Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
Informatika rovattal
Kiadja a MATFUND Alapítvány
Már regisztráltál?
Új vendég vagy?

A KöMaL 2011. februári fizika feladatai

Kérjük, ha még nem tetted meg, olvasd el a versenykiírást.


Feladat típusok elrejtése/megmutatása:


M-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. március 10-én LEJÁRT.


M. 312. Mérjük meg a vízen terjedő, adott frekvenciájú felületi hullámok terjedési sebességét! Hogyan függ ez a sebesség a víz mélységétől?

Közli: Homoki-Nagy Olga, Monor

(6 pont)

statisztika


P-jelű feladatok

A beküldési határidő 2011. március 10-én LEJÁRT.


P. 4315. Az m1=0,173 kg és az m2=0,2 kg tömegű golyók egymásra merőleges irányban mozognak v1=10 m/s, illetve v2=5 m/s sebességgel. Ütközés után az m1 tömegű golyó megáll. Mekkora lesz ütközés után az m2 tömegű golyó sebessége?

Tankönyvi feladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4316. Egy 6 V; 0,5 A-es és egy 4 V; 0,4 A-es izzót szeretnénk üzemi módon működtetni egy 12 V-os akkumulátorról. Tervezzünk egy lehetséges kapcsolást, megfelelő ellenállások beiktatásával! Mekkora lesz a veszteség?

Varga István (1953-2007) feladata

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4317. A rögzített P pontból egy rövid cérnaszálon m=1 g tömegű hurkapálca lóg le. A pálca alsó végéhez egy hosszú cérnaszálat erősítünk, és vízszintes irányú erővel egyensúlyban tartjuk. Ekkor a hurkapálca \alpha szöget zár be a függőlegessel.

a) Mekkora szöget zár be a rövid cérnaszál a függőlegessel?

b) Mekkora erő feszíti a rövid szálat, ha \alpha=45o?

Versenyfeladat nyomán

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4318. Számítógépes (numerikus) módszerrel határozzuk meg, hogy mennyivel hamarabb ér le a pisai ferde torony 50 m magasan lévő teraszáról egy 10 cm átmérőjű vasgolyó, mint egy ugyanekkora átmérőjű fagolyó!

Közli: Horváth Norbert, Budapest

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4319. Szappanhártya-kísérletben az L hosszúságú, eredetileg félkör alakú fonalat a közepén ható F nagyságú erővel lehet két félkörré deformálni. Számítsuk ki a felületi feszültséget!

Közli: Bakonyi Gábor, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4320. M tömegű ólomgolyó \ell hosszúságú fonálon függ. Egy m tömegű, v sebességgel vízszintes irányban repülő ólomlövedék pontosan középen találja el a golyót. A lövedék belefúródik a golyóba. Kezdetben a hőmérsékletük azonos.

a) Mekkora szöggel lendül ki a fonál?

b) Legfeljebb hány fokkal melegszik fel a c fajhőjű ólom?

Közli: Radnai Gyula, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4321. Semleges elemi részecskék termikus átlagsebessége 22 oC-on 2,7 km/s. Mekkora a részecskék átlagsebessége egy atomerőmű reaktortartályában, ahol a hőmérséklet 315 oC? Mik lehetnek ezek a részecskék?

Közli: Simon Péter, Pécs

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4322. Legalább mekkora legyen egy katódsugárcsőben az eltérítő lemezpár lemezeinek távolsága, hogy a lemezpár középvonalában v0 sebességgel érkező elektron ne csapódjék be a pozitív lemezbe? A lemezek hossza L, az eltérítő feszültség U.

Közli: Simon Ferenc, Zalaegerszeg

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4323. Az ábrán látható, U alakú résszel megtört vezeték fémes állványon úgy van felfüggesztve, hogy végei körül könnyen elfordulhat. Az U alakú rész mindegyik szakaszának hossza \ell=10 cm, tömege m=0,15 g. A vezetéket vízszintes síkba emeljük, és alatta hosszú, egyenes vezetéket helyezünk el, párhuzamosan a középső oldalával, tőle h=2 mm távolságban. A vezetékeket sorba kapcsoljuk egy áramforrásra.

Mekkora legyen a vezetékekben folyó áram erőssége, hogy a kitérített U alakú vezetéket elengedve vízszintes síkú maradjon?

Közli: Holics László, Budapest

(4 pont)

megoldás, statisztika


P. 4324. Egy \ell=1 m hosszú fonál egyik végét \alpha=30o hajlásszögű lejtő lapjához rögzítjük. A fonál másik végéhez egy m=1 kg tömegű, pontszerű testet rögzítünk az ábrán látható módon. A testet a fonál kiegyenesített, vízszintes helyzetében kezdősebesség nélkül elengedjük. A lejtő és a test közötti súrlódási együttható \mu=0,2.

a) Határozzuk meg a lejtőn lecsúszó test maximális sebességét!

b) Mekkora a fonálban ébredő erő abban a helyzetben, amikor a fonál (először) \varphi=60o-os szöget zár be a kezdeti állapotával?

c) A fonál melyik helyzetében maximális a fonálerő?

Közli: Pálfalvi László, Pécs

(5 pont)

megoldás, statisztika


P. 4325. Egy három kivezetésű, vasmaggal ellátott toroid tekercset az ábrán látható módon áramkörbe kötünk. Mekkora áram fog folyni a K kapcsolón keresztül közvetlenül annak zárása után, ha kezdetben I0 erősségű áram folyt az áramkörben? (A tekercs ohmikus ellenállása R-hez képest elhanyagolható.)

Közli: Vigh Máté, Pécs

(6 pont)

megoldás, statisztika


A fizika gyakorlatok és feladatok megoldásait honlapunkon keresztül küldheted be:

(Az interneten keresztül történő beküldésről olvasd el tájékoztatónkat)