Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2017. szeptemberi fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. október 10-én LEJÁRT.


M. 370. Mérjük meg legalább háromféle szemcsés élelmiszer (például rizs, mák, liszt, kristálycukor, porcukor) rézsűszögét!

Közli: Részegh Anna, Vácduka

(6 pont)

statisztika


G-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. október 10-én LEJÁRT.


G. 605. Két, egymással párhuzamosan futó sínpáron két vonat halad. Az egyik sebessége 80 km/h. A köztük levő távolság 4,8 km, negyedóra múlva a távolság ugyanennyi. Mekkora a másik vonat sebessége, ha mindkét vonat hossza 200 m?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 606. Egy kaloriméter hőkapacitását szeretnénk megmérni. Ezért az edényben már régóta benne levő 150 g tömegű, \(\displaystyle 17~{}^\circ\)C hőmérsékletű vízhez 65 g tömegű, \(\displaystyle 45~{}^\circ\)C-os vizet öntünk. A keverék hőmérséklete \(\displaystyle 25~{}^\circ\)C lesz. Mekkora a kaloriméter hőkapacitása?

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 607. Számítsuk ki az ábrán látható kapcsolás \(\displaystyle A\) és \(\displaystyle B\), illetve a \(\displaystyle C\) és \(\displaystyle D\) pontok közötti eredő ellenállását!

(3 pont)

megoldás, statisztika


G. 608. Függőleges vezetőben folyó, viszonylag gyenge elektromos áram mágneses hatását szeretnénk iránytűvel kimutatni. Az áram bekapcsolása előtt hogyan helyezzük el az iránytűt, hogy az a lehető legjobban eltérüljön az észak-déli iránytól az áram hatására?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2017. október 10-én LEJÁRT.


P. 4949. Mire fordítódik egy ,,mágnesfékes'' szobakerékpárt hajtó ember lábizmai által végzett munka?

(3 pont)

megoldás, statisztika


P. 4950. Egy álló helyzetből induló, 1200 kg tömegű gépkocsi vízszintes, egyenes pályán 2 m/s\(\displaystyle {}^2\) gyorsulással 200 m utat tett meg. Kerekei nem csúsztak meg.

\(\displaystyle a)\) Mekkora tapadó súrlódási erő hatott összesen a talaj és a kerekek között?

\(\displaystyle b)\) Mekkora lett a gépkocsi mozgási energiája? (A kerekek tömege elhanyagolható.)

\(\displaystyle c)\) Mennyi munkát végzett a tapadási súrlódási erő?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4951. A Nap körüli keringése során másodpercenként közelítőleg mekkora távolsággal tér el a Föld az egyenes iránytól?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4952. Egy fizikaórán a tanár a következő feladat kiszámított eredményét szeretné kísérletileg is ellenőrizni (lásd a G. 587. gyakorlat megoldását a 371. oldalon és a honlapunkon):

"Egy kezdetben nyugalomban lévő, \(\displaystyle m=1{,}6\) kg tömegű, könnyen gördülő kiskocsira 0,5 s ideig 2 N nagyságú húzóerő hat, majd az erő megszűnte után szabadon gördül vízszintes pályán. Mekkora utat tett meg a kocsi az indulástól számított 1 másodperc alatt?"

Mekkorának válassza az ábrán látható nehezék \(\displaystyle M\) tömegét és a \(\displaystyle h\) távolságot? (A kocsikerekek, a csiga és a fonál tömege elhanyagolható.)

Közli: Gnädig Péter, Vácduka

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4953. Egy \(\displaystyle A=2~\rm cm^2\) keresztmetszetű, \(\displaystyle L=1\) m hosszú Torricelli-csőbe argongázt juttattunk, ezért benne csak \(\displaystyle h_1=0{,}40\) m magasan áll a higany. A külső légnyomás \(\displaystyle p_0=10^5\) Pa, a kezdeti hőmérséklet \(\displaystyle 20~{}^\circ\)C.

