás és a közegellenállás elhanyagolható.)

Közli: Holics László, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4309. Egy asztalon álló edényben víz van. Az edény aljától cső vezet az asztal mellett álló, szekrény nagyságú fekete doboz belsejébe. Ha az edénybe még egy kis vizet öntünk, az eredeti folyadékszint lecsökken, ha viszont kimerünk némi vizet az edényből, a szint megemelkedik. Mi lehet a fekete dobozban?

Csákány Antal (1933--2010) feladata

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4310. Egy légpuskát modellezzünk úgy, hogy kezdetben V1 térfogatban, p1 nyomású sűrített levegőt tartalmaz. A tartály előtti csőben kicsiny, m tömegű lövedék helyezkedik el, közvetlenül a tartály kimeneti nyílása előtt.

a) Milyen hosszú legyen a cső, hogy a lövedék a lehető legnagyobb sebességre gyorsuljon fel?

b) Mekkora lehet a lövedék maximális sebessége?

(A súrlódástól és a nagynyomású levegő elszivárgásától tekintsünk el!)

Adatok: m=0,51 g, a puskacső belső átmérője 4,5 mm, p1=2 MPa, V1=1 cm3.

Közli: Honyek Gyula, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4311. Becsüljük meg, hogy a 25 oC hőmérsékletű, normál légnyomású tanteremben átlagosan milyen messze (hány nm távolságra) van egymástól

a) két szomszédos oxigénmolekula;

b) két szomszédos nitrogénmolekula!

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4312. Vízszintes asztallapon három, vékony huzalból készült, nyitott vezető gyűrűt helyezünk el koncentrikusan, az ábrán látható módon. A középső gyűrűbe időben változó áramot vezetünk. Mekkora feszültség indukálódik a legnagyobb gyűrűben abban a pillanatban, amikor a legkisebb gyűrű végei közötti feszültség U0?

Közli: Vigh Máté, Pécs

(6 pont)

megoldás, statisztika


P. 4313. A radioaktív rádium 226-os izotópja stabil ólommá alakul át több bomlási lépésben. Hány elektronnak kell kilépnie eközben az atommagból?

Közli: Légrádi Imre, Sopron

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4314. Hevesy György 1923-ban egy urántartalmú kőzet életkorát annak alapján határozta meg, hogy a benne levő 238U és 206Pb atomok aránya 2:3 volt. Hány évesnek találta ezt a kőzetet? (Az urán felezési ideje 4,51.109 év.)

Szilárd Leó verseny, Paks

(4 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)