\(\displaystyle a)\) Mekkora tömegű argongáz jutott be a higany fölé?

\(\displaystyle b)\) A gáz hőmérsékletét lassan növeljük. Mekkora a hőmérséklet akkor, amikor a higany magassága a csőben \(\displaystyle h_2=0{,}36\) m?

\(\displaystyle c)\) Mekkora munkát végzett a kitáguló gáz a folyamat során?

Országos Mikola Sándor Fizikaverseny

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4954. Egy viszonylag nagy tömegű méterrúd egyik vége egy vízszintes helyzetű tengely körül szabadon elfordulhat. A kezdetben vízszintes rúdra tegyünk egyenlő, 10 cm-es távolságokban 5 Ft-os pénzérméket, összesen 11 darabot.

\(\displaystyle a)\) Mi történik a pénzérmékkel nagyon rövid idővel az elengedés pillanata után?

\(\displaystyle b)\) Mely érmék nem mozdulnak meg a rúdhoz képest, amikor a rúd az eredeti helyzetével már 10\(\displaystyle {}^\circ\)-ot zár be?

A pénzérmék és a méterrúd közötti tapadó súrlódás együtthatója 0,5.

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny, Szeged

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4955. Két \(\displaystyle m\) tömegű, \(\displaystyle Q\) töltésű, kis méretű golyó vízszintes síkban mozogva adott pillanatban \(\displaystyle d\) távolságra van egymástól. Ebben a pillanatban a sebességük \(\displaystyle v_0\), és a sebességvektorok az ábrán látható módon \(\displaystyle \alpha\) szöget zárnak be a golyókat összekötő egyenessel.

\(\displaystyle a)\) Milyen minimális távolságra közelíti meg egymást a két golyó?

\(\displaystyle b)\) Milyen nagy ekkor a sebességük?

Párkányi László Fizikaverseny, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4956. Egy csillagászati távcső \(\displaystyle f\) fókusztávolságú parabolatükrének tengelye egy adott pillanatban éppen függőleges. A tükör pereme ekkor \(\displaystyle H\)-val magasabban van, mint a tükör legmélyebb pontja. Egy \(\displaystyle m\) tömegű kis test a tükör peremétől indulva súrlódásmentesen lecsúszik a tükör középpontjáig. Mekkora erővel nyomja ott a tükröt?

A Kvant nyomán

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4957. Egy négyzet alakú drótkeret oldalélei az ábrán látható \(\displaystyle r_1\) és \(\displaystyle r_2\) ellenállású huzalokból készültek. A keret az ábra síkjára merőleges, homogén, időben egyenletesen növekvő mágneses indukciójú mezőben van. Mekkora \(\displaystyle R\) ellenállású vezetéket kapcsoljunk a négyzet átlójára, hogy az a leggyorsabb ütemben melegedjen?

Izsák Imre Gyula verseny (Zalaegerszeg) feladata nyomán

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4958. Egy uránércdarabban 200 millió \(\displaystyle {}^{233}\)U atom található. Az \(\displaystyle {}^{233}\)U izotóp felezési ideje \(\displaystyle 1{,}6\cdot 10^5\) év, és \(\displaystyle {}^{229}\)Th-ra bomlik, melynek felezési ideje \(\displaystyle 7,{}8\cdot10^3\) év. Ez tovább bomlik \(\displaystyle {}^{225}\)Ra-ra, melynek felezési ideje 15 nap. Becsüljük meg az uránércdarabban levő \(\displaystyle {}^{225}\)Ra atommagok számát!

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny, Paks

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4959. Egy szabályos ötszög alakú, vékony fémlemez egyik csúcsát leföldeljük, a többire az ábrán látható módon kis belső ellenállású feszültségforrásokat kapcsolunk. Mekkora feszültséget mutat a lemez középpontjához kapcsolt voltmérő?

Példatári feladat nyomán

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)